Lp. Tytuł, autorzy, źródło IF PK Typ KBN/MNiSW

 1. Asymptomatic pulmonary embolism after transvenous lead extraction due to cardiac device related infective endocarditis with large vegetations. [AUT.] A. WOJTKOWSKA, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI, D. STETTNER-LEONKIEWICZ, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Eur. Heart J.-Cardiovasc. Imaging 2017 vol. 18 suppl. 3 [b. pag.] P1502, EUROECHO 2017 : The Twenty-First Annual Meeting of the European Association of Echocardiography. Lisbon, 6-9 December 2017. Abstr. DOI: 10.1093/ehjci/jex291 0 0 inne
 2. Czy wystąpienie dużych powikłań przezżylnego usuwania elektrod wpływa na odległą przeżywalność pacjentów? Doświadczenia z 2049 zabiegów.(Does major transvenous lead extraction complication influences for long term survival? Experience from 2049 procedures.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ POLEWCZYK, WOJCIECH JACHEĆ, ANETA POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASIK, MAREK CZAJKOWSKI, ANNA POLEWCZYK, M. GRABOWSKI, G. OPOLSKI. W: XXXVII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wisła, 19-21 maja 2016. Streszcz s. 44. 0 0 inne
 3. Czy przezżylne usuwanie unipolarnej elektrody jest obarczone większym ryzykiem dużych powikłań zabiegu? Doświadczenie z 2021 procedur TLE.(Does unipolar pm lead consist additional risk factor of major complications of transvenous lead extraction? Experience among 2021 TLE procedures.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASIK, MAREK CZAJKOWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK. W: XXXVII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wisła, 19-21 maja 2016. Streszcz s. 43. 0 0 inne
 4. Czynniki decydujące o powstawaniu i rozmiarach wegetacji u pacjentów z odelektrodowym zapaleniem wsierdzia.(Risk factors of formation and sizes of vegetations in patients with lead related infective endocarditis.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. W: XXXVII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wisła, 19-21 maja 2016. Streszcz s. 51-52. 0 0 inne
 5. Wpływ obecności elektrody icd na trwałość systemu i odległe przeżycie chorych po tle. Obserwacje z 1915 procedur przezżylnego usunięcia elektrod.(Significance of icd lead on durability and long-term outcomes after icd lead extraction in cied carriers. Experience among 1915 transvenous lead extraction procedures.). [AUT.] WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASIK, MACIEJ POLEWCZYK, ANETA M. POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI. W: XXXVII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wisła, 19-21 maja 2016. Streszcz s. 46-47. 0 0 inne
 6. Nieprzewidywalne problemy techniczne ujawniające się podczas przezżylnego usuwania elektrod. Doświadczenia z 2022 procedur.(Unexpected technical problems during transvenous lead extraction. Experience among 2022 transvenous lead extraction procedures.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASIK, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA, BOGDAN OBSZAŃSKI, ANNA POLEWCZYK. W: XXXVII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wisła, 19-21 maja 2016. Streszcz s. 45. 0 0 inne
 7. Elektrodopochodna niedrożność żylna u pacjentów z elektrodami po obu stronach klatki piersiowej. Wyniki 1573 wenografii przedoperacyjnych.(Lead related venous occlusion in patients with bilateral chest side lead location. Findings anong of 1573 preoperative venography.). [AUT.] MAREK CZAJKOWSKI, WOJCIECH DĄBROWSKI, WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASIK, ANDRZEJ KUTARSKI. W: XXXVII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wisła, 19-21 maja 2016. Streszcz s. 52-53. 0 0 inne
 8. Zabiegi przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych u kobiet i mężczyzn – analiza wskazań i efektywności.(Transvenous leads extraction in women and men – analysis of indications and outcomes.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, GRZEGORZ OPOLSKI, MARCIN GRABOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. W: XXXVII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wisła, 19-21 maja 2016. Streszcz s. 47-49. 0 0 inne
 9. Rola kardiologa w leczeniu powikłań naczyniowych stałego dostępu naczyniowego do hemodializ – opis przypadku. [AUT.] ANDRZEJ SWATOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Nefrokardiologia 2016. Białowieża, 5-7 lutego 2016. [Streszcz.] [b. pag.], [CD-ROM]. 0 0 inne
 10. Bezpieczeństwo i efektywność przezżylnego usuwania elektrod u pacjentów w wieku podeszłym. Doświadczenia z 2022 procedur TLE.(Safety & effectiveness of transvenous lead extraction in old patients. Single center experience among 2022 TLE procedures.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASIK, MAREK CZAJKOWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK. W: XXXVII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wisła, 19-21 maja 2016. Streszcz s. 50-51. 0 0 inne
 11. Nieprawidłowe i nietypowe położenia końcówek elektrod u pacjentów z implantowanym układem stymulującym serca badanych metodą wielorzędowej tomografii komputerowej z bramkowaniem EKG.(Atypical and incorrect places of stimulation in patients with cardiac pacemakers in ECG-gated multidetector computed tomography.). [AUT.] PIOTR ADAMCZYK, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ELŻBIETA SIEK, SEBASTIAN UHLIG, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, MAGDALENA ZAKOŚCIELNA, PIOTR PRZYBYLSKI, ANDRZEJ DROP. W: 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Kraków, 2-4 czerwca 2016. Streszcz s. 340-341, [Tekst równol. w jęz. ang.]. 0 0 inne
 12. Bezobjawowa zatorowość płucna po przezżylnym usunięciu elektrod z powodu odelektrodowego zapalenia wsierdzia z dużymi wegetacjami.(Asymptomatic pulmonary embolism after transvenous lead extraction due to leaddependent infective endocarditis with large vegetations.). [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, AGNIESZKA WOJTKOWSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Kardiol. Pol. [online] 2016 t. 74 supl. 4 s. 455-456, XX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 15-17 września 2016. Streszcz. [przeglądany 30 września 2016]. Dostępny w: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/10873/8832. 0 0 inne
 13. Rola kardiochirurgii w leczeniu pacjentów poddawanych zabiegom przezżylnego usuwania elektrod. Doświadczenia dużego referencyjnego centrum i 2073 zabiegów.(The role of cardiac surgery in transvenous lead extraction. Experience of high volume center and 2073 procedures.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, SYLWIA TARGOŃSKA, Ł. TUŁECKI, KONRAD TOMKÓW, ANDRZEJ TOMASIK, ANNA POLEWCZYK, WOJCIECH JACHEĆ, JANUSZ STĄŻKA. W: XXXVII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wisła, 19-21 maja 2016. Streszcz s. 53-54. 0 0 inne
 14. Incydentalne rozpoznania perforacji elektrod u pacjentów leczonych przewlekłą elektrostymulacją serca badanych metodą wielorzędowej tomografii komputerowej z bramkowaniem EKG.(Incidental diagnosis of lead perforation in ECG-gated multidetector computed tomography in patients with cardiac pacemaker.). [AUT.] ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, PIOTR ADAMCZYK, ELŻBIETA SIEK, SEBASTIAN UHLIG, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAGDALENA ZAKOŚCIELNA, PIOTR PRZYBYLSKI, ANDRZEJ DROP. W: 41 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Kraków, 2-4 czerwca 2016. Streszcz s. 338-339, [Tekst równol. w jęz. ang.]. 0 0 inne
 15. Lead-dependent infective endocarditis the role of factors predisposing to its development in an analysis of 414 clinical cases.[AUT.] A. POLEWCZYK, W. JACHEĆ, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M. JANION, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Europace 2015 vol. 17 suppl. 3 s. iii160 [1111], EHRA EUROPACE – CARDIOSTIM 2015. Milan, June 21-24, 2015. [Abstr.] [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/europace/17/suppl_3/iii160.full.pdf. 0 0 inne
 16. Cied infections – the lesson from lead extraction. How many patients are managed improperly before the procedure?(Infekcje związane z wszczepialnymi urządzeniami stymulującymi – wnioski wynikające z zabiegów przezżylnego usuwania elektrod. U jakiego odsetka pacjentów wdrażane jest niewłaściwe postępowanie przed procedurą?). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 352-353, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD]. 0 0 inne
 17. Lead to lead mutual connection during extraction with strong connecting tissue scar-interaprocedurally recognised technical problem and its significance. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. POLEWCZYK, A.M. POLEWCZYK, A. POLEWCZYK. Europace 2015 vol. 17 suppl. 3 s. iii124 [P886], EHRA EUROPACE – CARDIOSTIM 2015. Milan, June 21-24, 2015. [Abstr.] [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/europace/17/suppl_3/iii108.full.pdf. 0 0 inne
 18. Wskazania do usuwania elektrod a obecność pozostałości łącznotkankowych w badaniu echokardiograficznym po zabiegu przezżylnego usuwania elektrod.(Indications for removal of the leads and the presence of residues of connective echocardiography after surgery transvenous lead extraction.). [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAGDALENA POTERAŁA, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 375-376, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 inne
 19. Transvenous leads extraction in diabetic patients- safety and effectivenessess, single center analysis among 1715 procedures.[AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2015 vol. 42 nr 3 s. 310, 11th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS). Paris, April 19-21, 2015. Abstr. DOI: 10.1007/s10840-015-9975-6 0 0 inne
 20. Transvenous lead extraction in nanogenarians – safety & effectiveness. Single centre experience.(Przezżylne usuwanie elektrod u osób w wieku sędziwym – bezpieczeństwo i skuteczność. Badanie jednoośrodkowe.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 368-369, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD]. 0 0 inne
  Polypropylene byrd dilator sheath fracture – may lead to serious problems if not identified on time. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ POLEWCZYK, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2015 vol. 42 nr 3 s. 309, 11th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS). Paris, April 19-21, 2015. Abstr. DOI: 10.1007/s10840-015-9975-6 0 inne
 21. Transvenous leads extraction- analysis of factors influencing long-term mortality after procedures. [AUT.] A. POLEWCZYK, W. JACHEĆ, G. OPOLSKI, M. GRABOWSKI, M. JANION, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Eur. Heart J. 2015 vol. 36 suppl. 1 s. 402, European Society of Cardiology Congress. London, 29 August – 2 September 2015. Abstr. [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/36/suppl_1/163.full.pdf. 0 0 inne
 22. Lead to lead mutual connection during extraction with strong connecting tissue scar-interaprocedurally recognised technical problem and its significance. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. POLEWCZYK, A.M. POLEWCZYK, A. POLEWCZYK. Europace 2015 vol. 17 suppl. 3 s. iii124 [P886], EHRA EUROPACE – CARDIOSTIM 2015. Milan, June 21-24, 2015. [Abstr.] [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/europace/17/suppl_3/iii108.full.pdf. 0 0 inne
 23. Lead-dependent infective endocarditis the role of factors predisposing to its development in an analysis of 414 clinical cases.[AUT.] A. POLEWCZYK, W. JACHEĆ, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M. JANION, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Europace 2015 vol. 17 suppl. 3 s. iii160 [1111], EHRA EUROPACE – CARDIOSTIM 2015. Milan, June 21-24, 2015. [Abstr.] [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/europace/17/suppl_3/iii160.full.pdf. 0 0 inne
 24. Different outcomes between high and low volume centres performing Transvenous Lead Extraction in the electra registry.[AUT.] M.G. BONGIORNI, C. KENNERGREN, C. BUTTER, J.C. DEHARO, A[NDRZEJ] KUTARSKI, C.A. RINALDI, A.P. MAGGIONI, C. BLOMSTROM-LUNDQVIST, A. AURICCHIO, K.H. KUCK. Europace 2015 vol. 17 suppl. 3 s. iii27 [P284], EHRA EUROPACE – CARDIOSTIM 2015. Milan, June 21-24, 2015. [Abstr.] [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/europace/17/suppl_3/iii20.full.pdf. 0 0 inne
 25. Wpływ wielkości wegetacji w odelektrodowym zapaleniu wsierdzia na obraz kliniczny i rokowanie odległe.(Size of lead dependent vegetations – the influence on clinical state and prognosis.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, GRZEGORZ OPOLSKI, MARCIN GRABOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 372-373, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD]. 0 0 inne
 26. Analysis of efficacy and safety of transvenous leads extraction and long term mortality after procedures in women and men.[AUT.] A. POLEWCZYK, W. JACHEĆ, G. OPOLSKI, M. GRABOWSKI, M. JANION, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Eur. Heart J. 2015 vol. 36 suppl. 1 s. 171, European Society of Cardiology Congress. London, 29 August – 2 September 2015. Abstr. [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/36/suppl_1/163.full.pdf. 0 0 inne
 27. Echokardiograficzna ocena perforacji ściany prawej komory przez elektrody endokawitarne.(Echocardiographic assessment of right ventricular wall perforation by endocardial electrodes.). [AUT.] KINGA GRADZIK, MAGDALENA KOCIUBIŃSKA, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. W: XVII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 24-25 kwietnia 2015. Streszcz s. 23-24. 0 0 inne
 28. Transvenous lead extraction in nanogenarians – safety & effectiveness. Single centre experience.(Przezżylne usuwanie elektrod u osób w wieku sędziwym – bezpieczeństwo i skuteczność. Badanie jednoośrodkowe.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 368-369, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD]. 0 0 inne
 29. CIED infections – how many patients are managed improperly and which mistakes are most frequent? The lesson from lead extraction. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, M. POLEWCZYK, A. M. POLEWCZYK, A. POLEWCZYK. Europace2015 vol. 17 suppl. 3 s. iii49 [P360], EHRA EUROPACE – CARDIOSTIM 2015. Milan, June 21-24, 2015. [Abstr.] [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/europace/17/suppl_3/iii30.full.pdf. 0 0 inne
 30. Major transvenous lead extraction complications – appearence and management. An analysis of 1767 procedures.(Duże powikłania zabiegów przezżylnego usuwania elektrod – dane oparte na analizie 1767 procedur.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ POLEWCZYK, MAREK CZAJKOWSKI, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 354-355, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD]. 0 0 inne
 31. Is transvenous leads extraction more risky in patients with vegetations?. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2015 vol. 42 nr 3 s. 306-307, 11th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS). Paris, April 19-21, 2015. Abstr. DOI: 10.1007/s10840-015-9975-6 0 0 inne
 32. Transvenous leads extraction in diabetic patients- safety and effectivenessess, single center analysis among 1715 procedures.[AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2015 vol. 42 nr 3 s. 310, 11th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS). Paris, April 19-21, 2015. Abstr. DOI: 10.1007/s10840-015-9975-6 0 0 inne
 33. The influence of vegetations on clinical presentation of lead dependent infective endocarditis. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2015 vol. 42 nr 3 s. 308, 11th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS). Paris, April 19-21, 2015. Abstr. DOI: 10.1007/s10840-015-9975-6 0 0 inne
 34. Wskazania do usuwania elektrod a obecność pozostałości łącznotkankowych w badaniu echokardiograficznym po zabiegu przezżylnego usuwania elektrod.(Indications for removal of the leads and the presence of residues of connective echocardiography after surgery transvenous lead extraction.). [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAGDALENA POTERAŁA, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 375-376, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 inne
 35. Lead dislodged into pulmonary vascular bed after years – the lesson from TLE.(Elektrody przemieszczone do łożyska płucnego – wnioski z TLE.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ POLEWCZYK, MAREK CZAJKOWSKI, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 360-361, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD]. 0 0 inne
 36. Localized and systemic infectious complications following implantation of the electric stimulation system. [AUT.] ALINA OLENDER, ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI. W: 25th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). Copenhagen, 25-28 April 2015. Abstr [b. pag.] P0010, [przeglądany 18 maja 2015]. Dostępny w: http://eccmidlive.org/resources/localized-and-systemic-infectious-complications-following-implantation-of-the-electric-stimulation-system. 0 0 inne
 37. Cardiac device infections- survival after transvenous leads extractions procedure. [AUT.] A. POLEWCZYK, W. JACHEĆ, G. OPOLSKI, M. GRABOWSKI, M. JANION, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Eur. Heart J. 2015 vol. 36 suppl. 1 s. 886, European Society of Cardiology Congress. London, 29 August – 2 September 2015. Abstr. [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/36/suppl_1/849.full.pdf. 0 0 inne
 38. Major transvenous lead extraction complications – occurrence and outcomes. An analysis of 1767 procedures. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. POLEWCZYK, M[AREK] CZAJKOWSKI, A. POLEWCZYK, A. POLEWCZYK, S. TARGOŃSKA, J[ANUSZ] STĄŻKA. Eur. Heart J. 2015 vol. 36 suppl. 1 s. 885, European Society of Cardiology Congress. London, 29 August – 2 September 2015. Abstr. [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/36/suppl_1/849.full.pdf. 0 0 inne
 39. Abandoned lead – does it have influence on lead extraction effectiveness?(Czy zjawisko „porzuconej elektrody” ma wpływ na skuteczność zabiegów przezżylnego usuwania elektrod?). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ POLEWCZYK, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 356-357, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD].
