Odelektrodowa czy odcewnikowa niedrożność żylna rzadko daje wyraźne objawy kliniczne, które to jeżeli już wystąpią mogą dramatycznie pogorszyć jakość życia pacjenta. Nie ma żadnych skutecznych metod zapobiegania temu zjawisku. Jedynym leczeniem jest „odzyskanie dostępu żylnego” przez usunięcie elektrody czy cewnika, plastyka zwężonych odcinków żylnych i założenie stentów żylnych. Są to często trudne, pracochłonne zabiegi, stenty żylne są drogie, ale uzyskiwane efekty kliniczne są spektakularne i najczęściej trwałe. Więcej informacji ma naszych stronach:

Baza Wiedzy – Niedrożność żylna.

Zapamiętajmy jedno. W przypadku niedrożności żylnej elektroda to klucz do odzyskania możliwości wprowadzenia prowadników, balonów i stentów. Samo usunięcie elektrody nie odtwarza przepływu żylnego, kanał po usuniętej elektrodzie zamknie się natychmiast i na zawsze. Zachęcamy do kierowania objawowych pacjentów.