3000 TLE w Bazie AKU (od marca 2006 r.): Średni wieku najstarszej usuniętej elektrody: 94,8 mies, 1,80 % MC 95,6 % procedural uccess, 98,0% Clinical uccess, 0,2% zgon procedurozależny