Mechanical and Rotational sheaths: tips and tricks
Re implantation after extraction
Tips & tricks from expert to expert. Mechanical sheaths
Postępowanie z dysfunkcyjnymi elektrodami
Przezżylne usuwanie elektrod (TLE) – nowa specjalizacja w elektrokardiologii ?
czy też (co proponowałbym):
TLE – Procedura / „umiejętność” dwóch (trzech) specjalności ?

Mechanical and Rotational sheaths: tips and tricks

Re-implantation after extraction

Tips & tricks from expert to expert Mechanical sheaths

Postępowanie z dysfunkcyjnymi elektrodami

Przezżylne usuwanie elektrod (TLE) – nowa specjalizacja w elektrokardiologii ? czy też (co proponowałbym): TLE – Procedura / „umiejętność” dwóch (trzech) specjalności?

Biofilm we zakażeniach wszczepów w kardiologii

When and why a functioning lead should be extracted?

Czynniki ryzyka „dużych powikłań” TLE – mity i legendy kompletnie rozmijające się z rzeczywistością ale nadal bywające podstawą podejmowania decyzji klinicznych

Pozostawiona nieczynna elektroda i możliwości powikłań wtórnych

TECHNICAL PROBLEMS DURING TRANSVENOUS LEAD EXTRACTION

TECHNICAL PROBLEMS DURING TRANSVENOUS LEAD EXTRACTION

Usuwanie elektrod u młodych i bardzo młodych pacjentów. Specyfika tej grupy pacjentów i zabiegów TLE

A case with large lead vegetations

Dziś i jutro kardiologii / kardiochirurgii Zamojskiej Gdzie  jeszcze jesteśmy i dokąd idziemy (mój punkt widzenia)

Dysfunkcje elektrod. patomechanizmy i następstwa

Lead extraction in Poland. Guidelines and reality

Odelektrodowe powikłania stymulacji – wyzwanie multidyscyplinarne

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia. Czy każdy chory wymaga usunięcia układu?

Postępowanie z dysfunkcyjnymi elektrodami

Nie tylko blaski… Rozpoznawanie i leczenie powikłań CRT

Przezskórna ekstrakcja elektrod. Techniki i wskazania

Przezżylne usuwanie elektrod u dzieci małych, średnich i dużych

Zgubiono – znaleziono – uchwycono – usunięto. W elektrokardiologii inwazyjnej też miewamy fascynujące przygody