Kontakt:
Prof Andrzej Kutarski

Najefektywniejsze jest e-mailowe zgłaszanie pacjentów do TLE bądź do wstępnej konsultacji


Główny: kardiochirurgia@szpital.zam.pl
podstawowy: kontakt@usuwanieelektrod.pl
lub tradycyjny: a_kutarski@yahoo.com
i zapasowy: andrzej.kutarski@ptkardio.lublin.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:Imię i nazwisko pacjenta, telefon do pacjenta i zapasowy do najbliższej rodziny, pesel, jaki pacjent ma układ; ważny wiek i rodzaj elektrod. Krótki opis problemu i co wynika z przeprowadzonej diagnostyki oraz sugestie Lekarza Prowadzącego.

Odpowiedź nadejdzie zawsze w ciągu 24 h.Jeżeli w przeciągu 24h od daty wysłania zgłoszenia pacjenta nie otrzymacie Państwo odpowiedzi sugerujemy wysłać je raz jeszcze na inny adres e-mailowy podany powyżej. Zwłaszcza jeżeli sprawa jest pilna. Serwery czasem wrzucają wiadomości do spamu co mocno może opóźnić otrzymanie odpowiedzi.

WYSYŁANIE PACJENTÓW DO USUNIĘCIA ELEKTROD: Ważne informacje

Uprzejmie informuję, że większość zabiegów TLE od dwu lat wykonuję w Szpitala w Zamościu (www.szpital.zam.pl). Duży nowoczesny szpital, z większymi możliwościami „łóżkowymi” a przede wszystkim z DOSTĘPNĄ salą hybrydową. Ponieważ pacjent jest przyjmowany na Oddział Kardiochirurgii, więc nieco inne zasady pracy (przyjęcie pacjenta w przeddzień zabiegu) i pewność, że pacjent trafi na łóżko a nie na klasyczną dostawkę. Mam nadzieję że bardziej komfortowe warunki pobytu w szpitalu oraz znacząco większe bezpieczeństwo zabiegów zrekompensują pacjentom nieco bardziej skomplikowany dojazd. Oczywiście WSZYSTKIE zabiegi usuwania elektrod wykonuję osobiście.


Pacjent powinien się zgłosić w wyznaczonym dniu (najlepiej 11:00-12:00) na Izbę Przyjęć Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła – adres: Aleje Jana Pawła II 10, 22-410 Zamość. Przyjęty zostanie na Oddział Kardiochirurgii (Ordynator oddziału: lek. med. Łukasz Tułecki; telefony: pokój lekarzy: 84 677 31 85, sekretariat: 84 677 38 03 zlokalizowany: III piętro, blok C, ze skierowaniem które załączam.

Bardzo proszę, by pacjent zabrał z sobą dowód osobisty (ważne!), całą dokumentację medyczną a nie “ostatnią kartę informacyjną”. I koniecznie żeby miał grupę krwi (oryginał) i ponieważ zawsze istnieje teoretyczne ryzyko niezbędnej / citowej k-chirurgii – dla anestezjologa ważne jest standardowe ECHO, podstawowe badania i grupa krwi oczywiście (oryginał !).

Bardzo ważne jest odstawienie antykoagulacji w porę, tak by pacjent mógł być operowany następnego dnia po przyjęciu ! Zasady odstawiania antykoagulacji wg ogólnie przyjętych, znanych kardiologom zasad (wie wypada przypominać). Oczywiście pacjentów z mechanicznymi zastawkami możemy musimy operować na INF zbliżonym do 1,9-2,0. Preferujemy unikanie „zakładek heparynowych” (za wyjątkiem istotnych wskazań).W razie pytań dotyczących przyjęcia (ktoś na przykład nie jest w stanie dotrzeć w tych godzinach do szpitala lub może dopiero wieczorem z racji połączeń, jak odstawić leki itp.) można kontaktować się na powyższe telefony. Zaproponujemy wówczas przyjęcie na 2 dni przed wyznaczoną datą zabiegu.

Do pobrania: