Lublin 1 maja 2020

Koleżanki I Koledzy, Drodzy współpracownicy,  Szanowni Państwo,

Za nami trudne organizacyjnie długie tygodnie istotnego ograniczenia wykonywania zabiegów z dziedziny elektrokardiologii ze względu na stan epidemiczny i istotne ograniczenia w normalnym funkcjonowaniu szpitali. Naszym obowiązkiem jest jednak, by żaden nasz pacjent nie ucierpiał z powodu narzuconych koniecznych ograniczeń.

Przypominam więc, że zarówno w Zamościu jak i Radomiu w miarę na bieżąco wykonywane są i będą wszystkie zabiegi rzeczywiście pilne (każdy rodzaj infekcji układu PM/ICD/CRT czy wrośniętego cewnika /portu naczyniowego, dysfunkcje elektrod bądź cewników zagrażające życiu pacjenta). Zgłoszenia przyjmuję normalnie, natychmiast podając termin przyjęcia.

Niestety, końca pandemii nie widać, musimy „jakoś” z nią żyć. Powoli „odmrażana jest” gospodarka; zarówno Władze PTK jak i MZ sugerują bardzo ostrożne przywracanie wykonywania zabiegów z dziedziny kardiologii inwazyjnej (a więc nie tylko wieńcowej ale i elektrokardiologii). Tego samego zdania są i Dyrektorzy Szpitali.

Uprzejmie więc informujemy, że przyjmujemy również zgłoszenia pacjentów do zabiegów mniej pilnych czyli takich, którzy nie powinni czekać „do końca epidemii” bo nie wiemy kiedy on nastąpi.

Można pacjentów zgłaszać; przyjęcia są możliwe aczkolwiek z nieuchronnymi utrudnieniami. Pacjent z aktualnym ujemnym testem na COVID 19 przyjmowani są w trybie normalnym, w przeddzień zabiegu.  Pacjenci nie posiadający tergo testu mogą mieć wykonane badanie w warunkach „przedszpitalnych” jednak będą musieli realnie poczekać dwie doby (albo wrócą do domy albo spędzą czas w najbliższym hoteliku, które mają być otwarte).

Pacjentów zgłaszanych jako „niepilnych” (którzy mogą bez obaw czekać ponad np. około pół roku lub dłużej nadal będę wpisywał na listę „kolejkową” wg kolejności zgłoszeń, potwierdzając odbiór zgłoszenia jednak tym razem bez podania daty przyjęcia (powolnie narastające nieprawidłowości działania elektrody u niezależnych pacjentów, wskazane rozbudowy układów z wymianą elektrod itp.). W dniu odwołania stanu epidemicznego i rozpoczęciu normalnej działalności Szpitali rozpiszę Pacjentów na kolejne dni operacyjne i powiadomię i Lekarzy Kierujących i Pacjentów (których nr telefonów i adresy e-mailowe będą podane w zgłoszeniu). Sytuacja chwilowo trudna, trzeba się do niej dostosować. Najważniejsze, żeby żaden pacjent nie zginął w powodu chwilowych ograniczeń możliwości wykonywania procedur. Dlatego ważne, by ze zgłoszenia jasno wynikał stopień pilności zabiegu (Lekarz Kierujący wie nieporównanie więcej niż można to wyczytać z kilkulinijkowego zgłoszenia).

Andrzej Kutarski

Zgłoszenia e-mailowe przyjmujemy pod adresami:

Powrót ^