Odbyła się: III zamojska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Powikłania Stymulacji p.t. „Lead management czyli zarządzanie elektrodami. Co nowego, co się zmienia, dokąd idziemy?”
Udział w Konferencji wzięło 24 Wykładowców (którym raz jeszcze dziękujemy z przyjazd i dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem) oraz 112 Uczestników.
Główne zagadnienia omawiane podczas Konferencji stanowiły:
• Lead management nowa działka kardiologii kształtowanie się filozofii postępowania z elektrodami, miejsce o rola TLE
• Rola Echokardiografii w diagnostyce powikłań i w TLE
• Problem konfliktu pomiędzy TV i elektrodą oraz uszkodzeń TV podczas TLE
• Zagadnienie zbędnego układu stymulującego i kardio-neuro-ablacja w prewencji zbędnych implantacji układów oraz leczenia przyczynowego omdleń neurokardiogennych u pacjentów już stymulowanych.
• Link pomiędzy CRT – TLE i stymulacją pęczka Hisa i lewej odnogi oraz
• Problem odelektrodowej niedrożności żylnej i postępowania z objawowymi i bezobjawowymi pacjentami.
Powracał temat starzenia się elektrod wewnątrzsercowych i profilaktycznej ich wymiany jak również porzucania zbędnych elektrod czy nawet układów
Powrócił pradawny obyczaj tradycyjnego Kina Nocnego który „chwycił” bowiem sala była pełna do końca; przedstawiono kilkadziesiąt pouczających przypadków problemów i sposobów czy prób ich rozwiązania.
Następna Konferencja Zamojska z cyklu Powikłania odbędzie się (mamy nadzieję) w bardziej sprzyjającej porze roku. Wiadomości oczywiście na naszych stronach, gdy tylko zapadną wiążące decyzje.