100 TLE w Radomiu: Średni wieku najstarszej usuniętej elektrody: 76,7 mies, zero MC, 95 % success, 100% Clinical success, 0,0% zgon procedurozależny