Dorota Nowosielecka z Zamościa 2021-03-16 r. uzyskała stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie rozprawy „Ocena przydatności monitorowania zabiegów przezżylnego usuwania elektrod za pomocą echokardiografii przezprzełykowej.” Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (promotor: dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok, recenzenci: dr hab. n. med. Celina Wojciechowska, dr hab. n. med. Sebastian Stec)

https://youtu.be/v7Ozt5UOVL8