2020-05-01
Ze względu przedłużający się epidemiczny i powolne / ostrożne rozluźniane ograniczeń w funkcjonowaniu szpitali zalecane przez zarówno Władze PTK jak i MZ oraz dyrektorów szpitali nieco modyfikujemy zasady przyjęć pacjentów do zabiegów mniej pilnych czyli takich, którzy nie powinni czekać „do końca epidemii” (bo nie wiemy kiedy on nastąpi). Można pacjentów zgłaszać; przyjęcia są możliwe aczkolwiek z nieuchronnymi utrudnieniami.
Pacjent z aktualnym ujemnym testem na COVID-19 przyjmowani są w trybie normalnym, w przeddzień zabiegu. Pacjenci nie posiadający tego testu mogą mieć wykonane badanie w warunkach „przedszpitalnych” jednak będą musieli realnie poczekać dwie doby (albo wrócą do domu albo spędzą czas w najbliższym hoteliku, które mają być otwarte).
Pacjentów zgłaszanych jako „niepilnych” (którzy mogą bez obaw czekać ponad np. około pół roku lub dłużej nadal będę wpisywał na listę „kolejkową” wg kolejności zgłoszeń, potwierdzając odbiór zgłoszenia jednak tym razem bez podania daty przyjęcia (powolnie narastające nieprawidłowości działania elektrody u niezależnych pacjentów, wskazane rozbudowy układów z wymianą elektrod itp.). W dniu odwołania stanu epidemicznego i rozpoczęciu normalnej działalności Szpitali rozpiszę Pacjentów na kolejne dni operacyjne i powiadomię i Lekarzy Kierujących i Pacjentów (których nr telefonów i adresy e-mailowe będą podane w zgłoszeniu). Sytuacja chwilowo trudna, trzeba się do niej dostosować.