 40. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – analiza czynników prognostycznych i przeżywalności kobiet i mężczyzn.(Lead dependent infective endocarditis – analysis of prognostic factors and survival of women and men.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, WOJCIECH JACHEĆ, GRZEGORZ OPOLSKI, MARCIN GRABOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 364-365, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD]. 0 0 inne
 41. Major complications of transvenous lead extraction. Risk factors are still ephemeral. An analysis of 1767 procedures. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. POLEWCZYK, M[AREK] CZAJKOWSKI, A.M. POLEWCZYK, A. POLEWCZYK, S. TARGOŃSKA, J[ANUSZ] STĄŻKA. Eur. Heart J. 2015 vol. 36 suppl. 1 s. 400, European Society of Cardiology Congress. London, 29 August – 2 September 2015. Abstr. [przeglądany 24 marca 2016]. Dostępny w: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/36/suppl_1/163.full.pdf. 0 0 inne
 42. Transvenous lead extraction in nanogenarians – safety & effectiveness. Single centre experience.(Przezżylne usuwanie elektrod u osób w wieku sędziwym – bezpieczeństwo i skuteczność. Badanie jednoośrodkowe.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 supl. 4 s. 368-369, XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 1-3 października 2015. Streszcz. [CD]. 0 0 inne
 43. The influence of vegetations on clinical presentation of lead dependent infective endocarditis. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2015 vol. 42 nr 3 s. 308, 11th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS). Paris, April 19-21, 2015. Abstr. DOI: 10.1007/s10840-015-9975-6 0 0 inne
 44. Dry heart wall perforation – the new epidemy or better diagnosed old phenomenon?(Sucha perforacja ściany serca – nowa epidemia czy lepsza diagnostyka starego problemu?). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MAREK CZAJKOWSKI. Folia Cardiol. 2014 t. 9 supl. B s. 9-10, XXV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2014. Łódź, 5-7 czerwca 2014. Streszcz. 0 0 inne
 45. Utility of the mechanical systems for transvenous lead extraction. The analysis of experience with extraction of 2574 permanently implanted leads in 1536 pts.(Zabiegi przezżylnego usuwania elektrod z zastosowaniem systemów mechanicznych. Analiza doświadczeń ekstrakcji 2574 elektrod u 1536 pacjentów.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA, KRZYSZTOF BOCZAR, ANNA POLEWCZYK. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 Supl. 3 s. 112-113, bibliogr, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 September 2014. Streszcz. 0 0 inne
 46. Dry late heart wall perforation with intracardiac lead – not all patients need cardiac surgery.(Sucha perforacja ściany serca przez elektrodę wewnątrzsercową – nie wszyscy pacjenci wymagają operacji kardiochirurgicznej.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, ANETA TUCHALSKA, MACIEJ POLEWCZYK, JANUSZ STĄŻKA. Folia Cardiol. 2014 t. 9 supl. B s. 5-6, XXV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2014. Łódź, 5-7 czerwca 2014. Streszcz. Toż: Folia Cardiol. 2014 t. 9 supl. B s. 10. 0 0 inne
 47. Dry late heart wall perforation with intracardiac lead – in most patients, the cardiac surgery can be avoided. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, SYLWIA TARGOŃSKA, ANDRZEJ ZĄBEK, JANUSZ STĄŻKA. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2014 vol. 39 suppl. 1 s. S115-S116, 10th Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS)Munich, March 23-25, 2014. Abstr. 0 0 inne
 48. Extracted lead body dwelling time. Schould it influence on TLE scenario?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MARCIN GRABOWSKI, ANNA POLEWCZYK, MACIEJ POLEWCZYK, MAREK CZAJKOWSKI. Europace 2014 vol. 16 suppl. 2 s. ii152, Cardiostim 2014. EHRA Europace. World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 18-21, 2014. Abstr. [przeglądany 25 lipca 2014]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/16/suppl_2.toc. 0 0 inne
 49. Multivariate analysis of factors affecting vegetations development in patients with implantable pacing systems. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Europace 2014 vol. 16 suppl. 2 s. ii154, Cardiostim 2014. EHRA Europace. World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 18-21, 2014. Abstr. [przeglądany 25 lipca 2014]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/16/suppl_2.toc. 0 0 inne
 50. Fibrotic tissue after transvenous leads extraction assessed by transesophageal echocardiography. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, M. POTERAŁA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M. TOMASZEWSKI. Europace 2014 vol. 16 suppl. 2 s. ii169, Cardiostim 2014. EHRA Europace. World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 18-21, 2014. Abstr. [przeglądany 25 lipca 2014]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/16/suppl_2.toc. 0 0 inne
 51. Analiza obecności późnych potencjałów komorowych w zapisie EKG u pacjentów z padaczką. [AUT.] A. SOJKA, M[AGDALENA] GODEK, A[NDRZEJ] RUBAJ, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, K[ONRAD] REJDAK. W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014. Streszcz s. 254. 0 0 inne
 52. Are there any specific factors affecting vegetations development in patients with implantable pacing systems?. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M. JANION, R. PODLASKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: ESC Congress 2014. Barcelona, 30 August – 3 September 2014. Abstr [b. pag.] P587, [przeglądany 16 września 2014]. Dostępny w: http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=69&sessId=14101&subSessId=3523. 0 0 inne
 53. Pozostałości łącznotkankowe w sercu po przezżylnym usunięciu elektrod CRT-D.(Fibrotic tissue residuals in the heart after transvenous CRT-D leads extraction.). [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAGDALENA POTERAŁA, ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 supl. 3 172-173, bibliogr, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 September 2014. Streszcz. 0 0 inne
 54. Lead dependent infective endocarditis and pocket infections – similarities and differences.(Odelektrodowe zapalenie wsierdzia a miejscowa infekcja loży – podobieństwa i różnice.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, KRZYSZTOF BOCZAR, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2014 t. 9 supl. B s. 11, XXV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2014. Łódź, 5-7 czerwca 2014. Streszcz. 0 0 inne
 55. Dry perforation frequent mechanism of ICD lead dysfunction.(Sucha perforacja częstym mechanizmem dysfunkcji elektrody ICD.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Folia Cardiol.2014 t. 9 supl. B s. 10-11, XXV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2014. Łódź, 5-7 czerwca 2014. Streszcz. 0 0 inne
 56. Assistance of a training doctor from another hospital during lead extraction. Underestimated risk factor of TLE complications?.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, M. POLEWCZYK, A.M. POLEWCZYK, A. POLEWCZYK. W: XVI International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, December 2-5, 2014. Abstr s. 135-136. 0 0 inne
 57. Female gender – does it consist the risk factor of transvenous lead extraction?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A. POLEWCZYK, M[AREK] CZAJKOWSKI, M. POLEWCZYK. W: ESC Congress 2014. Barcelona, 30 August – 3 September 2014. Abstr [b. pag.] P594, [przeglądany 16 września 2014]. Dostępny w: http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=69&sessId=14101&subSessId=3524. 0 0 inne
 58. Lead-dependent infective endocarditis – difficult way from clinical symptoms to diagnosis. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, MARIANNA JANION, KRZYSZTOF BOCZAR, ANDRZEJ KUTARSKI. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2014 vol. 39 suppl. 1 s. S116-S117, 10th Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS)Munich, March 23-25, 2014. Abstr. 0 0 inne
 59. How long is a learning curve on lead extraction. Personal experience. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, M. POLEWCZYK, A.M. POLEWCZYK, A. POLEWCZYK. W: XVI International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, December 2-5, 2014. Abstr s. 102-103. 0 0 inne
 60. Lead dependent infective endocarditis without vegetations. Diagnostic problem. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M. JANION, A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: XVI International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, December 2-5, 2014. Abstr s. 78. 0 0 inne
 61. Safety of transvenous lead extraction in old patients. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF BOCZAR, ANDRZEJ ZĄBEK, MACIEJ POLEWCZYK. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2014 vol. 39 suppl. 1 s. S108, 10th Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS)Munich, March 23-25, 2014. Abstr. 0 0 inne
 62. Extracted lead body dwelling time. Should it influence on TLE scenario?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] GRABOWSKI, A. POLEWCZYK, M. POLEWCZYK, M[AREK] CZAJKOWSKI. W: XVI International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, December 2-5, 2014. Abstr s. 54. 0 0 inne
 63. Dry perforation – frequent mechanism of ICD lead dysfunction. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. W: XVI International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, December 2-5, 2014. Abstr s. 12. 0 0 inne
 64. Analiza obecności późnych potencjałów komorowych w zapisie EKG u pacjentów z padaczką. [AUT.] A. SOJKA, M[AGDALENA] GODEK, A[NDRZEJ] RUBAJ, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, K[ONRAD] REJDAK. W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014. Streszcz s. 254. 0 0 inne
 65. Czynniki ryzyka rozwoju wegetacji u pacjentów z implantowanymi urządzeniami do stałej stymulacji serca.(Risk factors of the vegetations development in patients with implanted electronic devices.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION. Folia Cardiol. 2014 t. 9 supl. B s. 11-12, XXV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2014. Łódź, 5-7 czerwca 2014. Streszcz. 0 0 inne
 66. Transvenous leads extraction in patients with large right heart vegetations. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M. JANION, R. PODLASKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: ESC Congress 2014. Barcelona, 30 August – 3 September 2014. Abstr [b. pag.] P586, [przeglądany 16 września 2014]. Dostępny w: http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=69&sessId=14101&subSessId=3523. 0 0 inne
 67. Usefulness of the mechanical systems for transvenous lead extraction. Analysis of our experience with extraction of 2,451 permanently implanted leads in 1,451 patients. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA, KRZYSZTOF BOCZAR, MACIEJ POLEWCZYK. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2014 vol. 39 suppl. 1 s. S39-S40, 10th Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS)Munich, March 23-25, 2014. Abstr. 0 0 inne
 68. The fibrotic tissue debris after transvenous extraction of CRT-D leads. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M[AREK] TOMASZEWSKI. W: EuroEcho-Imaging 2014. Vienna, 3-6 December 2014. Abstr [b. pag.]P690. 0 0 inne
 69. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – nowa koncepcja patogenetyczna.(A new pathogenetic concept of lead dependent infective endocarditis.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 Supl. 3 s. 116-117, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 September 2014. Streszcz. 0 0 inne
 70. Dry perforation frequent mechanism of ICD lead dysfunction.(Sucha perforacja częstym mechanizmem dysfunkcji elektrody ICD.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Folia Cardiol.2014 t. 9 supl. B s. 10-11, XXV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2014. Łódź, 5-7 czerwca 2014. Streszcz. 0 0 inne
 71. “Dry” late right ventricle wall perforation with icd lead – in most of patientsthe cardiac surgery can be avoided.(“Sucha” późna perforacja ściany prawej komory przez elektrodę ICD – u większości pacjentów kardiochirurgii można uniknąć.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, SYLWIA TARGOŃSKA, JANUSZ STĄŻKA. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 Supl. 3 s. 110-111, bibliogr, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 September 2014. Streszcz. 0 0 inne
 72. Przezżylne usuwanie elektrod wewnątrzsercowych – ocena skuteczności i bezpieczeństwa u pacjentów z odelektrodowym zapaleniem wsierdzia.(Assessment of safety and efectiveness of transvenous leads extraction procedures in patients with lead dependent infective endocarditi.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 Supl. 3 s. 118-119, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 September 2014. Streszcz. 0 0 inne
 73. Utility of the mechanical systems for transvenous lead extraction. The analysis of experience with extraction of 2574 permanently implanted leads in 1536 pts.(Zabiegi przezżylnego usuwania elektrod z zastosowaniem systemów mechanicznych. Analiza doświadczeń ekstrakcji 2574 elektrod u 1536 pacjentów.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA, KRZYSZTOF BOCZAR, ANNA POLEWCZYK. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 Supl. 3 s. 112-113, bibliogr, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 September 2014. Streszcz. 0 0 inne
 74. Extracted lead body dwelling time. Schould it influence on TLE scenario?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MARCIN GRABOWSKI, ANNA POLEWCZYK, MACIEJ POLEWCZYK, MAREK CZAJKOWSKI. Europace 2014 vol. 16 suppl. 2 s. ii152, Cardiostim 2014. EHRA Europace. World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 18-21, 2014. Abstr. [przeglądany 25 lipca 2014]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/16/suppl_2.toc. 0 0 inne
 75. Ocena ryzyka przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych u pacjentów z obecnością dużych wegetacji.(Safety evaluation and risk assesment of transvenous leads extraction procedures in patients with big vegetations.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2014 t. 9 supl. B s. 8, XXV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2014. Łódź, 5-7 czerwca 2014. Streszcz. 0 0 inne
 76. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – specyfika obrazu klinicznego.(Lead dependent infective endocarditis – clinical picture.).[AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, MARIANNA JANION, WOJCIECH BRZOZOWSKI, KRZYSZTOF BOCZAR, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. Folia Cardiol. 2014 t. 9 supl. B s. 7, XXV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2014. Łódź, 5-7 czerwca 2014. Streszcz. 0 0 inne
 77. Pozostałości łącznotkankowe w sercu po przezżylnym usunięciu elektrod CRT-D.(Fibrotic tissue residuals in the heart after transvenous CRT-D leads extraction.). [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAGDALENA POTERAŁA, ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 supl. 3 172-173, bibliogr, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 September 2014. Streszcz. 0 0 inne
 78. Utility of the mechanical systems for transvenous lead extraction. The analysis of experience with extraction of 2574 permanently implanted leads in 1536 pts. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, R[ADOSŁAW] PIETURA, M. POLEWCZYK. W: ESC Congress 2014. Barcelona, 30 August – 3 September 2014. Abstr [b. pag.] 2137, [przeglądany 16 września 2014]. Dostępny w: http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=69&sessId=13898&subSessId=0. 0 0 inne
 79. Are there any specific factors affecting vegetations development in patients with implantable pacing systems?. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M. JANION, A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: XVI International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, December 2-5, 2014. Abstr s. 117. 0 0 inne
 80. Dry late heart wall perforation with ICD lead in most of patients the cardiac surgery can be avoided. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, SYLWIA TARGOŃSKA, JANUSZ STĄŻKA. Europace2014 vol. 16 suppl. 2 s. ii81, Cardiostim 2014. EHRA Europace. World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 18-21, 2014. Abstr. [przeglądany 25 lipca 2014]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/16/suppl_2.toc. 0 0 inne
 81. Specificity of transvenous lead extraction in young patients. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KATARZYNA BIEGANOWSKA, ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ ZĄBEK. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2014 vol. 39 suppl. 1 s. S107-S108, 10th Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS)Munich, March 23-25, 2014. Abstr. 0 0 inne
 82. Pozostałości łącznotkankowe w sercu po przezżylnym usunięciu elektrod CRT-D.(Fibrotic tissue residuals in the heart after transvenous CRT-D leads extraction.). [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAGDALENA POTERAŁA, ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 supl. 3 172-173, bibliogr, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 September 2014. Streszcz. 0 0 inne
 83. Utility of the mechanical systems for transvenous lead extraction. The analysis of experience with extraction of 2574 permanently implanted leads in 1536 pts. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA, KRZYSZTOF BOCZAR, MACIEJ POLEWCZYK. Europace 2014 vol. 16 suppl. 2 s. ii153, Cardiostim 2014. EHRA Europace. World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 18-21, 2014. Abstr. [przeglądany 25 lipca 2014]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/16/suppl_2.toc. 0 0 inne
 84. How long is a learning curve on lead extraction. Personal experience. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, M. POLEWCZYK, A.M. POLEWCZYK, A. POLEWCZYK. W: XVI International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, December 2-5, 2014. Abstr s. 102-103. 0 0 inne
 85. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – nowa koncepcja patogenetyczna.(A new pathogenetic concept of lead dependent infective endocarditis.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 Supl. 3 s. 116-117, XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 18-20 September 2014. Streszcz. 0 0 inne
 86. Is female gender the risk factor of transvenous lead extraction?(Czy płeć żeńska jest czynnikiem ryzyka zabiegów przezżylnego usuwania elektrod?). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA POLEWCZYK, MAREK CZAJKOWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, ANETA TUCHALSKA. Folia Cardiol. 2014 t. 9 supl. B s. 5, XXV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2014. Łódź, 5-7 czerwca 2014. Streszcz. 0 0 inne
 87. Optim insulation failure in transvenously extracted implantable cardioverter-defibrillator leads. [AUT.] A. KOŁODZIŃSKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. BUDNIK, M[ACIEJ] GRABOWSKI, M. STARUCH, G. OPOLSKI. W: ESC Congress 2014. Barcelona, 30 August – 3 September 2014. Abstr [b. pag.] 2133, [przeglądany 16 września 2014]. Dostępny w: http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=69&sessId=13898&subSessId=0. 0 0 inne
 88. Intraoperative Byrd sheaths fractures in patients undergoing transvenous lead extraction. [AUT.] M[ACIEJ] GRABOWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, P. SZUBIELSKI, A. KOŁODZIŃSKA, G. OPOLSKI. W: ESC Congress 2014. Barcelona, 30 August – 3 September 2014. Abstr [b. pag.] P592, [przeglądany 16 września 2014]. Dostępny w: http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?eevtid=69&sessId=14101&subSessId=3524. 0 0 inne
 89. Extracted lead body dwelling time. Schould it influence on TLE scenario?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MARCIN GRABOWSKI, ANNA POLEWCZYK, MACIEJ POLEWCZYK, MAREK CZAJKOWSKI. Europace 2014 vol. 16 suppl. 2 s. ii152, Cardiostim 2014. EHRA Europace. World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 18-21, 2014. Abstr. [przeglądany 25 lipca 2014]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/16/suppl_2.toc. 0 0 inne
 90. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – specyfika obrazu klinicznego.(Lead dependent infective endocarditis – clinical picture.).[AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, MARIANNA JANION, WOJCIECH BRZOZOWSKI, KRZYSZTOF BOCZAR, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. Folia Cardiol. 2014 t. 9 supl. B s. 7, XXV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2014. Łódź, 5-7 czerwca 2014. Streszcz. 0 0 inne
 91. The fibrotic tissue debris after transvenous extraction of CRT-D leads. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M[AREK] TOMASZEWSKI. Eur. Heart J.-Cardiovasc. Imaging 2014 vol. 15 suppl. 2 s. ii128, The Eighteenth Annual Meeting of the European Association of echocardiography, a registered branch of the ESC. [Vienna, 3-6 December 2014.] Abstr. 0 0 inne
 92. Transvenous extraction of 2277 permanently implanted leads in 1339 pts. using mechanical systems – effectiveness and complications.(Przezżylna ekstrakcja 2277 elektrod stałych u 1339 pacjentów z użyciem systemów mechanicznych – efektywność i komplikacje). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 supl. 6 s. 291-292, XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Wrocław, 26-28 września 2013. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 inne
 93. Późna, sucha perforacja ściany serca elektrodą wewnątrzsercową – u większości pacjentów można uniknąć zabiegu operacyjnego. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, ANDRZEJ ZĄBEK, SYLWIA TARGOŃSKA. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 37, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 inne
 94. Analysis of different echocardiographic presentations of PM/ICD leads right heart wall perforations. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MICHAŁ TOMASZEWSKI. W: 10th Gulf Heart Association Conference. Riyadh, 13-16 February, 2913. Abstr s. 56. 0 0 inne
 95. Dry heart wall perforation – the new epidemy or better diagnosedphenomenon?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K. BOCZAR. W: EHRA Europace 2013. Athens, 23-26 June 2013 [b. pag.] P1050, [przeglądany 17 lipca 2013]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/15/suppl_2/ii122.full.pdf+html. 0 0 inne
 96. Acute, life threatening, lead dependent endocarditis case report. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, SYLWIA TARGOŃSKA, AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA. W: 10th Gulf Heart Association Conference. Riyadh, 13-16 February, 2013. Abstr s. 58. 0 0 inne
 97. Lokalizacja pozostałości łącznotkankowych po przezżylnym usuwaniu elektrod. [AUT.] MICHAŁ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MAGDALENA POTERAŁA, WOJCIECH BRZOZOWSKI. W: XV Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Łódź, 17-18 maja 2013 [b. pag.] 13. 0 0 inne
 98. Dry late heart wall perforation with intracardiac lead – not all patients needs cardiac surgery. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, A. ZĄBEK. W: EHRA Europace 2013. Athens, 23-26 June 2013 [b. pag.] P579, [przeglądany 17 lipca 2013]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/15/suppl_2/ii56.full.pdf+html. 0 0 inne
 99. Cardiac device-related endocarditis- safety and effectiveness of transvenous leads extraction procedures. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, K. BOCZAR, M. JANION. W: EHRA Europace 2013. Athens, 23-26 June 2013 [b. pag.] P1031, [przeglądany 17 lipca 2013]. ❌
 100. Zwężenie naczyń żylnych oraz wytwarzanie krążenia obocznego w obecności elektrod endokawitarnych. [AUT.] KRZYSZTOF BOCZAR, ANDRZEJ ZĄBEK, JACEK LELAKOWSKI, ANNA RYDLEWSKA, MAŁGORZATA HARDZINA, ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 36, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 101. Ocena ryzyka przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych u pacjentów z dużymi wegetacjami. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, MARIANNA JANION. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 40, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 102. Specyfika przezżylnej ekstrakcji elektrod u młodych pacjentów. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KATARZYNA BIEGANOWSKA, ANDRZEJ ZĄBEK. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 38-39, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 103. Recapture of venous access using extraction of functional or abandoned lead for new lead implantation in case of innominate/subclavian vein occlusion. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A. ZĄBEK, K. BOCZAR, M. POLEWCZYK. W: EHRA Europace 2013. Athens, 23-26 June 2013 [b. pag.] P1475. 0 0 0
 104. Coronary sinus lead extraction – single centre experience of 145 procedures and 153 cs located ingrown leads. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. MALECKA, A. ZĄBEK, K. BOCZAR, M[AREK] CZAJKOWSKI. W: EHRA Europace 2013. Athens, 23-26 June 2013 [b. pag.] P.191, [przeglądany 17 lipca 2013]. 0 0 0
 105. Wysoka częstość niemego niedokrwienia CUN podczas izolacji żył płucnych uzupełnionej o dodatkowe linie lewoprzedsionkowe z wykorzystaniem elektrody 8 mm. [AUT.] ANDRZEJ GŁOWNIAK, MARZENA JANCZAREK, MACIEJ WÓJCIK, MARCIN DZIDUSZKO, ADAM TARKOWSKI, ANNA JAROSZYŃSKA, MAŁGORZATA JARGIEŁŁO-BASZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 35, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 106. Right heart large vegetations – clinical aspects and management. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, M. JANION. W: ESC Congress 2013. Amsterdam, 31 August – 4 September 2013. [Abstr.] [b. pag.] P3214, [online] [dostęp: 5 listopada 2013]. 0 0 0
 107. Czynniki ryzyka rozwoju odelektrodowego zapalenia wsierdzia. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ POLEWCZYK, MARIANNA JANION. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 40, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 108. ICD lead extraction – is it more dangerous than PM lead extraction?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. MALECKA, A. ZĄBEK, K. BOCZAR, M[AREK] CZAJKOWSKI. W: EHRA Europace 2013. Athens, 23-26 June 2013 [b. pag.] P192, [przeglądany 17 lipca 2013]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/15/suppl_2/ii12.full.pdf+html. 0 0 0
 109. Dry late heart wall perforation with intracardiac lead – not all patients needs cardiac surgery. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, A. ZĄBEK. W: EHRA Europace 2013. Athens, 23-26 June 2013 [b. pag.] P579, [przeglądany 17 lipca 2013]. Dostępny w: http://europace.oxfordjournals.org/content/15/suppl_2/ii56.full.pdf+html. 0 0 0
 110. Analysis of different echocardiographic presentations of PM/ICD leads right heart wall perforations. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MICHAŁ TOMASZEWSKI. W: 10th Gulf Heart Association Conference. Riyadh, 13-16 February, 2913. Abstr s. 56. 0 0 0
 111. Old implanted lead as the key for venous access in cases of subclavian vein occlusion. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ ZĄBEK, KRZYSZTOF BOCZAR, MACIEJ POLEWCZYK, RADOSŁAW PIETURA. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 36-37, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 112. Transvenous extraction of 2277 permanently implanted leads in 1339 pts. using mechanical systems – effectiveness and complications.(Przezżylna ekstrakcja 2277 elektrod stałych u 1339 pacjentów z użyciem systemów mechanicznych – efektywność i komplikacje). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 supl. 6 s. 291-292, XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Wrocław, 26-28 września 2013. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 113. Diagnostyka odelektrodowego zapalenia wsierdzia – wciąż istotny problem kliniczny.(Cardiovascular device related infective endocarditis – diagnostic problems.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF BOCZAR, MACIEJ POLEWCZYK, MARIANNA JANION. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 supl. 6 s. 188, XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Wrocław, 26-28 września 2013. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 114. Unnecessary lead’s loops in tricuspid valve – can we observe it only?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. MALECKA, A. ZĄBEK, K. BOCZAR. W: EHRA Europace 2013. Athens, 23-26 June 2013 [b. pag.] P1225. 0 0 0
 115. Cardiac related infective endocarditis- transvenous leads extraction in patients with vegetations over 2 cm. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, K. BOCZAR, M. JANION. W: EHRA Europace 2013. Athens, 23-26 June 2013 [b. pag.] P1481, [przeglądany 17 lipca 2013]. DOI: 10.1002/clc.21018 0 0 0
 116. Pozostałości łącznotkankowe po przezżylnym usunięciu elektrod.(The fibrotic tissue debris after transvenous leads extraction.). [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MAGDALENA POTERAŁA, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 supl. 6 s. 200-201, XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Wrocław, 26-28 września 2013. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 117. Bezpieczeństwo i efektywność przezżylnego usuwania elektrod u starszych pacjentów. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF BOCZAR, ANDRZEJ ZĄBEK, MACIEJ POLEWCZYK. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 38, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 118. Lokalizacja pozostałości łącznotkankowych po przezżylnym usuwaniu elektrod. [AUT.] MICHAŁ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MAGDALENA POTERAŁA, WOJCIECH BRZOZOWSKI. W: XV Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Łódź, 17-18 maja 2013 [b. pag.] 13. 0 0 0
 119. Acute, life threatening, lead dependent endocarditis case report. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, SYLWIA TARGOŃSKA, AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA. W: 10th Gulf Heart Association Conference. Riyadh, 13-16 February, 2013. Abstr s. 58.
 120. Specyfika przezżylnej ekstrakcji elektrod u młodych pacjentów. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KATARZYNA BIEGANOWSKA, ANDRZEJ ZĄBEK. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 38-39, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 121. Wysoka częstość niemego niedokrwienia CUN podczas izolacji żył płucnych uzupełnionej o dodatkowe linie lewoprzedsionkowe z wykorzystaniem elektrody 8 mm. [AUT.] ANDRZEJ GŁOWNIAK, MARZENA JANCZAREK, MACIEJ WÓJCIK, MARCIN DZIDUSZKO, ADAM TARKOWSKI, ANNA JAROSZYŃSKA, MAŁGORZATA JARGIEŁŁO-BASZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 35, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 122. Right heart large vegetations – clinical aspects and management. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, M. JANION. W: ESC Congress 2013. Amsterdam, 31 August – 4 September 2013. [Abstr.] [b. pag.] P3214, [online] [dostęp: 5 listopada 2013]. 0 0 0
 123. High incidence of silent cerebral embolism following pulmonary vein isolation with additional LA lines performed with non-irrigated tip 8 mm catheter.(Wysoka częstość występowania niemego niedokrwienia CUN podczas izolacji żył płucnych uzupełnionej o dodatkowe linie lewoprzedsionkowez wykorzystaniem elektrody 8 mm.). [AUT.] ANDRZEJ GŁOWNIAK, MARZENA JANCZAREK, MACIEJ WÓJCIK, MARCIN DZIDUSZKO, ADAM TARKOWSKI, ANNA JAROSZYŃSKA, JARGIEŁŁO-BASZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 supl. 6 s. 194-195, XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Wrocław, 26-28 września 2013. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 124. Sucha perforacja ściany serca – nowa epidemia czy lepiej diagnozowane, znane zjawisko?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF BOCZAR. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 37, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 125. Elekrodowe “spagetti” w sercu jako powikłanie przewlekłej stymulacji. [AUT.] KRZYSZTOF BOCZAR, ANDRZEJ ZĄBEK, MAŁGORZATA HARDZINA, ANNA RYDLEWSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, JACEK LELAKOWSKI, BARBARA MAŁECKA. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 41, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 126. Unnecessary lead’s loops in tricuspid valve – can we observe it only?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. MALECKA, A. ZĄBEK, K. BOCZAR. W: EHRA Europace 2013. Athens, 23-26 June 2013 [b. pag.] P1225. 0 0 0
 127. Bezpieczeństwo i efektywność przezżylnego usuwania elektrod u starszych pacjentów. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF BOCZAR, ANDRZEJ ZĄBEK, MACIEJ POLEWCZYK. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 38, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 128. Transvenous extraction of 2277 permanently implanted leads in 1339 pts. using mechanical systems – effectiveness and complications.(Przezżylna ekstrakcja 2277 elektrod stałych u 1339 pacjentów z użyciem systemów mechanicznych – efektywność i komplikacje). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 supl. 6 s. 291-292, XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Wrocław, 26-28 września 2013. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 129. Ocena ryzyka przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych u pacjentów z dużymi wegetacjami. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, MARIANNA JANION. Folia Cardiol. Excerpta 2013 t. 8 supl. C s. 40, XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013. Wrocław, 12-15 czerwca 2013. 0 0 0
 130. Unreasonable “surgical pocket revision” in cases of pocket bedsore/infection – how commonly they are still performed?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF BOCZAR, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] U102, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM]. 0 0 0
 131. Dry perforation – the new epidemy or better diagnosed phenomenon?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] BOCZAR. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 62. 0 0 0
 132. Twiddler’s syndrome after following pacemaker replacement – the new face of the old known phenomenon. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, M. JANION. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 124-125. 0 0 0
 133. Extracted leads’ breakage. The new usable approach. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 7, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 134. Dry heart wall perforation – the new epidemy or better diagnosed phenomenon?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 21, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 135. Transvenous ICD lead extraction is not more risky than PM lead extraction. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MALECKA, MARCIN GRABOWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 8, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 136. Uszkodzenia elektrod ICD typu Sprint Fidelis a sposób implantacji elektrody: 5-letnia obserwacja. [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ ZĄBEK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ MAZIARZ, JACEK LELAKOWSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P107, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 137. Late complications of electrotherapy-clinical analysis of indications for transvenous lead extraction-a single center experience. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, M. JANION. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 115. 0 0 0
 138. Unnecessary lead’s loops in right heart – can we observe it only?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P106, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM]. 0 0 0
 139. Indications for transvenous lead extraction in common practice of reference center. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] U101, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM].
