Ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów utworzyliśmy specjalną skrzynkę pocztową (z nowym adresem e-mailowym) na serwerze szpitala w Zamościu na którą można zgłaszać pacjentów do leczenia powikłań elektroterapii (szczegóły: górny pasek – Zgłaszanie Pacjentów)