Rada Dyscypliny WUM na wniosek Komisji (Przewodniczący: prof. dr hab. n. farm. Lucjusz Zaprutko (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznani), Sekretarz: dr hab. n. med. Katarzyna Kurnicka (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Recenzenci: • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Rajzer (Uniwersytet Jagielloński) • prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie) • prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert (Gdański Uniwersytet Medyczny) • dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) oraz Członek komisji: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) nadała 23 09 2023 r. Dr Dorocie Nowosieleckiej z Zamościa stopień naukowy doktora habilitowanego