 140. Heart wall perforation with endocardial lead – symptoms & diagnostics. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] BRZOZOWSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] BOCZAR. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 67. 0 0 0
 141. Dry late heart wall perforation with intracardiac lead – trasvenous lead exctraction permits to avoid cardiac surgery.[AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, ANDRZEJ ZĄBEK. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 21, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 142. Lead extraction growing problem in children with endocardial pacing. [AUT.] K. BIEGANOWSKA, M. MISZCZAK-KNECHT, A. KASZUBA, M. BRZEZIŃSKA-PASZKE, J. RĘKAWEK, M. BIRBACH, W. LIPIŃSKI, J. DASZKOWSKA-YORK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Europace 2012 vol. 14 suppl. 1 [b. pag.], 18th World Congress Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 13-16, 2012. [CD-ROM]. 0 0 0
 143. Echocardiographic diagnosis of heart wall perforation due to PM and ICD leads. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 71. 0 0 0
 144. Biodegradation of the outer silicone insulation of the endocardial leads. [AUT.] AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, MARTA KOZŁOWSKA, MARCIN GRABOWSKI, HALINA MARCHEL, NADZIEJA DRELA, GRZEGORZ OPOLSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P139, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM]. 0 0 0
 145. ELECTRa (European Lead Extraction Controlled) Registry. [AUT.] M. G. BONGIORNI, C. KENNERGREN, C. BUTTER, J.C. DEHARO, A[NDRZEJ] KUTARSKY, C.A. RINALDI, S.L. ROMANO, A.P. MAGGIONI, C. BLOMSTROM-LUNDQVIST, A. AURICCHIO. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 127-128. 0 0 0
 146. Dry late heart wall perforation with intracardiac lead – not all patients needs cardiac surgery. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, ANDRZEJ ZĄBEK. Kardiol. Pol.2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] U099, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM]. 0 0 0
 147. Extracted leads’ breakage. The new usable approach. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 7, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 148. Transvenous lead extraction in 1000 patients using mechanical systems – effectiveness and complications. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 8, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 149. Coronary sinus lead extraction. The single centre experience of 145 procedures and 153 CS located ingrown leads.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. MALECKA, A. ZABEK, M[AREK] CZAJKOWSKI. W: ESC Congress 2012. Munich, 25-29 August 2012. Abstr [b. pag.] 108, [CD-ROM]. 0 0 0
 150. Ablacja cieśni trójdzielno-żylnej nie wydłuża czasu aktywacji przedsionków podczas rytmu zatokowego oraz stymulacji przedsionków. [AUT.] ADAM TARKOWSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK, MARCIN DZIDUSZKO, MACIEJ WÓJCIK, ANNA WYSOCKA, ANNA JAROSZYŃSKA, KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P099, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 151. Transvenous ICD lead extraction is not more risky than PM lead extraction. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MALECKA, MARCIN GRABOWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 8, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 152. Lead dependent tricuspid dysfunction-retrospective analysis of 940 patients underwent transvenous leads extraction in single center in years 2009-2011. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M. JANION. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 118. 0 0 0
 153. The polyurethane overlay failure in the intracardiac part of the cardioverter-defibrillator leads. [AUT.] AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, MARCIN GRABOWSKI, MARTA KOZŁOWSKA, INGEBORGA JARZYNA, GRZEGORZ OPOLSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P086, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM]. 0 0 0
 154. Związek pomiędzy zmianą szerokości zespołów QRS i odległością pomiędzy tipami elektrod komorowych u pacjentów poddanych chirurgicznej resynchronizacji serca. [AUT.] ANDRZEJ ZĄBEK, BARBARA MAŁECKA, ROMAN PFITZNER, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ MAZIARZ, JACEK LELAKOWSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P063, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 155. Twiddler’s syndrome after following PM replacement – a new face of the old known phenomenon. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, MARIANNA JANION. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 20, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 156. Long ago broken leads with proximal endings in the cardiovascular system – serious cosequences and extraction difficulties. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ ZĄBEK, RADOSŁAW PIETURA. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 22, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 157. Transvenous extraction opf 1668 permanently implanted leads in 968 pts. using mechanical systems – effectiveness and complications. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA. Europace 2012 vol. 14 suppl. 1 [b. pag.], 18th World Congress Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 13-16, 2012. [CD-ROM]. 0 0 0
 158. Changes in QRS width in PTS with surgical epicardial LV lead implantation. [AUT.] B. MALECKA, A. ZABEK, J. LELAKOWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, R. PFITZNER. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 56. 0 0 0
 159. Przeżywalność elektrod ICD typu Sprint Fidelis w 5-letniej obserwacji. [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ ZĄBEK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ MAZIARZ, JACEK BEDNAREK, JACEK LELAKOWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 23, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 160. Związek pomiędzy zmianą szerokości zespołów QRS i odległością pomiędzy tipami elektrod komorowych u pacjentów poddanych chirurgicznej resynchronizacji serca. [AUT.] ANDRZEJ ZĄBEK, BARBARA MAŁECKA, ROMAN PFITZNER, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ MAZIARZ, JACEK LELAKOWSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P063, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 161. Electrical storm in ICD patients treated by rescue RF ablation suppurted by classical mapping. [AUT.] ANDRZEJ GŁOWNIAK, MARCIN DZIDUSZKO, ADAM TARKOWSKI, MACIEJ WÓJCIK, ANNA JAROSZYŃSKA, ANNA WYSOCKA, KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 2, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 162. Transvenous extraction opf 1668 permanently implanted leads in 968 pts. using mechanical systems – effectiveness and complications. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA. Europace 2012 vol. 14 suppl. 1 [b. pag.], 18th World Congress Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 13-16, 2012. [CD-ROM]. 0 0 0
 163. Changes in QRS width in PTS with surgical epicardial LV lead implantation. [AUT.] B. MALECKA, A. ZABEK, J. LELAKOWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, R. PFITZNER. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 56. 0 0 0
 164. Indications for transvenous lead extraction is common practice – predominants non-infective one. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 9, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 165. Biodegradation of the outer silicone insulation of the endocardial leads. [AUT.] AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, MARTA KOZŁOWSKA, MARCIN GRABOWSKI, HALINA MARCHEL, NADZIEJA DRELA, GRZEGORZ OPOLSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P139, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM]. 0 0 0
 166. Coronary sinus lead extraction single centre experience of 145 procedures and 153 CS located ingrown leads. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MALECKA, ANDRZEJ ZĄBEK, MAREK CZAJKOWSKI. Europace 2012 vol. 14 suppl. 1 [b. pag.], 18th World Congress Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 13-16, 2012. [CD-ROM]. 0 0 0
 167. Lead dependent tricuspid dysfunction-retrospective analysis of 940 patients underwent transvenous leads extraction in single center in years 2009-2011. [AUT.] A. POLEWCZYK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M. JANION. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 118. 0 0 0
 168. Extracted leads’ breakage. The new usable approach. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 7, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 169. ICD lead extraction – is it more dangerous than PM lead extraction?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA, MARCIN GRABOWSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P105, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM]. 0 0 0
 170. Right ventricle wall perforations due to spear mechanism – underestimated problem of pacemaker era. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] PO17, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 171. Uszkodzenia elektrod ICD typu Sprint Fidelis a sposób implantacji elektrody: 5-letnia obserwacja. [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ ZĄBEK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ MAZIARZ, JACEK LELAKOWSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P107, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 172. Transvenous extraction of 1718 permanently implanted leads in 1000 pts. using mechanical systems – effectiveness and complications. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, R[ADOSŁAW] PIETURA. W: ESC Congress 2012. Munich, 25-29 August 2012. Abstr [b. pag.] 111, [CD-ROM]. 0 0 0
 173. Unnecessary lead’s loops in right heart – can we observe it only?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P106, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM]. 0 0 0
 174. Loss of silicone tubes during transvenous lead extraction, value of echocardiography. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI. Europace 2012 vol. 14 suppl. 1 [b. pag.], 18th World Congress Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 13-16, 2012. [CD-ROM]. 0 0 0
 175. Coronary sinus lead extraction – single centre experience with 145 procedures. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MALECKA, ANDRZEJ ZĄBEK, MAREK CZAJKOWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 8, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 176. Extracted leads’ breakage. One more option of management. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P108, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM]. 0 0 0
 177. Twiddler’s syndrome after following PM replacement – a new face of the old known phenomenon. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, MARIANNA JANION. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 20, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 178. Biodegradation of the outer silicone insulation of the endocardial lead. [AUT.] A. KOŁODZIŃSKA, M. KOZŁOWSKA, M. GRABOWSKI, H. MARCHEL, N. DRELA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. OPOLSKI. W: ESC Congress 2012. Munich, 25-29 August 2012. Abstr [b. pag.] P5423, [CD-ROM]. 0 0 0
 179. Ablacja cieśni trójdzielno-żylnej nie wydłuża czasu aktywacji przedsionków podczas rytmu zatokowego oraz stymulacji przedsionków. [AUT.] ADAM TARKOWSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK, MARCIN DZIDUSZKO, MACIEJ WÓJCIK, ANNA WYSOCKA, ANNA JAROSZYŃSKA, KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P099, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM].
 180. Extracted leads’ breakage. The new usable approach. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 7, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 181. Przeżywalność elektrod ICD typu Sprint Fidelis w 5-letniej obserwacji. [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ ZĄBEK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ MAZIARZ, JACEK BEDNAREK, JACEK LELAKOWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 23, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 182. Endocardial leads extraction – 5 years of experience, Polish registry. [AUT.] M. CHUDZIK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, P. MITKOWSKI, A. MACIAG, M. KEMPA. W: XV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2012. Rome, December 4-7, 2012. [Abstr.] s. 72. 0 0 0
 183. Dry late heart wall perforation with intracardiac lead – trasvenous lead exctraction permits to avoid cardiac surgery.[AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, ANDRZEJ ZĄBEK. Folia Cardiol. Excerpta 2012 t. 7 supl. B s. 21, XXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2012. Kołobrzeg, 29 maja – 1 czerwca 2012. 0 0 0
 184. ICD lead extraction – is it more dangerous than PM lead extraction?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA, MARCIN GRABOWSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P105, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Abstr. [CD-ROM]. 0 0 0
 185. Lead extraction growing problem in children with endocardial pacing. [AUT.] K. BIEGANOWSKA, M. MISZCZAK-KNECHT, A. KASZUBA, M. BRZEZIŃSKA-PASZKE, J. RĘKAWEK, M. BIRBACH, W. LIPIŃSKI, J. DASZKOWSKA-YORK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Europace 2012 vol. 14 suppl. 1 [b. pag.], 18th World Congress Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 13-16, 2012. [CD-ROM]. 0 0 0
 186. Coronary sinus lead extraction single centre experience of 145 procedures and 153 CS located ingrown leads. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MALECKA, ANDRZEJ ZĄBEK, MAREK CZAJKOWSKI. Europace 2012 vol. 14 suppl. 1 [b. pag.], 18th World Congress Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 13-16, 2012. [CD-ROM]. 0 0 0
 187. Ablacja cieśni trójdzielno-żylnej nie wydłuża czasu aktywacji przedsionków podczas rytmu zatokowego oraz stymulacji przedsionków. [AUT.] ADAM TARKOWSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK, MARCIN DZIDUSZKO, MACIEJ WÓJCIK, ANNA WYSOCKA, ANNA JAROSZYŃSKA, KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 supl. 3 [b. pag.] P099, XVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 20-22 września 2012. Streszcz. [CD-ROM]. 0 0 0
 188. Dry heart wall perforation – the new epidemy or better diagnosed phenomenon?. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. W: ESC Congress 2012. Munich, 25-29 August 2012. Abstr [b. pag.] P3268, [CD-ROM]. 0 0 0
 189. Artificial postinflammatory cor triatriatum. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB. W: XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6-8 października 2011. Streszcz [b. pag.] M049, [CD-ROM]. 0 0 0
 190. Potentially dangerous for extraction leads, having class 3 indications lead extraction. Not all patient needs open-heart cardiac surgery. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, RADOSŁAW PIETURA, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. W: XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6-8 października 2011. Streszcz [b. pag.] M028, [CD-ROM]. 0 0 0
 191. Ablation of paroxysmal atrial fibrillation using multi-electrode catheter and duty-cycled radiofrequency energy – initial single center experience. [AUT.] ANDRZEJ GŁOWNIAK, ADAM TARKOWSKI, MARCIN DZIDUSZKO, BARTOSZ KONDRACKI, ANNA WYSOCKA, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2011 t. 6 supl. B [b. pag.] 21, XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2011. Białystok, 31 maja – 3 czerwca 2011. Streszcz. 0 0 0
 192. Percutaneous extraction of over one thousand permanently implanted leads in 700 patients using mechanical systems – effectiveness and complications. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, R[ADOSŁAW] PIETURA, B. MALECKA. W: ESC Congress 2011. Paris, 27-31 August 2011. Abstr [b. pag.] P5148. 0 0 0
 193. Multislice computer tomography assessment of debris after transvenous leads extraction. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB, A[NDRZEJ] KUTARSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M[AREK] TOMASZEWSKI. W: ESC Congress 2011. Paris, 27-31 August 2011. Abstr [b. pag.] P3189. 0 0 0
 194. Multislice computer tomography assessment of debris after transvenous leads extraction. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. W: XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6-8 października 2011. Streszcz [b. pag.] M044, [CD-ROM]. 0 0 0
 195. Echocardiographic guidance of transvenous left ventricular leads extraction. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, R[ADOSŁAW] PIETURA, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2011 vol. 22 suppl. 1 s. S36, 12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias. Venice, October 9-12, 2011. [Abstr.]. 0 0 0
 196. Multislice computer tomography assessment of debris after transvenousleads extraction. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB, A[NDRZEJ] KUTARSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2011 vol. 22 suppl. 1 s. S136-S137, 12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias. Venice, October 9-12, 2011. [Abstr.]. 0 0 0
 197. Tricuspid papillary muscle damage after transvenous pacemaker leads extraction. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. W: XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6-8 października 2011. Streszcz [b. pag.] M031, [CD-ROM]. 0 0 0
 198. Mutual abrasions of endocardial leads in intracardiac part – important phenomenon observed among explanted leads. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. MALECKA, A. KOŁODZIŃSKA, M. GRABOWSKI. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2011 vol. 22 suppl. 1 s. S37-S38, 12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias. Venice, October 9-12, 2011. [Abstr.]. 0 0 0
 199. Echocardiographic guidance of transvenous left ventricular leads extraction. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MICHAŁ TOMASZEWSKI. W: XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6-8 października 2011. Streszcz [b. pag.] M030, [CD-ROM].
 200. Pulmonary embolism after transvenous leads extraction assessedby multislice computer tomography. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB, A[NDRZEJ] KUTARSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2011 vol. 22 suppl. 1 s. S136, 12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias. Venice, October 9-12, 2011. [Abstr.]. 0 0 0
 201. Multislice computer tomography assessment of debris after transvenous leads extraction. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB, A[NDRZEJ] KUTARSKI, W[OJCIECH] BRZOZOWSKI, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI. Eur. Heart J. 2011 vol. 32 suppl. 1 s. 523 – P3189, European Society of Cardiology Congress. Paris, 27-31.08.2011. Abstr. 0 0 0
 202. Echocardiographic guidance of transvenous left ventricular leads extraction. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, R[ADOSŁAW] PIETURA, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2011 vol. 22 suppl. 1 s. S36, 12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias. Venice, October 9-12, 2011. [Abstr.]. 0 0 0
 203. Percutaneous lead extraction of 1276 permanently implanted leads in740 pts. using mechanical systems – effectiveness and complications. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, R[ADOSŁAW] PIETURA, B. MALECKA. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2011 vol. 22 suppl. 1 s. S37, 12th International Workshop on Cardiac Arrhythmias. Venice, October 9-12, 2011. [Abstr.]. 0 0 0
 204. Artificial postinflammatory cor triatriatum. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB. W: XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6-8 października 2011. Streszcz [b. pag.] M049, [CD-ROM]. 0 0 0
 205. Echocardiographic guidance of transvenous left ventricular leads extraction. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MICHAŁ TOMASZEWSKI. W: XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6-8 października 2011. Streszcz [b. pag.] M030, [CD-ROM]. 0 0 0
 206. Percutaneous extraction of 740 ingrown leads in 410 pts. [AUT.] A. KUTARSKI, R. PIETURA, M[AREK] CZAJKOWSKI, M. GRABOWSKI, B. MALECKA. W: ESC Congress 2010. Stockholm, 28 August-01 September 2010 [b. pag.] [P2423], [CD-ROM]. 0 0 0
 207. Residual fibrotic tissue reflecting lead course after transvenous pacemaker leads extraction. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2010 t. 5 supl. C s. 11-12, XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2010. Rytro k. Starego Sącza21–24 kwietnia 2010. 0 0 0
 208. Percutaneous extraction of 740 ingrown leads in 410 pts. – reference centre experience. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI, MARCIN GRABOWSKI, BARBARA MAŁECKA. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 supl. 3 s. S 247-S 248, XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 23-25 września 2010. Streszcz. 0 0 0
 209. Differences in encapsulating leads tissue in patients who underwent transvenous leads removal. [AUT.] A. KOŁODZIŃSKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, L. KOPERSKI, M. GRABOWSKI, G. OPOLSKI. W: ESC Congress 2010. Stockholm, 28 August-01 September 2010 [b. pag.] [P2429], [CD-ROM]. 0 0 0
 210. Differences in encapsulating leads tissue in patients who underwent transvenousleads removal. [AUT.] AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, ŁUKASZ KOPERSKI, MARCIN GRABOWSKI, GRZEGORZ OPOLSKI. Kardiol. Pol.2010 t. 68 supl. 3 s. S 126, XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 23-25 września 2010. Streszcz. 0 0 0
 211. Wartość wielorzędowej tomografii komputerowej z bramkowaniem EKG (EKG-KT) w ocenie i weryfikacji powikłań stałej stymulacji serca.(Application of ECG-MSCT for diagnosis and verification of complications of permanent pacing.). [AUT.] E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB, A[NDRZEJ] KUTARSKI, E[LŻBIETA] SIEK, G[RZEGORZ] STAŚKIEWICZ, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, P[IOTR] ADAMCZYK, A[NDRZEJ] DROP. Pol. J. Radiol. 2010 vol. 75 suppl. 1 s. 153-154, XXXIX Polish Congress of Radiology. Szczecin, May 27-29 [2010]. [Tekst równol. w jęz. ang.]. 0 0 0
 212. Isthmo-ventricular conduction block with wenckebach-like pattern – a predictor of successful VT ablation in ICD patient?. [AUT.] ANDRZEJ GŁOWNIAK, MARCIN DZIDUSZKO, ADAM TARKOWSKI, BARTOSZ KONDRACKI, KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2010 t. 5 supl. C s. 7, XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2010. Rytro k. Starego Sącza 21-24 kwietnia 2010. Streszcz. 0 0 0
 213. Residual fibrotic tissue reflecting lead course after transvenous pacemaker leads extraction. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Europace 2010 vol. 12 suppl. 1 s. i135, 17th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 16-19, 2010. [Abstr.]. 0 0 0
 214. Broken leads with proximal ending in cardiovascular system: serious consequences and extraction difficulties. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA, MARCIN GRABOWSKI, RADOSŁAW PIETURA. Europace 2010 vol. 12 suppl. 1 s. i28, 17th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 16-19, 2010. [Abstr.]. 0 0 0
 215. The outermost silicon and polyurethane insulation lead failure. [AUT.] A. KOŁODZIŃSKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. GRABOWSKI, B. MALECKA, G. OPOLSKI. W: ESC Congress 2010. Stockholm, 28 August-01 September 2010 [b. pag.] P2430], [CD-ROM]. 0 0 0
 216. Endocardial leads mutual abrasions. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MALECKA, URSZULA KOŁODZIŃSKA, MARCIN GRABOWSKI. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 supl. 3 s. S 121, XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 23-25 września 2010. Streszcz. 0 0 0
 217. Remained sillicone leads tubes after transvenous pacemaker. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI. Eur. J. Echocardiogr. 2010 vol. 11 suppl. 2 s. ii146 – P881, Abstracts of Euroecho 2010. The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography. Copenhagen, 8-11 December 2010. 0 0 0
 218. The outermost silicon and polyurethane insulation lead failure. [AUT.] AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, MARCIN GRABOWSKI, BARBARA MAŁECKA, GRZEGORZ OPOLSKI. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 supl. 3 s. S 123, XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 23-25 września 2010. Streszcz. 0 0 0
 219. Value of transesophageal echocardiography in residual fibrotic tissue detection after transvenous pacemaker lead extraction. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI. Eur. J. Echocardiogr. 2010 vol. 11 suppl. 2 [b. pag.], Abstracts of Euroecho 2010. The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography. Copenhagen, 8-11 December 2010.
