aktualizacja: 2023-12-30

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Kardiochirurgii tego Szpitala

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III zamojskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Powikłania Stymulacji p.t. „Lead management czyli zarządzanie elektrodami. Co nowego, co się zmienia , dokąd idziemy?”

Inspiratorem i Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski

Informacje o Konferencji


Organizatorzy:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski; Klinika Kardiologii UM w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu;
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu; Oddział Kardiochirurgii; ordynator dr Łukasz Tułecki;
 • Fundacja Wspierania Zamojskiej Kardiochirurgii “Z sercem w Dłoni” Prezes Fundacji dr n. med. Łukasz Tułecki.

Kontakt z Organizatorami:

 • Andrzej Kutarski: a_kutarski@yahoo.com ; tel.: 0 81 742 87 47, 0 501 35 23 05
 • Łukasz Tułecki: luke27@poczta.onet.pl; tel. 601 997 403; pokój lekarzy: 84 677 31 85, sekretariat: 84 677 38 03

Patronat honorowy:

 1. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Widenka – Prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich
 2. Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów
 3. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Kardiologii
 4. Dr hab. n. med. Adam Sokal – Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący:
 1. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
 2. Dr n. med. Łukasz Tułecki (Zamość)
 3. Dr hab. n. med. Dorota Nowosielecka (Zamość)
 4. Dr n. med. Paweł Stefańczyk (Zamość)
 5. Mgr. Urszula Kostrubiec (Zamość)
 6. Piel. Dypl. Małgorzata Jedut (Lublin)
 7. Piel. dypl. Wioletta Miętkiewicz (Lublin

Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący:
 1. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
 2. Dr n. med. Łukasz Tułecki (Zamość)
 3. Dr hab. n. med. Adam Sokal (Zabrze)
 4. Dr hab. n. med. Dorota Nowosielecka (Zamość)
Członkowie:
 1. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
 2. Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski (Warszawa)
 3. Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Widenka (Rzeszów)
 4. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski (Lublin)
 5. Prof. dr hab. n. med. Anna Polewczyk (Kielce)
 6. Prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura (Lublin)
 7. Prof. dr hab. n. med. Sebastian Stec (Rzeszów)
 8. Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński (Warszawa)
 9. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Jacheć (Zabrze)
 10. Dr hab. n. med. Roman Piotrowski (Warszawa)
 11. Dr hab. n. med. Paweł Syska (Warszawa)
 12. Dr n. med. Paweł Moskal (Kraków)
 13. Dr n. med. Dariusz Wojciechowski (Warszawa)
 14. Dr n. med. Marek Czajkowski (Lublin)
 15. Dr n. med. Anna Bednarek (Katowice)
 16. Dr n. med. Wojciech Kwaśniewski (Katowice)
 17. Dr n. med. Artur Oręziak (Warszawa)
 18. Dr n. med. Paweł Dąbrowski (Zamość)
 19. Lek. med. Jarosław Kosior (Radom)
 20. Lek. med. Paweł Stefańczyk (Zamość)

Program


link do pobrania pliku programu

PROGRAM

(jeżeli pobieranie się nie rozpoczyna kliknij link prawym klawiszem i wybierz “zapisz link jako…”)

Punkty edukacyjne:

SRS punktów nie przyznaje obecnie, ale aby dostać certyfikat SRS trzeba uczestniczyć (potrzebne potwierdzenie) w co najmniej 4 konferencjach “z patronatem” w ciągu 3 lat a to wydarzenia ma patronat SRS PTK
Izby Lekarskie przyznają za udział w Konferencji 15 punktów edukacyjnych

Potwierdzenie uczestnictwa

Konferencja ma patronat Sekcji Rytmu Serca PTK. Każdy Uczestnik po zakończeniu Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa

Sponsorzy Konferencji:

Sympozjum zorganizowano dzięki bezwarunkowym grantom Firm:

 • HAMMERmed Medical Polska
 • Biotronik Polska
 • Medtronic Polska
 • Abbott (SJM) Polska
 • Boston Scientific Polska
 • SERB Pharmaceuticals
 • Hagmed
 • Becton Dickinson
 • Balton
 • Fundacja Wspierania Zamojskiej Kardiochirurgii “Z sercem w dłoni” numer wpisu do KRS: 0001075909, NIP: 922-307-91-50, Nr konta bankowego: PKO BP 60 1020 5356 0000 1902 0249 5935

Konferencja otrzymała certyfikat spełnienia standardów etycznych Kodeksów Izby POLMED i MedTech POLSKA

Miejsce konferencji:

Artis Hotel & Spa
Sitaniec 1, Sitaniec, Zamość, Polska, 22-400

Dlaczego akurat to miejsce?
Duży Hotel, mieścimy się prawdopodobnie wszyscy (zima, nie czas na wędrówki po mieście do pokoju w przerwach), duża wygodna sala wykładowa, pełny komfort, bez problemu z parkowaniem).

