1000 TLE w Zamościu: Średni wieku najstarszej usuniętej elektrody: 111,7 mies, 2,1% MC, 95,0 % procedural success, 97,9 % Clinical uccess, 0,0% zgon procedurozależny