 220. The outermost silicon and polyurethane insulation lead failure. [AUT.] AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, MARCIN GRABOWSKI, BARBARA MAŁECKA, GRZEGORZ OPOLSKI. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 supl. 3 s. S 123, XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 23-25 września 2010. Streszcz. 0 0 0
 221. Value of transesophageal echocardiography in residual fibrotic tissue detection after transvenous pacemaker lead extraction. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ICHAŁ] TOMASZEWSKI. Eur. J. Echocardiogr. 2010 vol. 11 suppl. 2 [b. pag.], Abstracts of Euroecho 2010. The Fourteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography. Copenhagen, 8-11 December 2010. 0 0 0
 222. Non-infective indications for lead extraction in spotlights of common practice of reference centre experience. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MARCIN GRABOWSKI, BARBARA MAŁECKA. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 supl. 3 s. S 125, XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 23-25 września 2010. Streszcz. 0 0 0
 223. Percutaneous extraction of 740 ingrown leads in 410 pts. – reference centre experience. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI, MARCIN GRABOWSKI, BARBARA MAŁECKA. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 supl. 3 s. S 247-S 248, XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 23-25 września 2010. Streszcz. 0 0 0
 224. Residual fibrotic tissue reflecting lead course after transvenous pacemaker leads extraction. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2010 t. 5 supl. C s. 11-12, XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2010. Rytro k. Starego Sącza21–24 kwietnia 2010. 0 0 0
 225. Endocardial leads mutual abrasions. Important findings among explanted leads. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. MALECKA, A. KOŁODZIŃSKA, M. GRABOWSKI. W: ESC Congress 2010. Stockholm, 28 August-01 September 2010 [b. pag.] [P5641]. 0 0 0
 226. Percutaneous extraction of 740 ingrown leads in 410 PTS. Using mechanical systems – effectiveness and complications. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI, MARCIN GRABOWSKI, BARBARA MAŁECKA. Folia Cardiol. Excerpta 2010 t. 5 supl. C s. 11, XXI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2010. Rytro k. Starego Sącza 21–24 kwietnia 2010. 0 0 0
 227. Lead’s ligature failure and overmuch of lead length in right heart – can we observe it only?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA, MARCIN GRABOWSKI, AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 supl. 3 s. S 123, XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Poznań, 23-25 września 2010. Streszcz. 0 0 0
 228. Papillary muscle rupture after percutaneous extraction of pacemaker leads. [AUT.] P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, B[ARBARA] MAŁECKA, A. ZĄBEK. Eur. Heart J. 2009 vol. 30 Suppl.. 0 0 0
 229. Echocardiographic guidance of transvenous pacemaker lead removal in presence of large vegetation in patients with cardiac device infective endocarditis. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Eur. J. Echocardiogr. 2009 vol. 10 suppl. 2 s. ii162, The Thirteenth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography. Madrid, 9-12 December 2009. Abstr. 0 0 0
 230. Papillary muscle rupture after percutaneous removal of infected pacemaker leads. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, PIOTR RUCIŃSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ANDRZEJ RUBAJ. Folia Cardiol. Excerpta 2008 t. 3 supl. B s. 16, XIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. III Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK – Elektroterapia Serca. Rytro k. Starego Sącza, 25-28 czerwca 2008. Streszcz. 0 0 0
 231. Ventricular late potentials more frequent in epileptic patients. [AUT.] ANDRZEJ RUBAJ, PIOTR RUCIŃSKI, KONRAD REJDAK, ANDRZEJ GŁOWNIAK, BARBARA CHMIELEWSKA, JACEK GAWŁOWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S 208-S 209, 12th Intenational Congress of the Polish Cardiac Society. Poznań, 25-27 September 2008. Abstr. 0 0 0
 232. Uszkodzone elektrody endokawitarne u dzieci – rosnący problem kliniczny. Co robić?. [AUT.] KATARZYNA BIEGANOWSKA, MARIA MISZCZAK-KNECHT, AGNIESZKA KASZUBA, JOANNA RĘKAWEK, MONIKA BRZEZIŃSKA-PASZKE, ELŻBIETA SZYMANIAK, MARIUSZ BIRBACH, WOJCIECH LIPIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2008 t. 3 supl. B s. 16, XIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. III Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK – Elektroterapia Serca. Rytro k. Starego Sącza, 25-28 czerwca 2008. Streszcz. 0 0 0
 233. The effect of loss cardiac resynchronization therapy on proinflammatory cytokines. [AUT.] PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ RUBAJ, KRZYSZTOF OLESZCZAK, PRZEMYSŁAW MIELNICZUK, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S 89, 12th Intenational Congress of the Polish Cardiac Society. Poznań, 25-27 September 2008. Abstr. 0 0 0
 234. Predictors of the long-term echocardiographic changes during cardiac resynchronization therapy. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] RUBAJ. Eur. J. Echocardiogr. 2008 vol. 9 suppl. 1 s. S 106, The Twelfth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography. Lyon, 10-13 December 2008. Abstr. 0 0 0
 235. Atrial synchrony during alternate atrial pacing sites. [AUT.] ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, EWA LEWICKA-NOWAK, PIOTR RUCIŃSKI, PAWEŁ ZAGOŻDŻON, GRZEGORZ RACZAK, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S127, XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 25-27 września 2008. Streszcz. 0 0 0
 236. Predictors of the long-term echocardiographic changes during cardiac resynchronization therapy. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ RUBAJ. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S223, XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 25-27 września 2008. Streszcz. 0 0 0
 237. Predictors of the long-term echocardiographic changes during cardiac resynchronization therapy. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ RUBAJ. Folia Cardiol. Excerpta 2008 t. 3 supl. B s. 10, XIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. III Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK – Elektroterapia Serca. Rytro k. Starego Sącza, 25-28 czerwca 2008. Streszcz. 0 0 0
 238. Inflammatory response to the permanent CRT system temporary reprogramming to right ventricular pacing in heart failure patients. [AUT.] ANDRZEJ RUBAJ, PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK. W: 2004 vol. 36 nr 5 s. 741-742, 24th Annual Scientific Sessions. European Section of the International Society for Heart Research. Dresden, 2-6 June, 2004. Abstr. 0 0 0
 239. Cost-effectiveness of biatrial versus right atrial appendage pacing in brady-tachy syndrome. [AUT.] PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ ŁATEK, BOGUMIŁ KAMIŃSKI, ANDRZEJ RUBAJ, LESZEK WDOWIAK. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 9 supl. 2 s. S 125, 12th Intenational Congress of the Polish Cardiac Society. Poznań, 25-27 September 2008. Abstr.
 240. Predictors of the long-term echocardiographic changes during cardiac resynchronization therapy. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] RUBAJ. Eur. J. Echocardiogr. 2008 vol. 9 suppl. 1 s. S 106, The Twelfth Annual Meeting of the European Association of Echocardiography. Lyon, 10-13 December 2008. Abstr. 0 0 0
 241. Permanent pacemaker implantation via the femoral vein in a haemodialysed patient with persisted left superior caval vein. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK. Folia Cardiol. Excerpta 2007 t. 2 supl. C s. 18, XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sopot, 14-16 czerwca 2007. Streszcz. 0 0 0
 242. Powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów z implantowanym układem stymulującym serca.(Thromboembolic complications among patients with permanent pacing.). [AUT.] E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB, L. GRZYCKA-KOWALCZYK, G[RZEGORZ] STAŚKIEWICZ, B. ŁAKOMSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] DROP. Pol. J. Radiol. 2007 vol. 72 Suppl. 1 s. 49, XXXVIII Polish Congress of Radiology. Bydgoszcz, May 23-26, 2007. [Abstr.] [Tekst równol. w jęz. ang.]. 0 0 0
 243. Cost-effectiveness analysis of biatrial pacing in brady-tachy syndrome. [AUT.] P. RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. LATEK, B. KAMIŃSKI, A[NDRZEJ] RUBAJ, L. WDOWIAK. Europace 2007 vol. 9 suppl. 3 s. iii5, Europace 2007. Meeting of the European Heart Rhythm Association. Lisbon, 24-27 June 2007. Abstr. 0 0 0
 244. Incessant left atrial tachycardia leading to tachycardiomyopathy – curative treatment with catheter RF ablation supported by localisa intracardiac navigation system. [AUT.] ANDRZEJ GŁOWNIAK, MARCIN DZIDUSZKO, ADAM TARKOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2007 t. 2 supl. C s. 25, XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sopot, 14-16 czerwca 2007. Streszcz. 0 0 0
 245. Atrial versus dual chamber pacing in sinus node disease – cost comparison analysis. [AUT.] PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ LATEK, BOGUMIŁ KAMIŃSKI, ANDRZEJ RUBAJ, LESZEK WDOWIAK. Heart Rhythm 2006 vol. 3 nr 5 suppl. s. S136, 27th Annual Scientific Sessions of Heart Rhythm Society. Boston, May 17-20, 2006. [Abstr.]. 0 0 0
 246. Analysis of association of human endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism with vasovagal syncope. [AUT.] A[NDRZEJ] RUBAJ, J[ACEK] SOBSTYL, P. RUCIŃSKI, M. KOWALIK, K[ATARZYNA] M. SAWICKA, A. SOCHAJ, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Europace 2006 vol. 8 suppl. 1 [b. pag.] 98P/10, 15th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 14-17, 2006. Abstr. 0 0 0
 247. Atrial versus dual chamber pacing in sinus node disease. [AUT.] P. RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. LATEK, B. KAMIŃSKI, A[NDRZEJ] RUBAJ, L. WDOWIAK. Value Health 2006 vol. 9 nr 3 s. A123, ISPOR Eleventh Annual International Meeting. Philadelphia, May 20-24, 2006. [Abstr.]. 0 0 0
 248. Długoterminowa ocena wpływu zastosowania stymulacji BIV na stan kliniczny i parametry echokardiograficzne lewej komory (LV) u chorych z ciężką niewydolnością serca. [AUT.] EWA LEWICKA-NOWAK, ANNA FARAN, ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, MACIEJ KEMPA, ANDRZEJ KUTARSKI, MARCIN GAWRYSIAK, KATARZYNA KOGUT-DĘBSKA, ANDRZEJ LUBIŃSKI, GRZEGORZ RACZAK. Kardiol. Pol. 2006 t. 64 nr 8 s. 299, X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gdynia-Sopot-Gdańsk, 21-23 września 2006. Streszcz. 0 0 0
 249. MSCT pulmonary angiography and MSCT phlebography in pacemaker-bearing patients. [AUT.] ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, LUIZA GRZYCKA-KOWALCZYK, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, BOGDAN ŁAKOMSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ DROP, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2006 t. 64 supl. 1 s. S107, Pulmonary Circulation European Forum 2006. Warsaw, 1-3 June 2006. 0 0 0
 250. Cost-effectiveness analysis of atrial fibrillation prevention by biatrial versus right atrial appendage pacing. [AUT.] PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ LATEK, BOGUMIŁ KAMIŃSKI, ANDRZEJ RUBAJ, LESZEK WDOWIAK. W: The 8th International Dead Sea Symposium (IDSS) in Memory of Seymour Furman. The 17th Rappaport Symposium. A joint Meeting: Consensus and controversy in cardiac arrhythmias – 2006. Tel Aviv, 15-18 October 2006. Abstr s. 81. 0 0 0
 251. Predictors of the long-term effect of cardiac resynchronization therapy. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AREK] JANKIEWICZ, P[RZEMYSŁAW] MIELNICZUK, A[NDRZEJ] RUBAJ. G. Ital. Aritmol. Cardiostimol. 2006 vol. 9 nr 4 s. 95-96, XII International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, 5-8 December 2006. Toż W: The 8th International Dead Sea Symposium in Memory of Seymour Furman. The 17th Rappaport Symposium. A joint Meeting: Consensus and controversy in cardiac arrhythmias 2006. Tel Aviv, 16-18 October 2006, s. 84. 0 0 0
 252. Sequential and simultaneous biventricular pacing assessed by echocardiography. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, PIOTR RUCIŃSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, TOMASZ SODOLSKI, MICHAŁ TROJNAR. Folia Cardiol.2005 t. 12 supl. A s. 26, XIV Wiosenna Konferencja Sekcji Rytmu Serca (Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jachranka, 21-23 kwietnia 2005. [Streszcz.]. 0 0 0
 253. Shift in VV-delay timings in biventricular pacing influence signal-average ECG time-domain parameters. [AUT.] A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2005 t. 12 supl.C s. 68, The 11th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. The 32nd Congress of the International Society of Electrocardiology. Gdańsk, 2-4 June 2005. Abstr. 0 0 0
 254. Analysis of association of human endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism with vasovagal syncope. [AUT.] A[NDRZEJ] RUBAJ, J[ACEK] SOBSTYL, P[IOTR] RUCIŃSKI, M. KOWALIK, K[ATARZYNA] M. SAWICKA, A. SOCHAJ, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Eur. Heart J. 2005 vol. 26 suppl. [b. pag.] P4146, ESC Congress. Stockholm, 3-7 September 2005. Abstr. 0 0 0
 255. Right ventricular outflow tract pacing an alternative for biventricular pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T. SODOLSKI, [RED.] P[IOTR] RUCIŃSKI, [AUT.] T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2004 t. 11 streszcz. s. 10, XIII Wisenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zamość, 6-8 maja 2004. 0 0 0
 256. The effect of temporary change of biventricular to right ventricular pacing mode on selected markers of inflammation and NO production. [AUT.] A[NDRZEJ] RUBAJ, P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Eur. J. Heart Fail. Suppl. 2004 vol. 3 nr 1 s. 24-25, Heart Failure Update. Wrocław, 12-15 June 2004. Abstr. 0 0 0
 257. The effect of temporary biventricular to right ventricular pacing switch on selected markers of inflammation and NO production. [AUT.] A[NDRZEJ] RUBAJ, P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Europace2004 vol. 6 suppl. 1 s. 93, 14th World Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques. Nice, June 16-19, 2004. Abstr. 0 0 0
 258. Korzyści kliniczne zastosowania stymulacji dwukomorowej u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca – doświadczenia własne.(Biventricular pacing in patients with advanced heart failure: single center experience.). [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, A. FARAN, A. LUBIŃSKI, R. WILCZEK, D. ZACHAREK, M. GAWRYSIAK, P. DEREJKO, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. ŚWIĄTECKA. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 supl. 3 s. III-269, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 15-18 września 2004. [Streszcz.]. 0 0 0
 259. The comparison of ventricular contractility in right, left and biventricular pacing modes. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, T. SODOLSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: Proc. of the IXth Southern Symposium on Cardiac Pacing. Giardini Naxos, 29 September – 2 October 2004. Abstr [b. pag.] 12.
 260. The comparison of ventricular contractility in right, left and biventricular pacing modes. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, T. SODOLSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: Proc. of the IXth Southern Symposium on Cardiac Pacing. Giardini Naxos, 29 September – 2 October 2004. Abstr [b. pag.] 12. 0 0 0
 261. The effect of temporary switching off ventricular resynchronization on selected markers of inflammation and NO production. [AUT.] ANDRZEJ RUBAJ, PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Heart Rhythm2004 vol. 1 nr 1 suppl. s. S150-S151, 25th Annual Scientific Sessions of NASPE – Heart Rhythm Society. San Francisco, May 19-22, 2004. [Abstr.]. 0 0 0
 262. Left atrial and biatrial pacing hemodynamic consequences – the comparison with conventional pacing of right atrial appendage. [AUT.] M. TROJNAR, P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, T. SODOLSKI. Folia Cardiol. 2004 t. 11 streszcz. s. 10, XIII Wisenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zamość, 6-8 maja 2004. 0 0 0
 263. Temporary switching off ventricular resynchronization – the impact of peripheral vascular resistance and NO production. [AUT.] A[NDRZEJ] RUBAJ, P. RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Folia Cardiol. 2004 t. 11 streszcz. s. 2, XIII Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zamość, 6-8 maja 2004. 0 0 0
 264. Mammografia (MMG) u pacjentek z implantowanym układem stymulującym serca. [AUT.] E[LŻBIETA] CZEKAJSKA-CHEHAB, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, I. BARTLER, A. KOCZYNASZ, A[NDRZEJ] DROP, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2004 t. 11 s. 10, XIII Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zamość, 6-8 maja 2004. Streszcz. 0 0 0
 265. Right ventricular outflow tract pacing an alternative for biventricular pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T. SODOLSKI, [RED.] P[IOTR] RUCIŃSKI, [AUT.] T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2004 t. 11 streszcz. s. 10, XIII Wisenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zamość, 6-8 maja 2004. 0 0 0
 266. Czy EKG “powierzchniowe” może pomóc w doborze odpowiedniej formy stymulacji przedsionków?. [AUT.] K. KRZYŻANOWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, E. ZINKA. Folia Cardiol. 2004 t. 11 streszcz. s. 17, VI Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakopane Kościelisko, 19-21 lutego 2004. 0 0 0
 267. Atrioventricular block appearance in patients with sinus node disease and single chamber atrial pacemaker. Cost-benefit consideration and the influence of atrial fibrillation history. [AUT.] P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, L[ESZEK] WDOWIAK. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 supl. 3 s. III-62, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 15-18 września 2004. [Streszcz.]. 0 0 0
 268. Nieinwazyjna ocena elektrofizjologicznych następstw stymulacji dwuprzedsionkowej. [AUT.] K. KRZYŻANOWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, E. ZINKA. Folia Cardiol. 2004 t. 11 streszcz. s. 17, VI Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakopane Kościelisko, 19-21 lutego 2004. 0 0 0
 269. Comparison of cardiac contractility during right ventricle apex pacing and dual site right ventricle pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T. SODOLSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Folia Cardiol. 2004 t. 11 streszcz. s. 10, XIII Wisenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zamość, 6-8 maja 2004. 0 0 0
 270. Niepowodzenia leczenia stymulacją dwukomorową pacjentów z niewydolnością serca; doświadczenia własne.(Complications related to biventricular pacing: single center experience.). [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, A. FARAN, A. LUBIŃSKI, R. WILCZEK, D. ZACHAREK, M. GAWRYSIAK, P. DEREJKO, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. ŚWIĄTECKA. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 supl. 3 s. III-105, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 15-18 września 2004. [Streszcz.]. 0 0 0
 271. Ventricular contractility during right-, left- and biventricular pacing in patients with severe congestive heart failure.[AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T. SODOLSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 supl. 3 s. III-63, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 15-18 września 2004. [Streszcz.]. 0 0 0
 272. Predictors of hemodynamic improvement after right ventricular to biventricular pacing system upgrade. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, T. SODOLSKI, MICHAŁ TROJNAR. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 supl. 3 s. III-60, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 15-18 września 2004. [Streszcz.]. 0 0 0
 273. Hemodynamic consequences of alternative atrial pacing modes: the comparison of right-, left- and biatrial pacing by means of impedance cardiography. [AUT.] MICHAŁ TROJNAR, P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, T. SODOLSKI. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 supl. 3 s. III-64, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 15-18 września 2004. [Streszcz.]. 0 0 0
 274. Right ventricular outflow tract pacing and biventricular pacing in congestive heart failure patients. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T. SODOLSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 supl. 3 s. III-64, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 15-18 września 2004. [Streszcz.]. 0 0 0
 275. Conventionally and intraartially recorded SA ECG P wave parameters – is it connected with frequency of AF recurrences?. [AUT.] ANDRZEJ GŁOWNIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DOROTA SZCZĘŚNIAK, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2003 t. 59 supl. 1 s. I-196, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trójmiasto, Gdynia – Sopot – Gdańsk, 11-13 września 2003. [Streszcz.]. 0 0 0
 276. Impact of atrial fibrillation history on atrioventricular block appearance in patients with sinus node disease and single chamber atrial pacemaker. Cost-benefit consideration. [AUT.] P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, L[ESZEK] WDOWIAK. Eur. Heart J. 2003 vol. 24 Suppl. [b. pag.] P3212, E[uropean] S[ociety] of C[ardiology] Congress. Vienna, 30 August – 3 September 2003. Abstr. 0 0 0
 277. Zastosowanie stymulacji dwukomorowej u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, A. FARAN, A. LUBIŃSKI, D. ZACHAREK, P. DEREJKO, R. WILCZEK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. ŚWIĄTECKA. Kardiol. Pol. 2003 t. 59 supl. 1 s. I-88, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trójmiasto, Gdynia – Sopot – Gdańsk, 11-13 września 2003. [Streszcz.]. 0 0 0
 278. Problemy związane ze stosowaniem stymulacji dwukomorowej u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca.[AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, A. FARAN, A. LUBIŃSKI, D. ZACHAREK, P. DEREJKO, R. WILCZEK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. ŚWIĄTECKA. Kardiol. Pol. 2003 t. 59 supl. 1 s. I-115, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trójmiasto, Gdynia – Sopot – Gdańsk, 11-13 września 2003. [Streszcz.]. 0 0 0
 279. Koniuszek czy droga odpływu prawej komory w stymulacji dwukomorowej?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, PIOTR RUCIŃSKI, TOMASZ SODOLSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2003 t. 59 supl. 1 s. I-88, VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Trójmiasto, Gdynia – Sopot – Gdańsk, 11-13 września 2003. [Streszcz.].
 280. Technical aspects of permanent low-posterior atrial septal pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-161, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 281. Transesophageal cardioversion using mono- and biphasic schock in patients after CABG. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ELŻBIETA KRAWCZYK, JANUSZ STĄŻKA. Int. J. Cardiol. 2002 vol. 82 Suppl. 1 s. S47-S48, 2nd ICCD Congress. Kosice, 25-27 April 2002. Abstr. 0 0 0
 282. Permanent single site interatrial septal pacing for atrial arrhythmias – first experience. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 31, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 283. Atrial resynchronisation in patients after heart transplantation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, J. WOJARSKI, Z. KALARUS, R. PRZYBYLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, Z. RELIGA, M. ZEMBALA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 36, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 284. Effect of coronary sinus pacing in treatment of patients with atrial arrhythmias. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 31, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 285. Permanent dual site right atrium pacing – technical aspects. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 31, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 286. Wpływ antyarytmiczny stymulacji dwuprzedsionkowej w zależności od nasilenia zaburzeń przewodzenia w przedsionkach. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, P. ZAGOŻDŻON, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. ŚWIĄTECKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 32, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 287. How signal-averaged ECG parameters change during different mode of ventricular pacing. [AUT.] DOROTA SZCZĘŚNIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: 6th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy. Cardiac Arrhythmias 2002. Tel Aviv, March 5-7, 2002. Book of Abstr s. 21. 0 0 0
 288. Coronary sinus pacing – P wave signal averaged time domain parameters. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. Europace 2002 vol. 3 Suppl. A s. 118, XIIIth International Congress in Cardiac Electrophysiology. Nice, June 19-22, 2002. Abstr. 0 0 0
 289. Technical aspects of atrial pacing in pts after orthothopic heart transplantation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, J. WOJARSKI, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2002 vol. 3 Suppl. A s. 220, XIIIth International Congress in Cardiac Electrophysiology. Nice, June 19-22, 2002. Abstr. 0 0 0
 290. Permanent atrial based pacing modes in PTS after heart transplantation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, J. WOJARSKI, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2002 vol. 3 Suppl. A s. 221, XIIIth International Congress in Cardiac Electrophysiology. Nice, June 19-22, 2002. Abstr. 0 0 0
 291. Right atrial pacing versus coronary sinus pacing – P wave signal averaged time domain parameters. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. Int. J. Cardiol. 2002 vol. 82 Suppl. 1 s. S46, 2nd ICCD Congress. Kosice, 25-27 April 2002. Abstr. 0 0 0
 292. Niefarmakologiczne leczenie migotania przedsionków u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ STĄŻKA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ELŻBIETA KRAWCZYK. W: Czwarte Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne: Postępy w chirurgicznym leczeniu chorób serca. Gdańsk, 18-19 stycznia 2002. [Abstr.] [b. pag.]. 0 0 0
 293. Right atrial pacing and coronary sinus pacing – signal-averaged P wave assessment. [AUT.] DOROTA SZCZĘŚNIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK. W: 6th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy. Cardiac Arrhythmias 2002. Tel Aviv, March 5-7, 2002. Book of Abstr s. 51. 0 0 0
 294. Can we foresee antiarrhytmic effectiveness of permanent biatrial pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-13, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 295. Dwupunktowa stymulacja serca u pacjentów z niewydolnością krążenia – roczna obserwacja. [AUT.] B. LECH, J. KUŚNIERZ, M. JAWORSKA, M. FIGURA, J. FRAŃCZUK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, R. GIL. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-30, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.] [Mylnie wydr. Oleszczuk]. 0 0 0
 296. Atrial pacing of transplanted heart. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, J. WOJARSKI, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, Z. RELIGA. Int. J. Cardiol. 2002 vol. 82 Suppl. 1 s. S48, 2nd ICCD Congress. Kosice, 25-27 April 2002. Abstr. 0 0 0
 297. Stymulacja dwuprzedsionkowa u pacjentów z zespołem tachy-bradykardii i napadowym migotaniem przedsionków w 20-miesięcznej obserwacji. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, D. ZACHAREK, G. ŚWIĄTECKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-13, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 298. The influence of biventricular pacing on mitral pattern flow. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2002 vol. 3 Suppl. A s. 136, XIIIth International Congress in Cardiac Electrophysiology. Nice, June 19-22, 2002. Abstr. Toż W: 6th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy. Cardiac Arrhythmias 2002. Tel Aviv, March 5-7, 2002. Book of Abstr. s. 20. 0 0 0
 299. Factors determining the appearance of paroxysmal atrial arrhythmia. [AUT.] MAREK KONIECZNY, ANDRZEJ KUTARSKI, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Int. J. Cardiol. 2002 vol. 82 Suppl. 1 s. S34-S35, 2nd ICCD Congress. Kosice, 25-27 April 2002. Abstr.
