Najważniejszy (w sprawach pacjentów) jest kontakt e-mailowy. I mailowe zgłaszanie pacjentów bądź wprost do TLE bądź do wstępnej konsultacji:

podstawowy: kontakt@usuwanieelektrod.pl
lub tradycyjny: a_kutarski@yahoo.com
i zapasowy: andrzej.kutarski@ptkardio.lublin.pl

Zgłoszenie e-mailowe powinno zawierać:

Imię i nazwisko pacjenta, pesel, jaki pacjent ma układ; ważny wiek i rodzaj elektrod. Krótki opis problemu i co wynika z przeprowadzonej diagnostyki oraz sugestie Lekarza Prowadzącego

Jeżeli w rachubę wchodzi przesłanie pacjenta do zabiegu TLE bardzo proszę o podanie: numeru tel. do pacjenta, numeru telefonu do jego najbliższej rodziny, adresu e-mailowego pacjenta i/lub rodziny. Bywa, że z przyczyn losowych zabieg trzeba o parę dni przesunąć i możliwość szybkiego kontaktu staje się bardzo ważną

Odpowiedź nadejdzie zawsze w ciągu 24 h. W razie braku odpowiedzi w przeciągu 24 h (bardzo mało prawdopodobne) proszę wysłać raz jeszcze zgłoszenie na jeden z wymienionych adresów zapasowych.

Zawsze istnieje możliwość osobistego kontaktu telefonicznego w trudniejszych sprawach, jednak nie może on zastąpić normalnego zgłoszenia e-mailowego. 81 742 87 47 i 501 352 305.

W sprawach niezmiernie urgentnych zalecamy kontakt z Oddziałem Kardiochirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu: Oddział Kardiochirurgii (Ordynator oddziału: lek. med. Łukasz Tułecki); telefony: pokój lekarzy: 84 677 31 85, sekretariat: 84 677 38 03