Łukasz Tułecki z Zamościa 2023-05-19 uzyskał stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie rozprawy „Ocena skuteczności dwóch różnych modeli organizacyjnych zabiegów przezżylnego usuwania elektrod na podstawie analizy 2773 procedur” Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Promotor: prof. dr hab. n. med. Wojciech Jacheć,
recenzenci: dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz, dr hab. n. med. Maciej Kempa)