 300. Interatrial septum pacing or dual site right atrial pacing two therapeutic option for patients with atrial fibrillation – signal-averaged P wave parameters assessment. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 36, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 301. Permanent low-posterior (interatrial) septal pacing for atrial arrhythmias – the first experience. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-13, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 302. Technical aspects of dual site right atrium pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-160, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 303. Dwupunktowa stymulacja serca u pacjentów z niewydolnością krążenia – roczna obserwacja. [AUT.] B. LECH, J. KUŚNIERZ, M. JAWORSKA, M. FIGURA, J. FRAŃCZUK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, R. GIL. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-30, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.] [Mylnie wydr. Oleszczuk]. 0 0 0
 304. Czy nasilenie zaburzeń przewodzenia w przedsionkach pozwala przewidywać efekt antyarytmiczny stymulacji dwuprzesionkowej?. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, P. ZAGOŻDŻON, G. ŚWIĄTECKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-159, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 305. Atrial resynchronization in patients after heart transplantation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, J. WOJARSKI, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, Z. RELIGA. Int. J. Cardiol. 2002 vol. 82 Suppl. 1 s. S47, 2nd ICCD Congress. Kosice, 25-27 April 2002. Abstr. 0 0 0
 306. Stymulacja resynchronizująca w napadowym migotaniu przedsionków – alternatywa czy uzupełnienie leczenia? Obserwacja roczna. [AUT.] M. FIGURA, J. KUŚNIERZ, B. LECH, M. JAWORSKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, R. GIL. Kardiol. Pol.2002 t. 57 supl. 2 s. II-31, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 307. Surface and esophageal P wave signal-averaged time domain parameters during sinus rhythm and permanent interatrial septum pacing. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 35, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 308. P wave signal-averaged time domain parameters during interatrial septum pacing and dual site right atrial pacing.[AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2002 vol. 3 Suppl. A s. 246, XIIIth International Congress in Cardiac Electrophysiology. Nice, June 19-22, 2002. Abstr. 0 0 0
 309. Atrial resynchronisation in patients after heart transplantation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, J. WOJARSKI, Z. KALARUS, R. PRZYBYLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, Z. RELIGA, M. ZEMBALA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 36, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 310. Permanent dual site right atrium pacing – technical aspects. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 31, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 311. Atrial resynchronisation in PTS after orthothopic heart transplantation (OHT). [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, J. WOJARSKI, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2002 vol. 3 Suppl. A s. 220, XIIIth International Congress in Cardiac Electrophysiology. Nice, June 19-22, 2002. Abstr. 0 0 0
 312. How signal-averaged ECG changes during different mode of ventricular pacing in patients with congestive heart failure. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Int. J. Cardiol. 2002 vol. 82 Suppl. 1 s. S46-S47, 2nd ICCD Congress. Kosice, 25-27 April 2002. Abstr. 0 0 0
 313. Ocena elektrofizjologiczna serca przeszczepionego. [AUT.] O. KOWALSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, R. LENARCZYK, J. PROKOPCZUK, Z. KALARUS, M. ZAKLICZYŃSKI, M. ZEMBALA. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-201, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 314. Atrial resynchronisation in patients after heart transplantation. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ ZAKLICZYŃSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, JACEK KUŚNIERZ, BOGDAN LECH, JACEK WOJARSKI, ZBIGNIEW KALARUS, MARIAN ZEMBALA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ZBIGNIEW RELIGA. W: 6th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy. Cardiac Arrhythmias 2002. Tel Aviv, March 5-7, 2002. Book of Abstr s. 50. 0 0 0
 315. Technical aspects of atrial pacing in pts after orthothopic heart transplantation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, J. WOJARSKI, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2002 vol. 3 Suppl. A s. 220, XIIIth International Congress in Cardiac Electrophysiology. Nice, June 19-22, 2002. Abstr. 0 0 0
 316. Stymulacja dwuprzedsionkowa u pacjentów z zespołem tachy-bradykardii i napadowym migotaniem przedsionków: doświadczenia własne. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, D. ZACHAREK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. ŚWIĄTECKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 32, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 317. Dual site right atrium pacing – first experience. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-159, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 318. Wpływ antyarytmiczny stymulacji dwuprzedsionkowej w zależności od nasilenia zaburzeń przewodzenia w przedsionkach. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, P. ZAGOŻDŻON, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. ŚWIĄTECKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 32, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 319. Permanent atrial based pacing modes in PTS after heart transplantation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, J. WOJARSKI, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2002 vol. 3 Suppl. A s. 221, XIIIth International Congress in Cardiac Electrophysiology. Nice, June 19-22, 2002. Abstr.
 320. Technical aspects of dual site right atrium pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-160, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 321. Can we predict the effectiveness of biatrial pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2002 vol. 3 Suppl. A s. 249, XIIIth International Congress in Cardiac Electrophysiology. Nice, June 19-22, 2002. Abstr. 0 0 0
 322. Czy nasilenie zaburzeń przewodzenia w przedsionkach pozwala przewidywać efekt antyarytmiczny stymulacji dwuprzesionkowej?. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, P. ZAGOŻDŻON, G. ŚWIĄTECKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-159, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.]. 0 0 0
 323. Permanent low-posterior atrial septal pacing – technical aspects. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 s. 31, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ciechocinek, 6-8 czerwca 2002. Streszcz. 0 0 0
 324. P wave signal-averaged time domain parameters during interatrial septum pacing and dual site right atrial pacing.[AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2002 vol. 3 Suppl. A s. 246, XIIIth International Congress in Cardiac Electrophysiology. Nice, June 19-22, 2002. Abstr. 0 0 0
 325. Dwupunktowa stymulacja serca u pacjentów z niewydolnością krążenia – roczna obserwacja. [AUT.] B. LECH, J. KUŚNIERZ, M. JAWORSKA, M. FIGURA, J. FRAŃCZUK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, R. GIL. Kardiol. Pol. 2002 t. 57 supl. 2 s. II-30, VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002. [Streszcz.] [Mylnie wydr. Oleszczuk]. 0 0 0
 326. Transesophageal cardioversion using mono- and biphasic schock in patients after CABG. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ELŻBIETA KRAWCZYK, JANUSZ STĄŻKA. Int. J. Cardiol. 2002 vol. 82 Suppl. 1 s. S47-S48, 2nd ICCD Congress. Kosice, 25-27 April 2002. Abstr. 0 0 0
 327. Usefulness of intracardiac electrocardiogram (IEGM) recordings obtained from biatrial pacing system for differential diagnosis of atrial arrhythmias. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2001 vol. 2 Suppl. B s. 201, The European Working Groups on Cardiac Pacing and Arrhythmias. Copenhagen, 24-27 June, 2001. Abstr. 0 0 0
 328. Biatrial pacing using DDD pacemakers: long-term experience. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Eur. Heart J. 2001 vol. 22 Suppl. s. 553, XXIII Congress of the European Society of Cardiology. Stockholm, September 1-5, 2001. Abstr. 0 0 0
 329. Stała elektrostymulacja serca u pacjentów po ortotropowym przeszczepie serca (doniesienie wstępne). [AUT.] J. KUŚNIERZ, A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. LECH, M. JAWORSKA, M. FIGURA, M. DĄBROWSKI. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 109, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 330. OLBI system for left atrial pacing – long term experience. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, P[IOTR] RUCIŃSKI, M. SCHALDACH, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 37, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 331. The new concept of right atrium sensing for permanent biatrial pacing. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, BOGDAN ŁAKOMSKI. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 30, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 332. Does degree of interatrial conduction disturbances influences clinical effectiveness of permanent biatrial pacing?.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 104, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 333. Atrial mechanical function during different atrial pacing modes in patients with reccurent atrial fibrillation. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. ŚWIĄTECKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 108, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 334. Utility of intracardiac electrocardiogram (IEGM) obtained from biatrial pacing system for more precise diagnosis of atrial arrhythmias. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 16, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 335. Low -posterior atrial septum pacing. Its influence on mitral and tricuspid pattern flow. [AUT.] M[ACIEJ] WÓJCIK, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 36, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 336. P wave signal – averaged time domain during interatrial septum pacing. [AUT.] DOROTA SZCZĘŚNIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, ANDRZEJ GŁOWNIAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 28, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 337. P wave signal-averaged time domain during biatrial and interatrial septum pacing. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol.2001 vol. 3 nr 3 s. 145-146, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abstr. 0 0 0
 338. P wave dispersion and atrial conduction disturbances in patients with paroxysmal atrial arrhythmia. [AUT.] MAREK KONIECZNY, ANDRZEJ KUTARSKI, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Prz. Lek. 2001 t. 58 supl. 4 s. 64, 18th European Congress of the International Society of Non-Invasiv Cardiology. Kraków, 20-22 September 2001. Progr. and Abstr. 0 0 0
 339. Increased frequency of right atrial appendage pacing effect aggravation of atrial conduction disturbances. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 16, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz.
 340. Technical and hemodynamic aspects of temporary epicardial ventricular pacing in patients after CABG. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, J[ANUSZ] STĄŻKA, ELŻBIETA KRAWCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2001 vol. 2 Suppl. B s. 124, The European Working Groups on Cardiac Pacing and Arrhythmias. Copenhagen, 24-27 June, 2001. Abstr. 0 0 0
 341. The new concept of permanent atrial resynchronisation using single atrial lead. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 104, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 342. Intracardiac electrocardiogram recordings obtained form biatrial pacing system. Its usefulness for better understanding of atrial pacing effects. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 105, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 343. Pacemaker induced superior vena cava syndrome successfully treated with percutaneous venoplastic with venous stent. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, M[AŁGORZATA] TROJANOWSKA-SZCZERBO, R[ADOSŁAW] PIETURA, A[NDRZEJ] MADEJCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol.2001 vol. 3 nr 3 s. 120, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 344. Clinical usefulness of IEGM recordings obtained from biatrial pacing system for better understanding effects of atrial pacing. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 15, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 345. The new concept of right atrium sensing for permanent biatrial pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 120-121, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 346. Temporary epicardial atrial pacing in patients after cardiosurgery. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ STĄŻKA, MACIEJ WÓJCIK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ELŻBIETA KRAWCZYK. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 21, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 347. Przywrócenie fizjologicznego chronotropizmu w sercu przeszczepionym u pacjentów po OHT. [AUT.] J. KUŚNIERZ, A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. LECH, M. JAWORSKA, M. FIGURA, M. DĄBROWSKI. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 22, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 348. Atrial resynchronisation using simple lead. The new concept of low posterior septal pacing triggered by onset of atrial excitation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 122, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 349. Temporary epicardial ventricular pacing in patients after CABG. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ STĄŻKA, MACIEJ WÓJCIK, ELŻBIETA KRAWCZYK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 21, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 350. Interatrial mechanical delay during different atrial pacing modes. [AUT.] A. DĄBROWSKA-KUGACKA, E. LEWICKA-NOWAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. ŚWIĄTECKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 106, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 351. Wpływ różnych rodzajów stymulacji przedsionkowej na stopień opóźnienia międzyprzedsionkowego. [AUT.] ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, EWA LEWICKA-NOWAK, ANDRZEJ KUTARSKI, GRAŻYNA ŚWIĄTECKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 16, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 352. Does permanent interatrial septum pacing change P wave parameters?. [AUT.] M[ACIEJ] WÓJCIK, D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 104, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 353. Utility of Intracardiac Electrocardiogram (IEGM) obtained from biatrial pacing system for more precise diagnosis of atrial arrhythmias. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 133-134, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 354. Does increased frequency of interatrial septum pacing aggravates atrial conduction disturbances?. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 137, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abstr. 0 0 0
 355. Związek nasilenia przedsionkowych zaburzeń przewodzenia z wielkością lewego przedsionka. [AUT.] MAREK KONIECZNY, ANDRZEJ KUTARSKI, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 24, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 356. Technical, electrophysiological and hemodynamic aspects of epicardial atrial pacing in patients after cardiosurgery.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] STĄŻKA, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, ELŻBIETA KRAWCZYK. Europace 2001 vol. 2 Suppl. B s. 144, The European Working Groups on Cardiac Pacing and Arrhythmias. Copenhagen, 24-27 June, 2001. Abstr. 0 0 0
 357. Czy dyspersja załamka P w 12-oprowadzeniowym EKG odzwierciedla nasilenie zaburzeń przewodzenia w przedsionkach. [AUT.] MAREK KONIECZNY, ANDRZEJ KUTARSKI, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 25, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 358. Temporary epicardial ventricular pacing in patients after CABG. Technical and hemodynamic aspects. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] STĄŻKA, M[ACIEJ] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, E[LŻBIETA] KRAWCZYK. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 109, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 359. Does degree of interatrial conduction disturbances can be useful for anticipation of the clinical effects of permanent atrail pacing?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 27, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz.
 360. Funkcja mechaniczna przedsionków podczas różnych rodzajów stymulacji przedsionkowej u chorych z nawracającym migotaniem przedsionków. [AUT.] EWA LEWICKA-NOWAK, ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, ANDRZEJ KUTARSKI, GRAŻYNA ŚWIĄTECKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 16, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 361. Wpływ stymulacji dwuprzedsionkowej na depolaryzację przedsionków na podstawie 12-odprowadzeniowego ekg.[AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, G. ŚWIĄTECKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 103, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 362. Influence of biventricular pacing on time domain parameters of ventricular signal averaged ECG in the patients with congestive heart failure. [AUT.] DOROTA SZCZĘŚNIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK, MACIEJ WÓJCIK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 20, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 363. Does left atrial pacing/sensing conditions influences on clinical effects of permanent biatrial pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 127-128, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 364. Biatrial pacing using DDD pacemakers. Long term experience. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 107, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 365. Does atrial enlargement influences on clinical effects of biatrial pacing?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 29, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 366. Biatrial and interatrial septum pacing – the comparison of effects on P wave signal-averaged time domain. [AUT.] DOROTA SZCZĘŚNIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, ANDRZEJ GŁOWNIAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 28, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 367. Intracardiac electrocardiogram (IEGM) recordings obtained from biatrial pacing system. Its usefulness for differential diagnosis of atrial arrhythmias. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 106, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 368. Does degree of interatrial conduction disturbances influences on the clinical effects of permanent atrial pacing?.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 148, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 369. Dwukomorowa stymulacja serca u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością krążenia (doniesienie wstępne). [AUT.] M. JAWORSKA, J. KUŚNIERZ, B. LECH, M. FIGURA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. DĄBROWSKI. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 108, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 370. Influence of frequency of interatrial septum pacing on P wave signal – averaged time domain. [AUT.] DOROTA SZCZĘŚNIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 28, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 371. Czy rodzaj arytmii przedsionkowej ma związek z wielkością lewego przedsionka i nasileniem zaburzeń przewodzenia w przedsionkach?. [AUT.] MAREK KONIECZNY, ANDRZEJ KUTARSKI, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 24, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 372. Stymulacja dwuprzedsionkowa w napadowym migotaniu przedsionków – alternatywa czy uzupełnienie leczenia (doniesienie wstępne). [AUT.] M. FIGURA, J. KUŚNIERZ, M. JAWORSKA, B. LECH, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. DĄBROWSKI. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 118, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 373. Odrębności stałej stymulacji serca u pacjentów po ortotropowym przeszczepie serca (OHT). [AUT.] J. KUŚNIERZ, A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. LECH, M. JAWORSKA, M. FIGURA, M. DĄBROWSKI. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 21, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 374. The new concept of permanent atrial resynchronisation using single atrial lead. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAX SCHALDACH, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MACIEJ WÓJCIK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2001 vol. 2 Suppl. B s. 201, The European Working Groups on Cardiac Pacing and Arrhythmias. Copenhagen, 24-27 June, 2001. Abstr. 0 0 0
 375. EPS effects of low posterior septal pacing triggered with HRA potential. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAX SCHALDACH, MACIEJ WÓJCIK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 17, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 376. How interatrial septum pacing influence on P wave dispersion?. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 105, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 377. P wave dispersion – influence of interatrial septum pacing. [AUT.] DOROTA SZCZĘŚNIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Prz. Lek. 2001 t. 58 supl. 4 s. 67, 18th European Congress of the International Society of Non-Invasiv Cardiology. Kraków, 20-22 September 2001. Progr. and Abstr. 0 0 0
 378. Ocena zaburzeń przewodzenia w obrębie przedsionków przy wykorzystaniu rejestracji przełykowego potencjału przedsionkowego. [AUT.] MACIEJ WÓJCIK, ANDRZEJ KUTARSKI, DOROTA SZCZĘŚNIAK. Folia Cardiol. 2001 t. 8 s. 27, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 379. Signal averaged ECG in the patients with congestive heart failure during biventricular pacing. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 146, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abstr. 0 0 0
 380. EPS effects of low posterior septal pacing triggered with HRA potential. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 153-154, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 381. Increased frequency of right atrial appendage pacing effect aggravation of atrial conduction disturbances. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 137-138, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 382. Co oceniamy rejestrując elektrogram przełykowy?. [AUT.] MACIEJ WÓJCIK, ANDRZEJ KUTARSKI, DOROTA SZCZĘŚNIAK. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 30, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 383. Utility of P wave duration analysis and recording of esophageal atrial potential for diagnosis of interatrial conduction disturbances. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, PIOTR RUCIŃSKI. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 28, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 384. Pacemaker induced superior vena cava syndrome successfully treated with percutaneous venoplastic with venous stent. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, RADOSŁAW PIETURA, ANDRZEJ MADEJCZYK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 34, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. [Mylnie wydr. venoplactic]. 0 0 0
 385. Can clinical effects of permanent atrial pacing be anticipated?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 29, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 386. Epicardial atrial pacing in patients after cardiosurgery. Technical, electrophysiological and hemodynamic aspects.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] STĄŻKA, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, E[LŻBIETA] KRAWCZYK. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 109, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 387. Wpływ stałej dwukomorowej elektrostymulacji serca na poprawę wydolności krążenia w kardiomiopatii zastoinowej (doniesienie wstępne). [AUT.] M. JAWORSKA, J. KUŚNIERZ, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. FIGURA, B. LECH, M. DĄBROWSKI. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 20, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 388. Does atrial enlargement influences on clinical effects of biatrial pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 121, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 389. Wpływ stałej stymulacji dwuprzedsionkowej na poprawę jakości życia pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków (doniesienie wstępne). [AUT.] M. FIGURA, J. KUŚNIERZ, A[NDRZEJ] KUTARSKI, B. LECH, M. JAWORSKA, M. DĄBROWSKI. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 17, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 390. Biatrial pacing using DDD pacemarkers – long term experience. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MACIEJ WÓJCIK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 s. 15, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. 0 0 0
 391. The comparison of P wave signal-averaged time domain during sinus rhythm and interatrial septum pacing. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2001 t. 55 supl. 1 s. 37, V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 27-29 września 2001. [Abstr.]. 0 0 0
 392. Can we predict the clinical effects of permanent atrial pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 154, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 393. The influence of low-posterior interatrial septal pacing on P wave signal-averaged time domain. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 3 s. 151, 2nd International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Cairo, 20-23 September 2001. Abtsr. 0 0 0
 394. Does left atrial pacing/sensing conditions effect effectiveness of permanent biatrial pacing?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 streszcz. s. 29, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001. Streszcz. 0 0 0
 395. Spectacular effect of DDD pacing in the patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. [AUT.] A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ACEK] BASZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2000 vol. 1 suppl. A s. A23, 5th International Dead Sea Symposium on Cardiac arrhythmias and device therapy. Dead Sea, 29 February – 3 March 2000. Abstr. 0 0 0
 396. Stymulacja dwuprzedsionkowa w zapobieganiu migotaniom przedsionków – roczna obserwacja. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK. W: IV Światowy Kongres Polonii Medycznej. Warszawa, 1-4 czerwca 2000. Streszcz. ref s. 125. 0 0 0
 397. Coronary sinus of cardiac allograft – a new place for permanent atrial pacing in cases of difficulties of donnor’s right atrium lead fixation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, J. WOJARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2000 vol. 1 suppl. D s. 246, 12th International Congress. Nice, June 14-17 2000. [Abstr.]. 0 0 0
 398. Atrial conduction during sinus rhythm, lone right and left and biatrial pacing in patients with biatrial pacing system.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Folia Cardiol. 2000 t. 7 supl. B s. 17, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.]. 0 0 0
 399. Wskazania do stałej stymulacji serca u progu stulecia. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: II Wiosenne Warsztaty Kardiologiczne. “Kardiologia u progu XXI wieku”. Białystok, 31 marca 2000 s. 8. 0 0 0
 400. Biatrial pacing using standard DDD pacemaker two years follow up. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MACIEJ WÓJCIK. Folia Cardiol. 2000 t. 7supl. B s. 12, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.]. 0 0 0
 401. Does permanent biatrial pacing stabilise sinus rhythm in patients with brady-tachy syndrome?. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, G. ŚWIĄTECKA, ANDRZEJ KUTARSKI, A. LUBIŃSKI, M. KEMPA, T. KRÓLAK, D. ZACHAREK. Folia Cardiol. 2000 t. 7supl. B s. 8, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.]. 0 0 0
 402. Cathodal pacing of both atria. The common anode location and biatrial pacing effectiveness. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M. SCHALDACH. Europace 2000 vol. 1 suppl. D s. 304, 12th International Congress. Nice, June 14-17 2000. [Abstr.]. 0 0 0
 403. Atrial timing parameters during sinus rhythm, lone right and left and biatrial pacing. Long term experience in 145 pts with biatrial pacing system. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. W: The Anniversary 8th Alpe Adria Cardiology Meeting. Portorož, May 24-27, 2000. Abstr s. 76. 0 0 0
 404. Permanent atrial based pacing modes in pts after orthothopic heart transplantation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, S. SIELSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, J. WOJARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2000 vol. 1 suppl. D s. 245, 12th International Congress. Nice, June 14-17 2000. [Abstr.]. 0 0 0
 405. Biatrial pacing using standard DDD pacemaker. Long term experience in 50 pts. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK. W: The Anniversary 8th Alpe Adria Cardiology Meeting. Portorož, May 24-27, 2000. Abstr s. 38. 0 0 0
 406. Experience with older and new generation of biotronik’s coronary sinus designed lead. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2000 vol. 1 suppl. D s. 307, 12th International Congress. Nice, June 14-17 2000. [Abstr.]. 0 0 0
 407. Long QT syndrome with recurrent ventricular fibrillation, coexisting with congenital shoulder defect – case report.[AUT.] T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, T. SODOLSKI, A[NNA] TARKOWSKA, D[ARIUSZ] KOZIARA, I. BARTLER, J[AKUB] DROZD, B. LAKOMSKI. Europace 2000 vol. 1 suppl. A s. A20, 5th International Dead Sea Symposium on Cardiac arrhythmias and device therapy. Dead Sea, 29 February – 3 March 2000. Abstr. 0 0 0
 408. Modified split BP biatrial pacing in patients with brady-tachy syndrome. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, G. ŚWIĄTECKA, ANDRZEJ KUTARSKI, A. LUBIŃSKI, M. KEMPA. Folia Cardiol. 2000 t. 7supl. B s. 6, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.]. 0 0 0
 409. Our experience with the new BIOTRONIK coronary sinus designed lead. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ACIEJ] WÓJCIK. Europace 2000 vol. 1 suppl. A s. A19, 5th International Dead Sea Symposium on Cardiac arrhythmias and device therapy. Dead Sea, 29 February – 3 March 2000. Abstr. 0 0 0
 410. Biatrial pacing using standard DDD pacemaker. Long term experience in 47 pts. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK. W: 3 Congresso Nazionale di Aritmologia. Catania, 27-29 Aprile 2000 [b. pag.]. 0 0 0
 411. Biatrial pacing in 96 pts with recurrent atrial arrhythmias. Long term experience with modified split BP pacing system.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: The “new frontiers” of arrhythmias 2000. 14th International Congress. Marilleva, January 29 – February 5, 2000 [b. pag.]. 0 0 0
 412. Biatrial pacing for recurrent atrial arrhythmias. Long term experience in 155 pts. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: 3 Congresso Nazionale di Aritmologia. Catania, 27-29 Aprile 2000 [b. pag.], Toż streszcz.: W: The Anniversary 8th Alpe Adria Cardiology Meeting. Portorož, May 24-27, 2000. Abstr. s. 76. 0 0 0
 413. Long term experience with older and new generation of Biotronik’s coronary sinus designed lead. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: 3 Congresso Nazionale di Aritmologia. Catania, 27-29 Aprile 2000 [b. pag.]. 0 0 0
 414. Biatrial vs right atrium pacing. A comparison of electrophysiological effects in PTS with interatrial conduction disturbances. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T. SODOLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ACIEJ] WÓJCIK. Europace 2000 vol. 1 suppl. D s. 92, 12th International Congress. Nice, June 14-17 2000. [Abstr.]. 0 0 0
 415. Pacing of both atria with cathodal current – the importance of common anode lacation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M. SCHALDACH. W: 3 Congresso Nazionale di Aritmologia. Catania, 27-29 Aprile 2000 [b. pag.]. 0 0 0
 416. Clinical and technical aspects of permanent BiA pacing using standard DDD pacemaker. Long term experience in 47 pts. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Europace 2000 vol. 1 suppl. A s. A19, 5th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy. Dead Sea, 29 February – 3 March 2000. Abstr. 0 0 0
 417. The influence of biatrial pacing on electrophysiological parameters in patients with brady-tachy syndrome. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, G. ŚWIĄTECKA, ANDRZEJ KUTARSKI, A. LUBIŃSKI, M. KEMPA, T. KRÓLAK, D. ZACHAREK. Folia Cardiol. 2000 t. 7supl. B s. 7, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.]. 0 0 0
 418. Biatrial pacing for recurrent atrial arrhythimas. Long term experience in 145 PTS with split BP biatrial pacing system.[AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2000 t. 7supl. B s. 16, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.]. 0 0 0
 419. Pacing of both atria cathodal current. The influence of common anode location on biatrial pacing effectiveness. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, M. SCHALDACH. Folia Cardiol. 2000 t. 7supl. B s. 14, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.].
