Odbyła się  II Zamojska Konferencja “Powikłania Stymulacji”. Wzięło w niej udział 110 Uczestników i 28 Wykładowców. Konferencję uznano za udaną, potrzebną i kierując się opiniami i Środowiska i Uczestników zadecydowano o potrzebie kontynuacji i spotkań i edukacji