Konrad Tomków z Zamościa 2022-09-30 uzyskał stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie rozprawy „Analiza powikłań zabiegów przezżylnego usuwania elektrod (TLE) – na podstawie 850 zabiegów wykonanych w Oddziale Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu”. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Promotor: prof. dr hab. n. med. Anna Polewczyk, promotor pomocniczy:
dr n. med. Marek Czajkowski, recenzenci: dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz, dr hab. n. med. Maciej Kempa)