 420. How to connect epicardial leads for temporary biatrial and biventricular pacing in PTS after cardiosurgery?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] STĄŻKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, E[LŻBIETA] KRAWCZYK. Folia Cardiol. 2000 t. 7 supl. B s. 15, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.] Toż streszcz.: Europace 2000 vol. 1 suppl. D s. 246. 0 0 0
 421. Right atrial vs. biatrial pacing. Electrophysiological effects in PTS with interatrial conduction disturbances. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T. SODOLSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ACIEJ] WÓJCIK. Folia Cardiol. 2000 t. 7supl. B s. 11, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.]. 0 0 0
 422. Submammary pacemaker implantation. Long term follow up. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: 3oCongresso Nazionale di Aritmologia. Catania, 27-29 Aprile 2000 [b. pag.], Toż streszcz.: W: The Anniversary 8th Alpe Adria Cardiology Meeting. Portorož, May 24-27, 2000. Abstr. s. 77. 0 0 0
 423. Antiarrhythmic effect of biatrial pacing in patients with brady-tachy syndrome. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, G. ŚWIĄTECKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A. LUBIŃSKI, M. KEMPA, T. KRÓLAK, G. ZACHAREK. Kardiol. Pol. 2000 t. 53 supl. 2 s. 66, IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 28-30 września 2000. [Abstr.]. 0 0 0
 424. Kardiowersja elektryczna przezprzełykowa – cenna alternatywa dla kardiowersji przezklatkowej. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: IV Światowy Kongres Polonii Medycznej. Warszawa, 1-4 czerwca 2000. Streszcz. ref s. 136. 0 0 0
 425. Cosmetic submammary pacemaker implantation. 25-years experience. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2000 t. 7supl. B P8, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.]. 0 0 0
 426. Long term biatrial pacing. What it has taught us about effects of lone atrial pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K. WÓJCIK. Europace 2000 vol. 1 suppl. A s. A20, 5th International Dead Sea Symposium on Cardiac arrhythmias and device therapy. Dead Sea, 29 February – 3 March 2000. Abstr. 0 0 0
 427. Cathodal pacing of both atria – the role of common anode location. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, M. SCHALDACH, M[ACIEJ] WÓJCIK. Folia Cardiol. 2000 t. 7supl. B s. 13, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gniezno, 1-3 czerwca 2000. [Streszcz.]. 0 0 0
 428. Electrophysiological and clinical aspects of permanent BiA and lone atrial pacing using standard DDD pacemaker. Long term experience in 47 patients. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Europace 2000 vol. 1 suppl. A s. A20, 5th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy. Dead Sea, 29 February – 3 March 2000. Abstr. 0 0 0
 429. Can coronary sinus (CS) pacing conditions be (further) improved?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK. W: EMBEC’99. Vienna, November 4-7, 1999. Abstr s. 41. 0 0 0
 430. Permanent left atrial pacing the new biotronic coronary sinus (CS) designed lead. The first experience. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Cardiac Arrhythmias. Proceedings of the 6th International Workshop on Cardiac Arrythmias. Venice, 5-8 October 1999 s. 25. 0 0 0
 431. Biatrial (BiA) pacing using different systems and configurations. A comparison of acute pacing/sensing coditions.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. W: Cardiologia e arte. International Teaching Workshop on Cardiac Arrhythmias. Rome, 16th-18th April 1999. [Abstr.] s. 18. 0 0 0
 432. Coronary sinus (CS) pacing of orthotopic cardiac allograft – a new solution of donnor’s right atrium pacing/sensing problems. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, J. WOJARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, Z. RELIGA. W: Cardiac Arrhythmias. Proceedings of the 6th International Workshop on Cardiac Arrythmias. Venice, 5-8 October 1999 s. 25. 0 0 0
 433. Output requirements during biatrial (BiA) pacing with different modes and configurations. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 suppl. A s. 103, 2nd Electrical Management of Heart Failure Annual Symposium and New Advances in Cardiac Arrhythmias and Cardiac Technics. Lisbon, 4-6 February 1999. [Abstr.]. 0 0 0
 434. The usefulness of signal averaged P-wave analysis for detection of interatrial conduction disturbances (IACD). A comparison with electrophysiological findings in pts with an implanted biatrial pacing system. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, T. SODOLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 1999 vol. 1 nr 3 s. 236, Ist International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Djerba, 28-31 October 1999. 0 0 0
 435. Fizjologiczne odmiany stałej stymulacji u chorych z potransplantacyjną niewydolnością węzła zatokowego (PNWZ).[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, J. WOJARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, MARIAN ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, Z. RELIGA. Kardiol. Pol. 1999 t. 51 supl. 2 s. 80, III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 16-18 września 1999. [Abstr.]. 0 0 0
 436. Is split bipoles better than dual cathodal up configuration for permanent biatrial pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. W: EMBEC’99. Vienna, November 4-7, 1999. Abstr s. 41. 0 0 0
 437. Kliniczne i elektrofizjologiczne efekty stałej stymulacji dwukomorowej. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T. SODOLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-20, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyrk, 19-22 maja 1999. Abstr. 0 0 0
 438. Unfavourable effects of permanent right atrial pacing (RAP) in pts with interatrial conduction disturbances (IACD).[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T. SODOLSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. W: Cardiologia e arte. International Teaching Workshop on Cardiac Arrhythmias. Rome, 16th-18th April 1999. [Abstr.] s. 17. 0 0 0
 439. Niekorzystne efekty elektrofizjologiczne stymulacji prawoprzedsionkowej w zaburzeniach przewodzenia międzyprzedsionkowego. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T. SODOLSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-16, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyrk, 19-22 maja 1999. Abstr. 0 0 0
 440. Long term experience with modified Daubert’s biatrial (BiA) pacing system. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Cardiologia e arte. International Teaching Workshop on Cardiac Arrhythmias. Rome, 16th-18th April 1999. [Abstr.] s. 16. 0 0 0
 441. How can we decrease coronary sinus pacing threshold?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AX] SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 suppl. A s. 104, 2nd Electrical Management of Heart Failure Annual Symposium and New Advances in Cardiac Arrhythmias and Cardiac Technics. Lisbon, 4-6 February 1999. [Abstr.]. 0 0 0
 442. Ograniczenia stymulacji dwuprzedsionkowej (BiA) z wykorzystaniem stymulatorów dwujamowych. Doświadczenia własne. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-13. 0 0 0
 443. QT dispersion in patients successfully cardioverted from atrial fibrillation. [AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, DARIUSZ KOZIARA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: VIII International Symposium on: Progres in clinical pacing. Rome, 1-4 December 1998. [Rome 1999] Cent. Editoriale Pubblicitario Ital s. 11, bibliogr. 0 0 0
 444. Systemy połączeń elektrod nasierdziowych ze stymulatorem zewnętrznym do czasowych wieloogniskowych stymulacji u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, JANUSZ STĄŻKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, E[LŻBIETA] KRAWCZYK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 1999 t. 51 supl. 2 s. 68, III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 16-18 września 1999. [Abstr.]. 0 0 0
 445. Pulse width (PW) 0,5ms sems not to be “gold standard” in PTS with split BP biatrial (BiA) pacing system. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Pacing Clin. Electrophysiol. 1999 vol. 22 nr 6 p. 2 s. A168, XIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. Berlin, June 27-30 1999. Abstr. 0 0 0
 446. Technical aspects of temporary biventricular pacing (BiVP) in PTS after cardiosurgery. What conections is the most optimal?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] STĄŻKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K. WÓJCIK, E[LŻBIETA] KRAWCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Cardiac Arrhythmias. Proceedings of the 6th International Workshop on Cardiac Arrythmias. Venice, 5-8 October 1999 s. 25. 0 0 0
 447. Is the problem of coronary sinus lead dislocation solved? The experience with CS designed Biotronik lead with ring electrodes and anchoring strand. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 1999 vol. 1 nr 3 s. 232, Ist International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Djerba, 28-31 October 1999. 0 0 0
 448. Multisite cardiac pacing after cardiosurgery. How to connect epicardial leads?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] STĄŻKA, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, E[LŻBIETA] KRAWCZYK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 1999 vol. 1 nr 3 s. 230, Ist International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Djerba, 28-31 October 1999. 0 0 0
 449. The value of P-wave duration evaluation in diagnosis of interatrial conduction disturbances; a comparison with intracardiac electrocardiogram in pts with biatrial pacing system. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 1999 vol. 1 nr 3 s. 234, Ist International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Djerba, 28-31 October 1999. 0 0 0
 450. Prevention of atrial arrhythmias by left atrial resynchronisation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 suppl. A s. 61, 2nd Electrical Management of Heart Failure Annual Symposium and New Advances in Cardiac Arrhythmias and Cardiac Technics. Lisbon, 4-6 February 1999. [Abstr.] [mylnie wydr. Oleszak]. 0 0 0
 451. OLBI TM system for biatrial pacing? A comparison with classical split bipolar and dual up cathodic configuration.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 1999 vol. 1 nr 3 s. 221, Ist International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Djerba, 28-31 October 1999. 0 0 0
 452. P wave duration (PWD) still important marker of interatrial conduction disturbances (IACD) – A comparison with intracardiac ECG (IEGM) findings. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. W: Cardiologia e arte. International Teaching Workshop on Cardiac Arrhythmias. Rome, 16th-18th April 1999. [Abstr.] s. 14. 0 0 0
 453. Electrophysiologic effect of permanent biventricular pacing (BiVP) can it have some specific antiarrhythmic rule?.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T. SODOLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Pacing Clin. Electrophysiol. 1999 vol. 22 nr 6 p. 2 s. A203, XIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. Berlin, June 27-30 1999. Abstr. 0 0 0
 454. How to connect epicardial atrial leads for resynchronizing temporary atrial (biatrial-BiA) pacing in patients after CABG. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] STĄŻKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, E[LŻBIETA] KRAWCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: International Meeting Atrial Fibrillation. Bologna, September 16-17, 1999 s. 182. 0 0 0
 455. Atrial based pacing modes in patients after heart transplantation (OHT). [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, J. WOJARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, Z. RELIGA. W: International Meeting Atrial Fibrillation. Bologna, September 16-17, 1999 s. 159. 0 0 0
 456. Multisite pacing: does it improve hemodynamic performances and arrhythmia prevention?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: Cardiologia e arte. International Teaching Workshop on Cardiac Arrhythmias. Rome, 16th-18th April 1999. [Abstr.] s. 41. 0 0 0
 457. Pulse width (PW) programming in patients with biatrial pacing systems. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 suppl. A s. 104, 2nd Electrical Management of Heart Failure Annual Symposium and New Advances in Cardiac Arrhythmias and Cardiac Technics. Lisbon, 4-6 February 1999. [Abstr.]. 0 0 0
 458. Resynchronizująca stymulacja przedsionkowa (AAD) po przeszczepie serca. [AUT.] S. SIELSKI, D. ZACHAREK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, G. ŚWIĄTECKA, M. ZEMBALA. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-20, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyrk, 19-22 maja 1999. Abstr. 0 0 0
 459. Biatrial (BiA) pacing – a comparison of different modes of configurations and connections. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M. SCHALDACH, M[ACIEJ] WÓJCIK. W: EMBEC’99. Vienna, November 4-7, 1999. Abstr s. 46. 0 0 0
 460. Split bipoles (SBP) or dual, cathodal UP (DUP) configuration for permanent biatrial (BiA) pacing? A comparison of output requirement and sensing conditions. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK. Pacing Clin. Electrophysiol. 1999 vol. 22 nr 6 p. 2 s. A155, XIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. Berlin, June 27-30 1999. Abstr. 0 0 0
 461. Transoesophageal bidirectional cardioversion (TBC) in patients after CABG in postoperative period. [AUT.] E[LŻBIETA] KRAWCZYK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, J[ANUSZ] STĄŻKA. Pacing Clin. Electrophysiol.1999 vol. 22 nr 6 p. 2 s. A185, XIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. Berlin, June 27-30 1999. Abstr. 0 0 0
 462. The new Biotronik coronary sinus (CS) designed lead. The first experience. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[AX] SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: International Meeting Atrial Fibrillation. Bologna, September 16-17, 1999 s. 181. 0 0 0
 463. Porównanie elektrofizjologicznych aspektów stymulacji lewego przedsionka i prawego przedsionka oraz dwuprzedsionkowej u chorych z zaburzeniami przewodzenia międzyprzedsionkowego i dwuprzedsionkowym układem stymulującym. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-15, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyrk, 19-22 maja 1999. Abstr. 0 0 0
 464. Permanent left atrial (LA) pacing from the ring of BP coronary sinus (CS) lead. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[AX] SCHALDACH, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 suppl. A s. 96, 2nd Electrical Management of Heart Failure Annual Symposium and New Advances in Cardiac Arrhythmias and Cardiac Technics. Lisbon, 4-6 February 1999. [Abstr.] [Mylnie wydr.: Gowniak A.]. 0 0 0
 465. Fizjologiczne odmiany stałej stymulacji u chorych po przeszczepie serca. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, J. WOJARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, M. ZEMBALA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, Z. RELIGA. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-20, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyrk, 19-22 maja 1999. Abstr. 0 0 0
 466. Olbi stimulation for biatrial (BiA) pacing. A comparison of acute pacing/sensing conditions with split bipoles (SBP) and dual cathodal unipolar (DUP) configuration. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, M. SCHALDACH, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. Pacing Clin. Electrophysiol. 1999 vol. 22 nr 6 p. 2 s. A12, XIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. Berlin, June 27-30 1999. Abstr. 0 0 0
 467. Left ventricular pacing for prevention of ventricular arrhythmias in congestive heart failure. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 suppl. A s. 62, 2nd Electrical Management of Heart Failure Annual Symposium and New Advances in Cardiac Arrhythmias and Cardiac Technics. Lisbon, 4-6 February 1999. [Abstr.] [Mylnie wydr.: Oleszak K.]. 0 0 0
 468. Familiar occurrence of the long QT syndrome with dangerous ventricular arrhythmias. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 suppl. A s. 92, 2nd Electrical Management of Heart Failure Annual Symposium and New Advances in Cardiac Arrhythmias and Cardiac Technics. Lisbon, 4-6 February 1999. [Abstr.]. 0 0 0
 469. Możliwości poprawy skuteczności stymulacji lewego przedsionka. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-12, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyrk, 19-22 maja 1999. Abstr. 0 0 0
 470. Electrophysiologic effect of separate and simultaneous both atrial pacing during long term observation in 91 PTS with atrial arrythmias and implanted biatrial (BiA) pacing system. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. Pacing Clin. Electrophysiol. 1999 vol. 22 nr 6 p. 2 s. A202, XIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. Berlin, June 27-30 1999. Abstr. 0 0 0
 471. Transoesophageal bidirectional cardioversion (OBC) in patients after CABG in acute postoperative period. [AUT.] E[LŻBIETA] KRAWCZYK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, J[ANUSZ] STĄŻKA. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 suppl. A s. 71, 2nd Electrical Management of Heart Failure Annual Symposium and New Advances in Cardiac Arrhythmias and Cardiac Technics. Lisbon, 4-6 February 1999. [Abstr.]. 0 0 0
 472. Permanent biatrial pacing for atrial arrhythmias. Long term experiences in 96 pts modified split BP biatrial pacing system. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 1999 vol. 1 nr 3 s. 225, Ist International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Djerba, 28-31 October 1999. 0 0 0
 473. LQTS z nawracającym migotaniem komór i wada rozwojowa kości ramiennej – współistnienie czy współzależność?.[AUT.] T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, T. SODOLSKI, A[NNA] TARKOWSKA, D[ARIUSZ] KOZIARA, I. BARTLER, J[AKUB] DROZD. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-15, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyrk, 19-22 maja 1999. Abstr. 0 0 0
 474. Ring of BP coronary sinus (CS) lead shows to be useful for permanent biatrial Daubert’s (BiA) pacing system. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[AX] SCHALDACH, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Prog. Biomed. Res.1999 vol. 4 suppl. A s. 103, 2nd Electrical Management of Heart Failure Annual Symposium and New Advances in Cardiac Arrhythmias and Cardiac Technics. Lisbon, 4-6 February 1999. [Abstr.]. 0 0 0
 475. Stymulacja lewego przedsionka przeszczepionego serca z jego zatoki wieńcowej – nowa możliwość zastosowania fizjologicznych odmian stymulacji w sytuacjach w których stymulacja prawego przedsionka jest niemożliwa. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[AGDALENA] WÓJCIAK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, J. WOJARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M. ZEMBALA, Z. RELIGA. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 3 s. III-20, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczyrk, 19-22 maja 1999. Abstr. 0 0 0
 476. Biatrial pacing for atrial arrhythmias using standard DDD pacemaker: An experience in 47 pts. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 1999 vol. 1 nr 3 s. 217, Ist International Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology. Djerba, 28-31 October 1999. 0 0 0
 477. Long-term biatrial pacing. What happens with interatrial condiction disturbance?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. Eur. Heart J. 1999 vol. 20 suppl. s. 217, XXIst Congress of the European Society of Cardiology. Barcelona, 28 August – 1 September 1999. Abstr. 0 0 0
 478. Prevention of atrial arrhythmias by means of biatrial pacing. [AUT.] J. WITTE, ANDRZEJ KUTARSKI. Lithuanian J. Cardiol.1998 vol. 5 suppl. A s. 22-23, Aritmija Lietuva ’98. Heart arrhythmias around the Baltic Sea. 4th Biennial International Symposium. Kaunas, 25-26 September 1998. Abstr. [Mylnie wydr.: Ktarski]. 0 0 0
 479. CS pacing with olbi system-solved problem of exit block?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, JACEK BASZAK, DARIUSZ KOZIARA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, MAX SCHALDACH. W: 4th International Dead Sea Symposium on Advanced in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrythmias. Israel, March 3-6, 1998. Abstr s. 5. 0 0 0
 480. Antiarrhytmic effects in atrial arrythmias of permanent BP “high energy” coronary sinus (CS) pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. W: 4th International Dead Sea Symposium on Advanced in Diagnosis and treatment of Cardiac Arrythmias. Israel, March 3-6, 1998. Abstr s. 24. 0 0 0
 481. Possibility and problems of permanent coronary sinus (CS) pacing with standard leads. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF POLESZAK, DARIUSZ KOZIARA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ GŁOWNIAK. Lithuanian J. Cardiol. 1998 vol. 5 suppl. A s. 26-27, Aritmija Lietuva ’98. Heart arrhythmias around the Baltic Sea. 4th Biennial International Symposium. Kaunas, 25-26 September 1998. Abstr. 0 0 0
 482. Permanent biatrial pacing in recurrent atrial arrhythmias. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. W: 4th International Dead Sea Symposium on Advanced in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrythmias. Israel, March 3-6, 1998. Abstr s. 7. 0 0 0
 483. High energy bipolar coronary sinus pacing shows some resynchronising and antiarrhythmic effects. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. Arch. Mal. Coeur Vaiss. 1998 vol. 91 nr special 3 s. 337, 11th International Congress Cardiostim. XXth Anniversary. Nice, 17-20 June 1998. 0 0 0
 484. Makroskopowe zmiany w przełyku u pacjentów po kardiowersji przezprzełykowej. [AUT.] HALINA LACH, K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ARIA] SŁOMKA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 87, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.]. 0 0 0
 485. Possibility and problems of coronary sinus (CS) pacing with standard leads. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. Arch. Mal. Coeur Vaiss. 1998 vol. 91 nr special 3 s. 337, 11th International Congress Cardiostim. XXth Anniversary. Nice, 17-20 June 1998. 0 0 0
 486. High energy bipolar proximal or middle coronary sinus pacing seems to have some synchronizing effect. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF POLESZAK, DARIUSZ KOZIARA. Lithuanian J. Cardiol. 1998 vol. 5 suppl. A s. 25-26, Aritmija Lietuva ’98. Heart arrhythmias around the Baltic Sea. 4th Biennial International Symposium. Kaunas, 25-26 September 1998. Abstr. 0 0 0
 487. Parametry stymulacji międzyprzedsionkowej opartej na impulsie generowanym według zasady OLBI (overlapping biphasic impulse). [AUT.] DARIUSZ KOZIARA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 75, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.]. 0 0 0
 488. Permanent biatrial pacing in recurrent atrial arrhythmias. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. Arch. Mal. Coeur Vaiss. 1998 vol. 91 nr special 3 s. 171, 11th International Congress Cardiostim. XXth Anniversary. Nice, 17-20 June 1998. Toż: W: 4th International Dead Sea Symposium on Advanced in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrythmias. Israel, March 3-6, 1998. Abstr. s. 7. 0 0 0
 489. Overlapping biphasic stimulation helps to solve high pacing threshold problems in coronary sinus. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Arch. Mal. Coeur Vaiss. 1998 vol. 91 nr special 3 s. 170, 11th International Congress Cardiostim. XXth Anniversary. Nice, 17-20 June 1998. 0 0 0
 490. The left ventricular filling during different modes of atrial pacing – BiA VS CS or RAA pacing – echocardiographic study. [AUT.] DARIUSZ KOZIARA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ANDRZEJ KUTARSKI. Arch. Mal. Coeur Vaiss. 1998 vol. 91 nr special 3 s. 259, 11th International Congress Cardiostim. XXth Anniversary. Nice, 17-20 June 1998. 0 0 0
 491. High energy permanent CS pacing seems to have some antiarrhythmic effect. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF POLESZAK, DARIUSZ KOZIARA. Lithuanian J. Cardiol. 1998 vol. 5 suppl. A s. 23-24, Aritmija Lietuva ’98. Heart arrhythmias around the Baltic Sea. 4th Biennial International Symposium. Kaunas, 25-26 September 1998. Abstr. 0 0 0
 492. Stymulacja OLBI w zatoce wieńcowej – rozwiązanie problemu wysokich progów stymulacji. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, JACEK BASZAK, DARIUSZ KOZIARA, MAX SCHALDACH. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 75, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.]. 0 0 0
 493. Stała stymulacja dwuprzedsionkowa w nawracających arytmiach przedsionkowych. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 79, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.]. 0 0 0
 494. Overlapping biphasic or standard impulse during interatrial pacing?. [AUT.] DARIUSZ KOZIARA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Lithuanian J. Cardiol. 1998 vol. 5 suppl. A s. 28-29, Aritmija Lietuva ’98. Heart arrhythmias around the Baltic Sea. 4th Biennial International Symposium. Kaunas, 25-26 September 1998. Abstr. 0 0 0
 495. The usefulness of a new oesophageal electrode in transoesophageal DC cardioversion in patients with atrial fibrillation. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA, M. RAMSEY. Arch. Mal. Coeur Vaiss. 1998 vol. 91 nr special 3 s. 371, 11th International Congress Cardiostim. XXth Anniversary. Nice, 17-20 June 1998. 0 0 0
 496. Katoda czy anoda w zatoce wieńcowej (CS) u pacjentów z dwuprzedsionkowym systemem Dauberta. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J[ACEK] BASZAK, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 75, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.]. 0 0 0
 497. Long term follow-up of the patient with long QT syndrome and recurrent ventricular fibrillation. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Lithuanian J. Cardiol. 1998 vol.5 suppl. A s. 19, Aritmija Lietuva ’98. Heart arrhythmias around the Baltic Sea. 4th Biennial International Symposium. Kaunas, 25-26 September 1998. Abstr. 0 0 0
 498. Napełnianie lewej komory w czasie stymulacji przedsionkowej – porównanie stymulacji uszka prawego przedsionka, zatoki wieńcowej i stymulacji dwuprzedsionkowej. [AUT.] DARIUSZ KOZIARA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ANDRZEJ KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 74, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.]. 0 0 0
 499. Wpływ różnych metod kardiowersji elektrycznej na wybrane parametry dotyczące funkcji lewej komory serca. [AUT.] TOMASZ ZAPOLSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 78, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.]. 0 0 0
 500. Próg kardiowersji elektrycznej przezprzełykowej a rodzaj terapii antyarytmicznej. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 78, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.]. 0 0 0
 501. Does the successful energy of shocks correlates with the duration of chronic AF and type of cardioversion?. [AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DARIUSZ KOZIARA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Lithuanian J. Cardiol. 1998 vol. 5 suppl. A s. 38, Aritmija Lietuva ’98. Heart arrhythmias around the Baltic Sea. 4th Biennial International Symposium. Kaunas, 25-26 September 1998. Abstr. 0 0 0
 502. Overlapping biphasic stimulation (OLBI) helps to solve common high pacing threshold problems in coronary sinus.[AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, JACEK BASZAK, DARIUSZ KOZIARA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, MAX SCHALDACH. Lithuanian J. Cardiol. 1998 vol. 5 suppl. A s. 25, Aritmija Lietuva ’98. Heart arrhythmias around the Baltic Sea. 4th Biennial International Symposium. Kaunas, 25-26 September 1998. Abstr. 0 0 0
 503. High energetic bipolar coronary sinus pacing shows slight resynchronising effect. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. W: 4th International Dead Sea Symposium on Advanced in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrythmias. Israel, March 3-6, 1998. Abstr s. 33. 0 0 0
 504. Losy chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków umiarowionych kardiowersją elektryczną. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 1 s. 78, Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej w Łańcucie. [Streszcz.]. 0 0 0
 505. Bradykardia po przeszczepie serca. [AUT.] S. SIELSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, J. WOJARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, J. FOREMNY, L. POLOŃSKI, Z. RELIGA, M. ZEMBALA. Kardiol. Pol. 1998 t. 49 supl. 1 s. 39, II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 4-6 września 1998. 0 0 0