Rejestracja

Rejestracja uczestników wyłącznie elektroniczna przez poniższy formularz:

Państwa zgłoszenia będą przekazane automatycznie hotelowi Artis&Spa.

Formularz daje możliwość:

 • zarejestrowania się uczestnika konferencji,
 • wstępnego zarezerwowania hotelu w pokoju jedno- lub dwuosobowym,
 • zarezerwowania wyżywienia na czas konferencji,
 • modyfikacji wcześniejszego zgłoszenia.

Rejestracja elektroniczna pozwoli nam na przygotowanie dla Uczestników stałego dostępu do strony Konferencji oraz przygotowanie plakietki, certyfikatu uczestnictwa oraz materiałów zjazdowych.

Dziękujemy za dokonanie zgłoszenia. Państwa zgłoszenie umożliwi nam: przygotowania odpowiedniej liczby miejsc na sali wykładowej i w restauracji, wydrukowanie imiennych plakietek i certyfikatów uczestnictwa jak również przygotowanie odpowiedniej materiałów konferencyjnych.
W sprawie zakwaterowania odezwie się do Państwa telefonicznie lub e-mailowo Przedstawiciel Hotelu Pan Adrian Przeworski (tel.512 337 307, e-mail: sprzedaz@hotelartis.pl) ) lub pracownik recepcji Hotelu Sitaniec (tel.: +48 84 677 22 51) celem uściślenia formy płatności za pobyt oraz miejsca zakwaterowania.

Już wiemy, że w Hotelu Artis nie wystarczy „jedynek” i wielu z Państwa otrzyma propozycje alternatywne: „jedynka” w położonym nieopodal Hotelu Koronny albo „dwójka i Współlokator(ka)” w Hotelu Artis.
W przypadku pytań / problemów dotyczących zakwaterowania proszę o kontakt z Hotelem (Pan Adrian Przeworski, tel. 512 337 307, e-mail: sprzedaz@hotelartis.pl) – po 1 stycznia lub lepiej bezpośrednio z Recepcją Hotelu: tel. +48 84 677 22 51

Kontakt zwrotny z uczestnikami będzie możliwy głównie poprzez pocztę elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

Regulamin i uwagi organizacyjno-techniczne od Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prośba do Wszystkich Wykładowców: wykład nie powinien przekroczyć 10 min.! Prezentacja NIE może liczyć więcej niż 15 slajdów (łącznie ze z slajdem tytułowym i „dziękującym”). Nasz system NIE przyjmie prezentacji zawierających większą liczbę slajdów! Program jest bardzo napięty. Kilka przedłużonych prezentacji (przerywanie Wykładowcy to bardzo przykra rola Prowadzących Sesje) – może spowodować efekt domina, a nie możemy „popłynąć” z czasem trwania sesji. MUSI też być po każdym wykładzie kilka minut na pytania i dyskusję. Tym razem eksperymentalnie: sesje tylko 4 wykłady, jednogodzinne.
Tematy są obszerne, ale musimy skupić się na najważniejszym przekazie. Program ukazuje, jak szerokie jest zagadnienie późnych powikłań stymulacji i jak potrzebne są takie konferencje, uzupełniające nasze Kongresy i Konferencje Sekcji.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Zgodnie z tradycją – konferencja bez opłaty za uczestnictwo. Uczestnicy jedynie opłacają zakwaterowanie w hotelu oraz wyżywienie

Zakwaterowanie w hotelu Hotel Artis Hotel & SPA****

Adres: Sitaniec 1, 22-400 ZAMOŚĆ

recepcja@hotelartis.pl
+48 84 677 22 00
+48 782 130 120

Koszty pokojów dla uczestników Konferencji zostały obniżone w stosunku do normalnej oferty:

 • jedynka 280,00 pln za noc (ze śniadaniem) – normalna cena to 329,00 pln)
 • dwójka 380,00 pln za noc (ze śniadaniem) (normalna cena 489,00 pln)

