Lp. Tytuł, autorzy, źródło IF PK Charakter Typ KBN/MNiSW
1. The European Lead Extraction ConTRolled (ELECTRa) study: a European Heart Rhythm Association (EHRA) Registry of Transvenous Lead Extraction Outcomes. [AUT.] MARIA G. BONGIORNI*, CHARLES KENNERGREN, CHRISTIAN BUTTER, JEAN C. DEHARO, ANDRZEJ KUTARSKI, CHRISTOPHER A. RINALDI, SIMONE L. ROMANO, ALDO P. MAGGIONI, MARYNA ANDARALA, ANGELO AURICCHIO, KARL H. KUCK, CARINA BLOMSTRӦM-LUNDQVIST, ELECTRA INVESTIGATORS. Eur. Heart J. 2017 vol. 38 nr 40 s. 2995-3005, bibliogr. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx080 23,425 50 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
2. Lead-related infective endocarditis: factors influencing the formation of large vegetations. [AUT.] ANNA POLEWCZYK*, WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, ANETA M. POLEWCZYK, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Europace s. 1022-1030, bibliogr. DOI: 10.1093/europace/euw121 5,231 30 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
3. Lead-related infective endocarditis: Factors influencing early and long-term survival in patients undergoing transvenous lead extraction. [AUT.] ANNA POLEWCZYK*, WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, GRZEGORZ OPOLSKI, MARCIN GRABOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Heart Rhythm 2017 vol. 14 nr 1 s. 43-49, bibliogr. poz. 21. DOI: 10.1016/j.hrthm.2016.10.007 4,743 35 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
4. Infectious complications in patients with cardiac implantable electronic devices: risk factors, prevention, and prognosis. [AUT.] MACIEJ POLEWCZYK, WOJCIECH JACHEĆ, ANETA M. POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASIK, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Arch. Med. Wewn.2017 vol. 127 nr 9 s. 597-607, bibliogr. poz. 24. 2,658 30 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
5. Impact of ICD lead on the system durability, predictors of long-term survival following ICD system extraction. [AUT.] WOJCIECH JACHEĆ, ANDRZEJ TOMASIK, ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI. Pacing Clin. Electrophysiol. 2017 vol. 40 nr 10 s. 1139-1146, bibliogr. poz. 36. DOI: 10.1111/pace.13173 1,441 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
6. Risk score to assess mortality risk in patients undergoing transvenous lead extraction. [AUT.] EWA OSZCZYGIEŁ, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ OSZCZYGIEŁ, BEATA MAŃKOWSKA-ZAŁUSKA, MICHAŁ CHUDZIK, JERZY K. WRANICZ, IWONA CYGANKIEWICZ. Pacing Clin. Electrophysiol. 2017 vol. 40 nr 8 s. 918-923, bibliogr. DOI: 10.1111/pace.13127 1,441 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
7. Stała stymulacja serca u dzieci – wskazania, techniki implantacji oraz powikłania.(The permanent cardiac pacing in children – indications, implantation techniques and complications.). [AUT.] ANETA M. POLEWCZYK, MACIEJ POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA POLEWCZYK. Pediatr. Pol. 2017 vol. 92 nr 2 s. 178-184, bibliogr. poz. 36. DOI: 10.1016/j.pepo.2016.11.001 0 15 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
8. Cardiac device infections: definition, classification, differential diagnosis, and management.(Infekcje urządzeń stymulujących serce - definicje, podziały, różnicowanie i postępowanie.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK*, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Arch. Med. Wewn. 2016 vol. 126 nr 4 s. 275-283, bibliogr. poz. 31, streszcz. DOI: 10.20452/pamw.3366 2,309 30 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
9. Transvenous retained lead fragment removal after incomplete extraction assisted by three-dimensional transoesophageal echocardiography.(Przezżylne usunięcie pozostawionego fragmentu elektrody wspomagane obrazowaniem trójwymiarowej echokardiografii przezprzełykowej.). [AUT.] MARCIN GRABOWSKI*, ANDRZEJ KUTARSKI, AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA, RADOSŁAW PIĄTKOWSKI, FRANCISZEK MAJSTRAK. Kardiol. Pol. 2016 t. 74 nr 2 s. 195. DOI: 10.5603/KP.2016.0024 1,341 15 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