 506. Cathode or anode in coronary sinus (CS) in Pts with Daubert’s BiA pacing system?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J[ACEK] BASZAK, M[AX] SCHALDACH, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Arch. Mal. Coeur Vaiss. 1998 vol. 91 nr special 3 s. 337, 11th International Congress Cardiostim. XXth Anniversary. Nice, 17-20 June 1998. 0 0 0
 507. Prophylactic and preventive electrotherapy of tachyarrhythmias. [AUT.] M. SCHALDACH, A. REVISHVILI, M. PILCHMAIER, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Arch. Mal. Coeur Vaiss. 1998 vol. 91 nr special 3 s. 98, 11th International Congress Cardiostim. XXth Anniversary. Nice, 17-20 June 1998. 0 0 0
 508. Biatrial pacing for prevention of atrial arrhythmias. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF POLESZAK, DARIUSZ KOZIARA. Lithuanian J. Cardiol. 1998 vol. 5 suppl. A s. 24, Aritmija Lietuva ’98. Heart arrhythmias around the Baltic Sea. 4th Biennial International Symposium. Kaunas, 25-26 September 1998. Abstr. 0 0 0
 509. Permanent coronary sinus pacing with standard leads. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 9 p. 2 s. 2349, VIth Asian-Pacific Symposium on Cardiac Paicng and Electrophysiology. New Delhi, October 25-28, 1997. Abstr. 0 0 0
 510. Narrowing of QRS complexes during changing the site of stimulation from right ventricle apex to right ventricle outflow tract does not correlate with improvement of cardiac output. [AUT.] J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA. Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 9 p. 2 s. 2356, VIth Asian-Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. New Delhi, October 25-28, 1997. Abstr. 0 0 0
 511. Czy zmiana biegunowości elektrod wpływa na wyniki kardiowersji przezprzełykowej dwukierunkowej?. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 152, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 512. Stała stymulacja zatoki wieńcowej przy użyciu standardowych elektrod dwubiegunowych. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 153, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 513. The bidirectional oesophageal cardioversion – alternative method of the transoesophageal unidirectional approach.[AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DARIUSZ KOZIARA. W: 1st International Congress Cardiostim Transmediterraneen. New advances in Cardiology. Rabat, 10-12 February 1997 s. 96. 0 0 0
 514. Stymulacja VVI w chorobie węzła zatokowego (Ch.W.Z.); czy obecność “Tachy” oraz obraz EKG mają wpływ na przebieg choroby?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, MICHAŁ DRAGAN, E. KAŹMIERCZUK, MARCIN SKÓRSKI. Kardiol. Pol. 1997 t. 47 supl. 1 s. 323, I Międzynarodowy Kongres Pol. Tow. Kardiol. Warszawa, 4-6 września 1997. 0 0 0
 515. Zatoka wieńcowa – alternatywne miejsce stałej stymulacji przedsionkowej. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 153, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 516. Bifocal or interatrial stimulation – impact on ECG pattern of P wave. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: 1st International Congress Cardiostim Transmediterraneen. New advances in Cardiology. Rabat, 10-12 February 1997 s. 94. 0 0 0
 517. Do narrowing of QRS complexes corelate with improved cardiac output? The influence of stimulation site-outflow tract vs. apex of right ventricle. [AUT.] JACEK BASZAK, DARIUSZ KOZIARA, ANDRZEJ KUTARSKI. Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 5 p. 2 s. 1362, VIth Asian-Pacific Symposium on Cardiac Paicng and Electrophysiology. New Delhi, October 25-28, 1997. Abstr. 0 0 0
 518. Rytm przedsionków u pacjentów ze stymulacją VVI z powodu choroby węzła zatokowego (ch.w.z.) – wpływ na występowanie napadowego i utrwalonego migotania przedsionków. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, E. KAŹMIERCZUK, M[ICHAŁ] DRAGAN, M[ARCIN] SKÓRSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 138, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 519. Czy stymulacja proksymalnej zatoki wieńcowej jest równie efektywna jak stymulacja dwuprzedsionkowa u chorych z patologicznym przewodzeniem międzyprzedsionkowym?. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 145, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 520. High energy bipolar coronary sinus pacing – a simple mode of atrial resynchronisation?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 9 p. 2 s. 2308, VIth Asian-Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. New Delhi, October 25-28, 1997. Abstr. 0 0 0
 521. Czy czas trwania przewlekłego migotania przedsionków i rodzaju kardiowersji elektrycznej wpływają na wielkość skutecznej energii?. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J[ACEK] BASZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 137, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 522. Kardiowersja przezprzełykowa – rozwiązanie problemu nieskutecznych i wielokrotnych kardiowersji?. [AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DARIUSZ KOZIARA. Kardiol. Pol. 1997 t. 47 supl. 1 s. 211, I Międzynarodowy Kongres Pol. Tow. Kardiol. Warszawa, 4-6 września 1997. 0 0 0
 523. What is the impact of chronic AF duration and the type of external cardioversion on the amount of successful energy?. [AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, DARIUSZ KOZIARA, JACEK BASZAK. J. Heart Fail. 1997 vol. 4 nr 1 s. 137, Abstr. of the 5th World Congress on Heart Failure – Mechanisms and Management. Washington, May 11-14, 1997. 0 0 0
 524. Sterowanie stymulacją prawej komory potencjałem lewego przedsionka. Różnice czasowe w programie UP i BP. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 145, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 525. Czy węższy QRS podczas stymulacji drogi odpływu prawej komory w porównaniu do stymulacji koniuszka świadczy o większej poprawie hemodynamiki?. [AUT.] J[ACEK] BASZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 143, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 526. Permanent bipolar coronary sinus pacing – antiarrhythmic effects. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 9 p. 2 s. 2308, VIth Asian-Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. New Delhi, October 25-28, 1997. Abstr. 0 0 0
 527. Wszczepienie stymulatora serca w ciąży lub w połogu. [AUT.] J[ANUSZ] KUDLICKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 133, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 528. Stała stymulacja zatoki wieńcowej – aspekty antyarytmiczne. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 146, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 529. Does the change of the polarity of electrodes influence the results of transoesophageal bidirectional DC cardioversion?. [AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DARIUSZ KOZIARA, JACEK BASZAK, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 5 p. 2 s. 1479, EUROPACE ’97. VIIIth Congress of the Working Groups on Cardiac Pacing and Cardiac Arrhythmias of the European Society of Cardiology. Athens, June 8-11, 1997. Abstr. 0 0 0
 530. Stała stymulacja dwuprzedsionkowa – pierwsze obserwacje i doświadczenia. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 145, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 531. Left atrial pacing – first experience and new insights. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. W: 1st International Congress Cardiostim Transmediterraneen. New advances in Cardiology. Rabat, 10-12 February 1997 s. 52. 0 0 0
 532. Echokardiograficzna ocena uszka lewego przedsionka po elektrycznej rewersji migotania przedsionków do rytmu zatokowego. [AUT.] T[OMASZ] ZAPOLSKI, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 138, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 533. Permanent biatrial pacing – the first experiences. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 9 p. 2 s. 2308, VIth Asian-Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. New Delhi, October 25-28, 1997. Abstr. 0 0 0
 534. Dwukierunkowa kardiowersja przezprzełykowa w migotaniu przedsionków. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 136, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 535. Alternative modes of atrial stimulation – basic electrophysiological parameters. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ACEK] BASZAK. W: 1st International Congress Cardiostim Transmediterraneen. New advances in Cardiology. Rabat, 10-12 February 1997 s. 94. 0 0 0
 536. Rytm przedsionków i losy pacjentów ze stymulacją VVI zastosowaną z powodu choroby węzła zatokowego (ch.w.z.).[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, M[ARCIN] SKÓRSKI, M[ICHAŁ] DRAGAN, E. KAŹMIERCZUK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 138, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 537. ECG pattern during right ventricle apex (RVA) and right ventricle outflow tract (RVOT) pacing. [AUT.] J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] POLESZAK. W: 1st International Congress Cardiostim Transmediterraneen. New advances in Cardiology. Rabat, 10-12 February 1997 s. 51. 0 0 0
 538. How can we decrease the minimal successful energy during external DC cardioversion?. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA. Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 9 p. 2 s. 2319, VIth Asian-Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. New Delhi, October 25-28, 1997. Abstr. 0 0 0
 539. Bifocal, interatrial or proximal coronary sinus pacing – promising alternatives for right atrial appendage pacing. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 9 p. 2 s. 2349, VIth Asian-Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. New Delhi, October 25-28, 1997. Abstr.
 540. Wysoko energetyczna dwubiegunowa stymulacja zatoki wieńcowej – metodą resynchronizacji przedsionków?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 146, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 541. Stymulacja międzyprzedsionkowa, stymulacja dwuogniskowa, stymulacja proksymalnej zatoki wieńcowej – interesująca alternatywa dla stymulacji uszka prawego przedsionka. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 145, Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kołobrzeg, 29-31.05.1997. 0 0 0
 542. The effectiveness of an oesophageal cardioversion. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA, M[ARIAN] MARKIEWICZ. Lithuanian J. Cardiol. 1996 vol. 3 suppl. 1 [b. pag.]. 0 0 0
 543. Left atrial pacing – first experience and new insights. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, DARIUSZ KOZIARA. Card. Stim. 1996 vol. 14 nr 3 s. 212, International Symposium. Progress in clinical pacing. Rome, December 3-6, 1996. Abstr. 0 0 0
 544. Different site of right ventricle pacing influences dynamic of velocity in outflow tracts of both ventricles. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Lithuanian J. Cardiol. 1996 vol. 3 suppl. 1 [b. pag.]. 0 0 0
 545. The bidirectional oesophageal cardioversion in patients with atrial fibrillation. Comparison with the “standard” unidirectional oesophageal cardioversion. [AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DARIUSZ KOZIARA. Card. Stim. 1996 vol. 14 nr 3 s. 203, International Symposium. Progress in clinical pacing. Rome, December 3-6, 1996. Abstr. 0 0 0
 546. Cardiac output during stimulation of right ventricle apex (RVA) versus right ventricle outflow tract (RVOT). [AUT.] J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA. W: 3rd International Dead Sea Symposium on Advances in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrythmias. Jerusalem, April 17-19, 1996. Progr. and abstr. [B. m. 1996] s. 28. 0 0 0
 547. Does the ecg pattern during right ventricle outflow tract (RVOT) stimulation differ in groups of patients with previous normal and abnormal ecg?. [AUT.] JACEK BASZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DARIUSZ KOZIARA. Card. Stim. 1996 vol. 14 nr 3 s. 215, International Symposium. Progress in clinical pacing. Rome, December 3-6, 1996. Abstr. 0 0 0
 548. The pattern of mitral and tricuspid flow during stimulation of different segments of right ventricle. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ACEK] BASZAK, M[ARIAN] MARKIEWICZ. W: 3rd International Dead Sea Symposium on Advances in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrythmias. Jerusalem, April 17-19, 1996. Progr. and abstr. [B. m. 1996] s. 28. 0 0 0
 549. Antyarytmiczne wskazania do zmiany rodzaju stymulacji. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 207, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 550. Zespół stymulatorowy jako przyczyna rodzaju stymulacji. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, P[AWEŁ] DĄBROWSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 208, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologiczengo. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 551. Przyczyny implantacji elektrody komorowej i zmiany trybu stymulacji u 865 chorych ze stymulacją AAI. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 207, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologiczengo. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 552. An oesophageal cardioversion in atrial fibrillation. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA. Eur. Heart J. 1996 vol. 17 suppl. s. 495, XVIIIth Congress of the European Society of Cardiology. Birmingham, 25-29 August 1996. Abstr. 0 0 0
 553. Obraz echokardiografii dopplerowskiej przy stymulacji prawej komory z jej koniuszka i drogi odpływu. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ACEK] BASZAK, M[ARIAN] MARKIEWICZ. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 206, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 554. The effect of RVA (apex) or RVOT (outflow tract) stimulation on hemodynamic parameters during short period of DDD pacing in patients without apparent heart disease. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ACEK] BASZAK. Card. Stim. 1996 vol. 14 nr 3 s. 213, International Symposium. Progress in clinical pacing. Rome, December 3-6, 1996. Abstr. 0 0 0
 555. Zmiana stymulacji komorowej na fizjologiczną ze wskazań hemodynamicznych. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 208, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 556. Technical problems with permanent right ventricle outflow tract pacing. A comparison with apex pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ACEK] BASZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Lithuanian J. Cardiol. 1996 vol. 3 suppl. 1 [b. pag.] 71. 0 0 0
 557. An oesophageal cardioversion versus transchest cardioversion in different types of atrial fibrillation. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA, M[ARIAN] MARKIEWICZ. Eur. Heart J. 1996 vol. 17 suppl. s. 495, XVIIIth Congress of the European Society of Cardiology. Birmingham, 25-29 August 1996. Abstr. 0 0 0
 558. Experience with 145 cases of implantation electrodes in right ventricle outflow tract (RVOT). Comparison with right ventricle apex (RVA) implanted leads. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JACEK BASZAK, KRZYSZTOF POLESZAK, MARIAN MARKIEWICZ. W: 3rd International Dead Sea Symposium on Advances in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrythmias. Jerusalem, April 17-19, 1996. Progr. and abstr. [B. m. 1996] s. 28, [Mylnie wydr.: elecrodes]. 0 0 0
 559. Kardiowersja przełykowa w migotaniu przedsionków. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 204, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Kliniczenj Polskiego Towarzystwa Kardiologiczengo. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 560. An oesophageal cardioversion in patients with atrial fibrillation. Comparison with transchest approach. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA, M[ARIAN] MARKIEWICZ. W: 3rd International Dead Sea Symposium on Advances in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrythmias. Jerusalem, April 17-19, 1996. Progr. and abstr. [B. m. 1996] s. 25. 0 0 0
 561. Zmiana rodzaju stymulacji (z.r.s.) – nieodłączny element stymulacji jednojamowej. Wskazania i typy zabiegów. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, P[AWEŁ] DĄBROWSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 207, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 562. Poziom Troponiny T u chorych poddanych kardiowersji dc z powodu nadkomorowych zaburzeń rytmu. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 204, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stumulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 563. Kardiowersja przełykowa i przezklatkowa w różnych typach migotania przedsionków. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA, M[ARIAN] MARKIEWICZ. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 205, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 564. Elektroterapia chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 204, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 565. Right ventricular outflow tract is better place than apex for ventricular stimulation during DDD pacing. [AUT.] D[ARIUSZ] KOZIARA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ACEK] BASZAK, M[ARIAN] MARKIEWICZ. Lithuanian J. Cardiol. 1996 vol. 3 suppl. 1 [b. pag.] 66. 0 0 0
 566. Right ventricle outflow tract is not worse than right ventricle apex site as a site of permanent ventricular pacing.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, J[ACEK] BASZAK. Eur. Heart J. 1996 vol. 17 suppl. s. 484, XVIIIth Congress of the European Society of Cardiology. Birmingham, 25-29 August 1996. Abstr. 0 0 0
 567. Obraz elektrokardiograficzny u 26 pacjentów w czasie stymulacji koniuszka i drogi odpływu prawej komory. [AUT.] J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 205, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologiczengo. Książ, 30.05.1996 – 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 0
 568. Zmiana manifestacji granicznej tolerancji wysiłku przy włączeniu stymulacji R u pacjentów ze stymulatorem. [AUT.] B[OGDAN] ŁAKOMSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1995 t. 2 nr 2 s. 147, [Mylnie wydr.: t. 3] Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. (Sopot, 27-29.04.1995 r.) [Streszcz. ref.]. 0 0 0
 569. Porównanie efektu hemodynamicznego wewnątrzsercowej stymulacji koniuszka i drogi odpływu prawej komory. [AUT.] J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1995 t. 2 nr 2 s. 155, [Mylnie wydr.: t. 3] Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. (Sopot, 27-29.04.1995 r.) [Streszcz. ref.]. 0 0 0
 570. Kosmetyczna implantacja stymulatora u młodych kobiet. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] DUBEJKO. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1995 t. 2 nr 2 s. 151, [Mylnie wydr.: t. 3] Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. (Sopot, 27-29.04.1995 r.) [Streszcz. ref.]. 0 0 0
 571. Techniczne aspekty fiksacji elektrod w drodze odpływu prawej komory. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ACEK] BASZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1995 t. 2 nr 2 s. 150, [Mylnie wydr.: t. 3] Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. (Sopot, 27-29.04.1995 r.) [Streszcz. ref.]. 0 0 0
 572. Kliniczne problemy stymulacji AAI-R. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, J[ANUSZ] DUBEJKO. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1995 t. 2 nr 2 s. 147, [Mylnie wydr.: t. 3] Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. (Sopot, 27-29.04.1995 r.) [Streszcz. ref.]. 0 0 0
 573. Wpływ stymulacji VVI/VVI-R na wydolność fizyczną pacjentów z implantowanym stymulatorem. [AUT.] B[OGDAN] ŁAKOMSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1995 t. 2 nr 2 s. 147, [Mylnie wydr.: t. 3] Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. (Sopot, 27-29.04.1995 r.) [Streszcz. ref.]. 0 0 0
 574. Elektrofizjologiczne i elektrokardiograficzne aspekty stymulacji drogi odpływu prawej komory. [AUT.] J[ACEK] BASZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1995 t. 2 nr 2 s. 150, [Mylnie wydr.: t. 3] Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. (Sopot, 27-29.04.1995 r.) [Streszcz. ref.]. 0 0 0
 575. Wpływ stymulacji AAI/AAI-R na wydolność fizyczną pacjentów z implantowanym stymulatorem. [AUT.] B[OGDAN] ŁAKOMSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1995 t. 2 nr 2 s. 147, [Mylnie wydr.: t. 3] Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. (Sopot, 27-29.04.1995 r.) [Streszcz. ref.]. 0 0 0
 576. Zmiany w EKG podczas leczenia Doxorubicyną. [AUT.] ELŻBIETA KUTARSKA, DARIUSZ SURDYKA, ANDRZEJ KUTARSKI. W: Konferencja Naukowa zorganizowana przez firmę Pharmacia AB. Farmorubicyna – 10 lat później. Łańsk, 26-27 maja 1995. Streszcz. [B. m. 1995] s. 23. 0 0 0
 577. Physical capacity of patients paced with different modes. [AUT.] B[OGDAN] ŁAKOMSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ. Eur. J. Cardiac Pacing Electrophysiol. 1994 vol. 4 nr 2 suppl. 4 s. 475, 9th International Congress. 0 0 0
 578. Wpływ różnych rodzajów stymulacji na wydolność fizyczną chorych z chorobą węzła zatokowego i całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym. [AUT.] B[OGDAN] ŁAKOMSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ. Kardiol. Pol.1994 t. 41 supl. 1 s. 274, 55 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 15-17 września 1994. 0 0 0
 579. Pacemaker-dependent patient. Analysis of 1000 patients with implanted cardiac pacemaker. [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, MARIAN MARKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, JERZY PRZEGALIŃSKI. W: 1st Cardiostim Pan Slavian International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology in Association with the 3rd Russian Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. Sanct-Petersburg, February 3rd-6th 1993. Abstr s. 2. 0 0 0
 580. Zespół zatoki szyjnej – problemy elektrostymulacji stałej. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] DUBEJKO, M[ARIAN] MARKIEWICZ. W: 53 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szczecin, 7-8 października 1993. Streszcz. [B. m. 1993] [b. pag.]. 0 0 0
 581. Powikłania zatorowo-mózgowe u chorych leczonych stałą stymulacją serca. [AUT.] JOLANTA MILEWSKA, AGNIESZKA MODRZEWSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. W: VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna. Gdańsk, [30.04.] 1993 s. 2. 0 0 0
 582. Ukształtowanie metalowego prowadnika ułatwiające fiksację końcówki elektrody w uszku prawego przedsionka. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: Wiosenna Konferencja Sekcji Elektrostymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej. Kazimierz Dolny n/Wisłą, 23-24 kwietnia 1993. Progr. i streszcz. ref s. 17. 0 0 0
 583. Diagnostic and therapeutic aspects of carotid sinus syndrome (CSS). [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] DUBEJKO, M[ARIAN] MARKIEWICZ. W: 1st Cardiostim Pan Slavian International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology in Association with the 3rd Russian Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology. Sanct-Petersburg, February 3rd-6th 1993. Abstr s. 18. 0 0 0
 584. Nowa, mniej bolesna metoda stymulacji lewego przedsionka (i lewej komory) za pomocą elektrody przełykowej i stymulatora typu Zolla. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, E[LŻBIETA] KRAWCZYK. W: Wiosenna Konferencja Sekcji Elektrostymulacji i Elektrofizjologii Klinicznej. Kazimierz Dolny n/Wisłą, 23-24 kwietnia 1993. Progr. i streszcz. ref s. 11. 0 0 0
 585. Ostra zawałowa niewydolność węzła zatokowego i bloki A-V w szpitalnej fazie zawału serca. Zmiana obrazu klinicznego zawału?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI. W: 51 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Gdańsk, 2-3 październik 1992. Streszcz [b. pag.] P8. 0 0 0
 586. Działanie TICLOPIDYNY u chorych po zawale serca w świetle własnych obserwacji. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, ANNA DMOSZYŃSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. W: 48 Posiedzenie Naukowe [Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]: Leczenie zachowawcze choroby wieńcowej. Olsztyn, 26 kwiecień 1991. [Streszcz.] [b. pag.]. 0 0 0
 587. Wybrane aspekty diagnostyczno-lecznicze niewydolności węzła zatokowego (n.w.z.) u chorych po zawale serca (z.s.).[AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BOGDAN ŁAKOMSKI, JANUSZ DUBEJKO, MARIAN MARKIEWICZ. W: 49 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 4-5 września 1991. Streszcz s. 351. 0 0 0
 588. Analiza chorych uzależnionych od stymulatora (pacemaker dependent patients) na podstawie wieloletniej obserwacji przeprowadzonej w grupie 1000 osób z wszczepionym układem stymulującym serca. [AUT.] J[ANUSZ] KUDLICKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ, B[OGUSŁAW] RYMAR, A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] DUBEJKO, A[NDRZEJ] WYSOKIŃSKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI. W: 49 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 4-5 września 1991. Streszcz s. 91. 0 0 0
 589. Krwotoczne powikłania leczenia streptokinazą ostrego zawału mięśnia serca. [AUT.] G. ŚWIĄTECKA, B. MAMONT, Ł. STOLARCZYK, A. JUZWA, E. NARTOWICZ, E. WASIUTYŃSKA, E. MISIUK, J. STANISŁAWSKA-NIELEPIKIEWICZ, M. NIKODEMOWICZ, A[NDRZEJ] KUTARSKI, I[ZABELA] SOKOLUK, O. SZCZANIECKA, E. SKRABURZYŃSKA-MIGAJ, Z. SADOWSKI. W: 48 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 4-6 X 1990. Streszcz. ref [b. pag.] IV-19. 0 0 0
 590. Wpływ stymulacji o zmiennej częstości (RR) na tolerancję wysiłkową i wybrane parametry hemodynamiczne i elektrokardiograficzne. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ, A[NDRZEJ] KLEINROK. W: 48 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 4-6 X 1990. Streszcz. ref [b. pag.] III-54. 0 0 0
 591. Bieżnia, jako niezbędne wyposażenie ośrodka leczenia elektrostymulacją stałą. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ, A[NDRZEJ] KLEINROK. W: 48 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 4-6 X 1990. Streszcz. ref [b. pag.] III-81. 0 0 0
 592. Czas powrotu rytmu zatokowego w zapisie holterowskim po ustąpieniu elektrycznie wywołanego częstoskurczu jako nowa metoda diagnostyczna w chorobie węzła zatokowego. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JAROSŁAW WÓJCIK, KRZYSZTOF POLESZAK, MAREK PRASAŁ, MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. W: 45 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: 24 godzinne monitorowanie ekg. Problemy kliniczne. Szczecin, 12 maja 1989. Streszcz. ref s. 21. 0 0 0
 593. Wpływ ticlopidyny (tiklid) na czynność płytek krwi u chorych z zawałem serca. [AUT.] M[ARIAN] MARKIEWICZ, A[NNA] DMOSZYŃSKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Białystok, 28-30. 09. 1989. Streszcz [b. pag.]. 0 0 0
 594. Ciągła rejestracja zapisu wewnątrzprzedsionkowego metodą Holtera w różnicowaniu trudnych diagnostycznie zaburzeń rytmu serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, JAROSŁAW WÓJCIK, MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. W: 45 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: 24 godzinne monitorowanie ekg. Problemy kliniczne. Szczecin, 12 maja 1989. Streszcz. ref s. 20. 0 0 0
 595. Zaburzenia rytmu serca podczas prowadzenia samochodu u chorych po zawale serca. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, MAREK PRASAŁ, KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI. W: 45 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: 24 godzinne monitorowanie ekg. Problemy kliniczne. Szczecin, 12 maja 1989. Streszcz. ref s. 64. 0 0 0
 596. Zastosowanie stałej stymulacji elektrycznej serca u młodych osób. [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, BOGUSŁAW RYMAR, MARIAN MARKIEWICZ. W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Białystok, 28-30. 09. 1989. Streszcz [b. pag.]. 0 0 0
 597. Czteroletnie doświadczenia w leczeniu choroby węzła zatokowego stałą stymulacją prawego przedsionka. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] DUBEJKO, J[ANUSZ] KUDLICKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ, B[OGDAN] ŁAKOMSKI. W: XLIV Posiedzenie Naukowe [Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]. Warszawa, 16-19.XI.1988. Streszcz. ref. [B. m. 1988] s. 464. 0 0 0
 598. Usuwanie elektrod do stymulacji stałej metodą trakcji ciągłej. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] DUBEJKO, J[ANUSZ] KUDLICKI, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ. W: XLIV Posiedzenie Naukowe [Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]. Warszawa, 16-19.XI.1988. Streszcz. ref. [B. m. 1988] [b. pag.] P.414. 0 0 0
 599. Wstępne doświadczenia ze stałą stymulacją sekwencyjną. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] DUBEJKO, M[ARIAN] MARKIEWICZ, B[OGDAN] ŁAKOMSKI. W: XLIV Posiedzenie Naukowe [Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]. Warszawa, 16-19.XI.1988. Streszcz. ref. [B. m. 1988] s. 462.