Wyżywienie*
Wyżywienie – bony na posiłki do wykupienia w Recepcji Hotelu przy rejestracji:
Kolacja czwartek 50 pln/osobę (bez alkoholu w czasie kolacji za to piwo podczas Kina Nocnego)
Przerwy kawowe 50 pln/osobę na całą konferencję
Obiad w piątek 40 pln/osobę
Uroczysta kolacja w piątek 200 pln/osobę
Razem wyżywienie: 340 pln/osobę / 3 dni (czwartek, piątek i sobota)

W hotelu jest 70 pokoi, w sumie ok. 120 miejsc noclegowych, jeśli wykorzystać wszystkie miejsca. Jeśli zabraknie pokoi w hotelu Artis niedaleko jest hotel Koronny, z / do którego możemy zorganizować transport busem.

Hotel KORONNY****
ul. Koszary 7. Tel.: +84 677 71 00 lub +84 728 423 587
www.hotel-koronny.pl
Zarezerwowaliśmy dodatkowo Hotel „Koronny” około 20 pokoi. Ustalone z manager Hotelu i do niej rejestrujący powinni się zgłaszać na hasło “Konferencja Kardiologiczna”. Hotel Manager: Agnieszka Romaniuk Tel: 515 788 085 lub Tel: 84 67 77 100 E-mail: agnieszka@koronny.pl
Miejsc parkingowych pod Hotelem Artis (Sitaniec) jest 120, więc nie powinno być problemów.

Opłaty za pobyt w Hotelu Sitaniec oraz za wyżywienie:
PARK Sp. z o.o. Sitaniec 1, 22-400 Zamość
NIP 922 27 00 458 KRS 0000280483 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy PLN 1 600 000.00
Numer konta na które należy uiszczać opłaty za pobyt i wyżywienie: Bank PKO BP 20 1020 3378 0000 1802 0157 6396 (z dopiskiem ”Konferencja Kardiologiczna”).

Wiadomość „z ostatniej chwili”:
Kończą się miejsca hotelowe w Hotelu Sitaniec. Kolejni Uczestnicy zakwaterowani będą w nieodległym Hotelu „Koronny”. Będzie zorganizowany transport busem (zima). Uczestnicy Ci opłacają za wyżywienie w Hotelu Sitaniec a za zakwaterowanie w Hotelu „Koronny”.
Hotel KORONNY****
ul. Koszary 7
+84 677 71 00
+84 728 423 587
www.hotel-koronny.pl

Pokoje ze śniadaniami oczywiście, ceny uwarunkowane od standardu pokoi :

 • Apartament (2 pokoje) 400,00 zł
 • pokój 1 osobowy standard (2 pokoje) 180,00 zł
 • pokój 1 osobowy lux (5 pokoi) 230,00 zł
 • pokój 2 osobowy standard (12 pokoi) 260,00 zł
 • pokój 2 osobowy lux (7 pokoi) 320,00 zł
 • pokój 2 osobowy superior (5 pokoi) 360,00 zł

Odnośnie przelewów, prośba o kontakt Uczestników telefonicznie bądź mailowo w sprawie rezerwacji: Agnieszka Romaniuk agnieszka@koronny.pl
Dane do przelewu:
Hotel KORONNY Beans Polska Jarosław Cieśla ul. Sokołowska 9B/245 01-142 Warszawa
NIP 919 110 40 33
Bank: Pekao S.A. Nr konta: 02 1950 0001 2006 1961 8101 0001

O miejscu

Zamość to nie tylko perła renesansowej architektury. To ciekawa historia. To jedyny gród, który ostał się Potopowi Szwedzkiemu – o czym mało kto wie i pamięta. Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania najciekawszych zakątków Zamościa z przewodnikiem. Zwiedzanie Starego Miasta, ok. 2 godz. z przewodnikiem w sobotę o godz. 11:00, chętnych prosimy o informację w formularzu rejestracyjnym – realizacja uwarunkowana odpowiednią liczbą chętnych. Dla chętnych gwarantujemy transport busem z Hotelu Sitaniec do Rynku w Zamościu jak i transport powrotny.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
i jednocześnie współorganizatorzy Konferencji
Andrzej Kutarski i Łukasz Tułecki

*)Organizatorzy oświadczają, że program pozamerytoryczny (rozrywkowy) np uroczysta kolacja i zwiedzanie nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska