Prof. Andrzej Kutarski, w dniu 19 grudnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim otrzymał z rąk Szefowej Kancelarii Prezydenta Haliny Szymańskiej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla rozwoju kardiologii oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Warszawa, 19.12.2019.Uroczystosc reczenia Orderow Odrodzenia Polski przez Szefa KPRP Pania Minister Haline Szymanska osobom zasluzonym w sluzbie panstwu i spoleczenstwu. Fot. Igor Smirnow / KPRP