 600. Doświadczenia własne we wprowadzaniu elektrod do stałej stymulacji serca drogą nakłucia żyły podobojczykowej.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] DUBEJKO, J[ERZY] PRZEGALIŃSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, M[ARIAN] MARKIEWICZ. W: XLIV Posiedzenie Naukowe [Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]. Warszawa, 16-19.XI.1988. Streszcz. ref. [B. m. 1988] s. 474. 0 0 0
 601. Stała stymulacja przedsionkowa w leczeniu idiopatycznego zespołu przedłużonego Q-T z ciężkimi komorowymi zaburzeniami rytmu serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, MARIAN MARKIEWICZ, JAROSŁAW WÓJCIK, BOGDAN ŁAKOMSKI. W: XLIV Posiedzenie Naukowe [Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]. Warszawa, 16-19.XI.1988. Streszcz. ref. [B. m. 1988] s. 465. 0 0 0
 602. Zachowanie się wybranych parametrów hemodynamicznych i polikardiograficznych po podaniu cordaronu u chorych ze świeżym zawałem serca. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI. W: XXXIX Posiedzenie Naukowe [Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]. Kraków, 24-25.XI.1984. Streszcz s. 25. 0 0 0
 603. Zachowanie się lipidów we krwi chorych z przewlekłym zespołem płucno-sercowym. [AUT.] W[ALDEMAR] RUMIŃSKI, H[ENRYK] FLORKIEWICZ, B[OGUSŁAW] RYMAR, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ARIAN] MARKIEWICZ. W: Konferencja Dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Białystok, 14 maja 1983. Progr. i streszcz s. 32. 0 0 0
 604. Wpływ nitrogliceryny na zachowanie się wybranych parametrów hemodynamicznych u chorych z niewyrównanym zwężeniem mitralnym. [AUT.] W[ALDEMAR] RUMIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI, R[YSZARD] TROJNAR, M[ARIAN] MARKIEWICZ. W: Konferencja Dyskusyjna [Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]. Białystok, 14 maja 1983. Progr. i streszcz s. 41. 0 0 0
 605. Complex investigations on palatal lipidophilia in patients with stenocardia. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, ROMAN MICHAŁOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. W: IX World Congress of Cardiology. Moscow, June 20-26 1982. 0 0 0
 606. Clinical and pathological findings in myocardial infarction in patients with chronic cor pulmonale syndrome. [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY SAWA, MARIAN MARKIEWICZ. W: IX World Congress of Cardiology. Moscow, June 20-26 1982 [b. pag.]. 0 0 0
 607. Przydatność respiratora w leczeniu wstrząsu wikłającego ostry zawał serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, RYSZARD TROJNAR, JANUSZ DUBEJKO. W: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 22-23 listopada 1981. Streszcz s. 11. 0 0 0
 608. Obraz anatomo-patologiczny zawału serca powikłanego wstrząsem. [AUT.] WALDEMAR RUMIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, JERZY SAWA. W: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 22-23 listopada 1981. Streszcz [b. pag.]. 0 0 0
 609. Zastosowanie dobutaminy w leczeniu wstrząsu zawałowego. [AUT.] RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, ANTONI WOJCIECH KĘDRA, BOGUSŁAW RYMAR, MARIAN MARKIEWICZ. W: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Warszawa, 22-23 listopada 1981. Streszcz s. 11. 0 0 0
 610. Wpływ kontrolowanego wysiłku fizycznego na zachowanie się równowagi kwasowo-zasadowej u chorych po przebytym zawale serca poddanych rehabilitacji sanatoryjnej w Nałęczowie. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR, WALDEMAR KRUPA, JERZY STAŚKIEWICZ, RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO. W: Konferencja dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Polanica Zdrój, 11-12 maja 1980. Streszcz s. 24. 0 0 0
 611. Wymiana elektrody endokawitarnej bez otwierania łoża stymulatora. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, JANUSZ DUBEJKO. W: V Ogólnopolskie Sympozjum Stymulacji Serca. Nieborów, 27-28.04.1980 [b. pag.]. 0 0 0
 612. Przydatność flebografii śródoperacyjnej w implementacji elektrody endokawitarnej. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, JANUSZ KUDLICKI. W: V Ogólnopolskie Sympozjum Stymulacji Serca. Nieborów, 27-28.04.1980. 0 0 0
 613. Wpływ wczesnego uruchamiania chorych po zabiegu implantacji układu stymulującego na częstość występowania dekoneksji elektrody endokawitarnej. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, TERESA CZEKAJSKA, BOGUSŁAW RYMAR, JANUSZ DUBEJKO, JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI. W: V Ogólnopolskie Sympozjum Stymulacji Serca. Nieborów, 27-28.04.1980 [b. pag.]. 0 0 0
 614. Repozycja elektrody endokawitarnej bez otwarcia łoża stymulatora. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, JANUSZ DUBEJKO. W: V Ogólnopolskie Sympozjum Stymulacji Serca. Nieborów, 27-28.04.1980 [b. pag.]. 0 0 0
 615. Zwalczanie zaburzeń rytmu serca “szybką” stymulacją elektryczną. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, JANUSZ DUBEJKO, MARIAN MARKIEWICZ, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: XXXVI Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 16-17 XI 1980. Streszcz s. 150. 0 0 0
 616. Implantacja elektrody endokawitarnej przez układ żylny szyi. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, JANUSZ DUBEJKO. W: V Ogólnopolskie Sympozjum Stymulacji Serca. Nieborów, 27-28.04.1980 [b. pag.]. 0 0 0
 617. Zespół ruchomego stymulatora – rzadkie powikłanie leczenia elektrostymulacją stałą. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, JANUSZ KUDLICKI. W: V Ogólnopolskie Sympozjum Stymulacji Serca. Nieborów, 27-28.04.1980. 0 0 0
 618. Zespół bocznika – obraz kliniczny, przyczyny, trudności diagnostyczne, postępowanie. [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, JANUSZ DUBEJKO, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI. W: V Ogólnopolskie Sympozjum Stymulacji Serca. Nieborów, 27-28.04.1980 [b. pag.]. 0 0 0
 619. Wpływ zaburzeń rytmu na wybrane parametry hemodynamiki w zawale serca. [AUT.] TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, WALDEMAR RUMIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR, RYSZARD TROJNAR. W: XXXVI Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 16-17 XI 1980. Streszcz s. 48.
 620. Odchylenia hemostatyczne w wadze mitralnej. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA DMOSZYŃSKA-GIANNOPOULOU, A. PLUTA, JAN KOWALEWSKI. W: XXXVI Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 16-17 XI 1980. Streszcz s. 126. 0 0 0
 621. Obraz kliniczny i anatomo-patologiczny zawału mięśnia serca u chorych z przewlekłym zespołem płucno-sercowym.[AUT.] JANUSZ DUBEJKO, ANDRZEJ KUTARSKI, J[ERZY] SAWA, MARIAN MARKIEWICZ. W: XXXVI Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 16-17 XI 1980. Streszcz s. 111. 0 0 0
 622. Kosmetyczna implantacja stymulatora u młodych kobiet. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, JANUSZ KUDLICKI. W: V Ogólnopolskie Sympozjum Stymulacji Serca. Nieborów, 27-28.04.1980 [b. pag.]. 0 0 0
 623. Obecność czynników ryzyka choroby wieńcowej a zaawansowanie zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych i aorty u chorych na zawał serca. [AUT.] HENRYK FLORKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, ANDRZEJ KUTARSKI, J[ERZY] SAWA. W: XXXVI Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 16-17 XI 1980. Streszcz s. 110. 0 0 0
 624. Wpływ CORDARONE (Amiodaron) na układ krążenia u chorych ze świeżym zawałem serca. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI. W: XXXVI Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 16-17 XI 1980. Streszcz s. 28. 0 0 0
 625. Leczenie elektrostymulacją stałą zaburzeń rytmu serca z nadpobudliwością opornych na leczenie farmakologiczne.[AUT.] TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, JANUSZ KUDLICKI, JANUSZ DUBEJKO. W: XXXVI Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Katowice, 16-17 XI 1980. Streszcz s. 57. 0 0 0
 626. Doświadczenia własne z kateteryzacją żyły podobojczykowej. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, RYSZARD TROJNAR, WALDEMAR RUMIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR, JANUSZ DUBEJKO, JERZY STAŚKIEWICZ. W: Konferencja dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kalisz, 21 maja 1979. 0 0 0
 627. Ocena stosowania hydrocortizonu, potasu z insuliną i glukozą oraz leków blokujących receptory beta-adrenergiczne w ostrym okresie zawału serca. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO. W: III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań 25-27 XI 1979. Streszcz s. 82. 0 0 0
 628. Układ hemostatyczny w nadciśnieniu tętniczym w różnych stanach wydolności krążenia. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, JAN KOWALEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA DMOSZYŃSKA, A. PLUTA. W: III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań 25-27 XI 1979. Streszcz s. 172. 0 0 0
 629. Dziesięcioletnie doświadczenia w leczeniu napadowych zaburzeń rytmu serca kardiowersją elektryczną. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR, BOGUSŁAW RYMAR, WALDEMAR RUMIŃSKI, JANUSZ KUDLICKI, JANUSZ DUBEJKO, JERZY STAŚKIEWICZ. W: Konferencja dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kalisz, 21 maja 1979 s. 38. 0 0 0
 630. Zaburzenia hemostazy osoczowej u chorych z przewlekłą niewydolnością krążenia. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań 25-27 XI 1979. Streszcz s. 152. 0 0 0
 631. Ocena wyników obserwacji chorych z nietypowymi bólami serca. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, JANUSZ BEDNARZEWSKI, R. WASEŃCZUK, JERZY STAŚKIEWICZ, W. KRUPA. W: Konferencja dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kalisz, 21 maja 1979 s. 39. 0 0 0
 632. Doświadczenia własne w leczeniu obrzęku płuc z zastosowaniem oddechu kontrolowanego. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] KUDLICKI, J[ANUSZ] DUBEJKO, W[ALDEMAR] RUMIŃSKI, R[YSZARD] TROJNAR. W: Konferencja dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kalisz, 21 maja 1979 [b. pag.]. 0 0 0
 633. Porównanie wartości określania ośrodkowego ciśnienia żylnego (c.v.p) i ciśnienia w tętnicy płucnej (p.a.p.) w rozpoznawaniu powikłań hemodynamicznych w zawale serca. [AUT.] TERESA CZEKAJSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, WALDEMAR RUMIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR, RYSZARD TROJNAR, JERZY STAŚKIEWICZ. W: Konferencja dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kalisz, 21 maja 1979 s. 42. 0 0 0
 634. Przydatność stymulacji przełykowej w warunkach oddziału intensywnej opieki kardiologicznej (OIOK). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, JANUSZ DUBEJKO. W: Konferencja dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kalisz, 21 maja 1979 s. 40. 0 0 0
 635. Porównawcza ocena próby kontrolowanego częstoskurczu, próby Mastera i próby wysiłkowej na cykloergometrze w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u osób z prawidłowym EKG spoczynkowym. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, W. KĘDRA, MARIAN MARKIEWICZ. W: III Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań 25-27 XI 1979. Streszcz s. 22. 0 0 0
 636. Miażdżyca naczyń u osób z przewlekłym zespołem płucno-sercowym i u osób z zawałem serca w świetle badań sekcyjnych. [AUT.] HENRYK FLORKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, ALICJA SAWA, ANDRZEJ KUTARSKI. W: XXXIV Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 15-16 października 1978. Streszcz. Ref [b. pag.]. 0 0 0
 637. Obraz kliniczny zespołu wypadania płatka zastawki dwudzielnej. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR, JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY STAŚKIEWICZ. W: XXXIV Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 15-16 października 1978. Streszcz. Ref [b. pag.]. 0 0 0
 638. Zachowanie się lipidów we krwi chorych z przewlekłym zespołem płucno-sercowym. [AUT.] WALDEMAR RUMIŃSKI, HENRYK FLORKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI. W: XXXIV Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 15-16 października 1978. Streszcz.Ref [b. pag.]. 0 0 0
 639. Wartość atriografii przełykowej w ocenie stanu ujścia przedsionkowo-komorowego lewego. [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY STAŚKIEWICZ. W: XXXIV Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 15-16 października 1978. Streszcz. Ref [b. pag.].
 640. Przydatność badań polikardiologicznych w rozpoznawaniu zespołu wypadania płatka zastawki dwudzielnej. [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, WALDEMAR RUMIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR. W: XXXIV Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 15-16 października 1978. Streszcz.Ref [b. pag.]. 0 0 0
 641. Badania nad czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób leczonych elektrostymulacją stałą. [AUT.] JANUSZ BEDNARZEWSKI, HENRYK FLORKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, ANDRZEJ KUTARSKI. W: XXXIV Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 15-16 października 1978.Streszcz. Ref [b. pag.]. 0 0 0
 642. Wartość badania ultrasonokardiograficznego w rozpoznawaniu zespołu wypadania płatka zastawki dwudzielnej.[AUT.] BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI. W: XXXIV Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 15-16 października 1978. Streszcz.Ref [b. pag.]. 0 0 0
 643. Wydolność fizyczna u osób z chorobą niedokrwienną serca. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR, WALDEMAR RUMIŃSKI, JERZY STAŚKIEWICZ. W: XXXIII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bydgoszcz, 16-17 października 1977. Streszcz. Ref [b. pag.]. 0 0 0
 644. Porównanie wartości diagnostycznej próby kontrolowanego częstoskurczu z próbą submaksymalnego wysiłku na ergometrze rowerowym oraz próbą mastera w rozpoznawaniu choroby wieńcowej. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, TERESA CZEKAJSKA, JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, W. KĘDRA. W: XXXIII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bydgoszcz, 16-17 października 1977. Streszcz. Ref [b. pag.]. 0 0 0
 645. Zachowanie się dynamiki skurczu lewej komory serca u osób otyłych oraz z niedowagą. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, JANUSZ KUDLICKI, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI. W: Rola odżywiania w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia. Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia i Przemiany Materii Towarzystwa Internistó Polskich. Lublin, 24 październik 1977 [b. pag.]. 0 0 0
 646. Monitorowanie ciśnień w tętnicy płucnej przy użyciu cewnika Grandjeana u chorych leczonych w ośrodku intensywnej opieki kardiologicznej. [AUT.] BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, TERESA CZEKAJSKA-WIDOMSKA, RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, WALDEMAR RUMIŃSKI, MARIAN MARKIEWICZ. W: XXXIII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bydgoszcz, 16-17 października 1977. Streszcz. Ref [b. pag.]. 0 0 0
 647. Zachowanie się ciśnienia tętnicy płucnej w świeżym zawale serca. [AUT.] TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, WALDEMAR RUMIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR, RYSZARD TROJNAR, JERZY STAŚKIEWICZ. W: XXXIII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bydgoszcz, 16-17 października 1977. Streszcz. Ref [b. pag.]. 0 0 0
 648. Zachowanie się tłuszczowców krwi u osób otyłych oraz z niedoborem wagi ciała. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, WALDEMAR RUMIŃSKI. W: Rola odżywiania w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia. Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia i Przemiany Materii Towarzystwa Internistó Polskich. Lublin, 24 październik 1977 [b. pag.]. 0 0 0
 649. Porównanie wartości próby Mastera i próby obciążenia wysiłkiem submaksymalnym na ergometrze rowerowym w rozpoznawaniu choroby wieńcowej. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, BOGUSŁAW RYMAR. W: XXXIII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bydgoszcz, 16-17 października 1977. Streszcz. Ref [b. pag.]. 0 0 0
 650. Zachowanie się krzywej radio-elektrokardiograficznej (r-ekg) u chorych po przebytym zawale serca podczas rehabilitacji sanatoryjnej w Nałęczowie-Zdroju. [AUT.] RYSZARD TROJNAR, BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. W: IX Ogólnopolski Zjazd Balneoklimatyczny. Polanica, 10-11 października 1976 [b. pag.]. 0 0 0
 651. Wydalanie katecholamin w moczu dobowym chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze podczas stosowania diety pełnosolnej i niskosodowej. [AUT.] M[IECZYSŁAW] KĘDRA, J. WOYDA, I. GRYGLEWSKA, W[ALDEMAR] KRUPA, A[NNA] JACH, ANDRZEJ KUTARSKI. W: Choroba nadciśnieniowa. Konferencja dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 25 maja 1974 s. 24. 0 0 0
 652. Odrębności zawału serca u chorych po 70 roku życia. [AUT.] HENRYK FLORKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, ANNA JACH, WALDEMAR RUMIŃSKI. W: XXX Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6-7.XII 1974 s. 24. 0 0 0
 653. Aktywność reninowa osocza w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym. [AUT.] S[TANISŁAWA] KĘDROWA, A[NNA] JACH, W[ALDEMAR] KRUPA, A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: Choroba nadciśnieniowa. Konferencja dyskusyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kraków, 25 maja 1974 s. 26. 0 0 0
  Suma: 0 0 0
  rekordów: 654