10. Leads dislodged into the pulmonary vascular bed in patients with cardiac implantable electronic devices. [AUT.] MACIEJ POLEWCZYK, WOJCIECH JACHEĆ, ANETA M. POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK, MAREK CZAJKOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Post. Kardiol. Interw. 2016 vol. 12 nr 4 s. 348-354, bibliogr. poz. 23. DOI: 10.5114/aic.2016.63636 0,917 15 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
11. Echokardiografia w powikłaniach elektroterapii. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Dypl. 2016 t. 15 nr 3/4 s. 17-29, bibliogr. poz. 25. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
12. Lead-dependent infective endocarditis - the role of factors predisposing to its development in an analysis of 414 clinical cases. [AUT.] ANNA POLEWCZYK*, WOJCIECH JACHEĆ, MARIANNA JANION, RAFAŁ PODLASKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pacing Clin. Electrophysiol. 2015 vol. 38 nr 7 s. 846-856, bibliogr. poz. 30. DOI: 10.1111/pace.12615 1,44 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
13. Transvenous extraction of a broken atrial lead embolised into the pulmonary artery using a pigtail catheter.(Przezskórne usunięcie złamanej elektrody przedsionkowej migrującej do krążenia płucnego za pomocą cewnika pigtail.). [AUT.] MARCIN MICHALAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MARIA ZAWADZKA-BYŚKO, GRZEGORZ OPOLSKI, MARCIN GRABOWSKI*. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 nr 6 s. 464. DOI: 10.5603/KP.2015.0107 0,878 15 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
14. Lead insulation failure, a serious complication: risk factors and management. [AUT.] AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA*, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2015 t. 73 nr 8 s. 585-591, bibliogr. poz. 52. DOI: 10.5603/KP.2015.0147 0,878 15 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
15. Proximal end of 15-year-old ventricular electrode penetrating pulmonary tissue - a source of infection and a challenge for transvenous lead extraction. [AUT.] MACIEJ POLEWCZYK*, ANETA M. POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA POLEWCZYK. Post. Kardiol. Interw. 2015 vol. 11 nr 3 s. 248-249, bibliogr. DOI: 10.5114/pwki.2015.54026 0,358 15 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
16. Lead-dependent infective endocarditis and pocket infection - similarities and differences.(Odelektrodowe zapalenie wsierdzia i miejscowa infekcja loży generatora - podobieństwa i różnice.).[AUT.] ANNA POLEWCZYK*, AGNIESZKA KĘDRA-BANASIK, ANETA POLEWCZYK, RAFAŁ PODLASKI, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Stud. Med. 2015 t. 31 nr 4 s. 249-256, bibliogr. poz. 24, streszcz. DOI: 10.5114/ms.2015.56666 0 10 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
17. Choroba węzła zatokowego i zaburzenia przewodzenia przedsionkowo komorowego u kobiet w ciąży. Czy i kiedy zabezpieczać czasową lub stałą stymulacją?(Sinus node disease and atrio-ventricular disorders in pregnant women. When temporary or permanent pacing is necessary?).[AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA POLEWCZYK. Prz. Lek. 2015 t. 72 nr 4 s. 205-208, bibliogr. poz. 50, sum. 0 10 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
18. Clinical manifestations of lead-dependent infective endocarditis: analysis of 414 cases. [AUT.] A. POLEWCZYK, M. JANION, R. PODLASKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2014 vol. 33 nr 9 s. 1601-1608, bibliogr. poz. 33. DOI: 10.1007/s10096-014-2117-8 2,668 25 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
19. Endocardial Lead Extraction in the Polish Registry - clinical practice versus current Heart Rhythm Society consensus. [AUT.] MICHAŁ CHUDZIK*, ANDRZEJ KUTARSKI, PRZEMYSŁAW MITKOWSKI, ANDRZEJ PRZYBYLSKI, JOANNA LEWEK, BARBARA MAŁECKA, TOMASZ SMUKOWSKI, ALEKSANDER MACIĄG, JANUSZ ŚMIGIELSKI. Arch. Med. Sci. 2014 vol. 10 nr 2 s. 258-265, bibliogr. poz. 27. DOI: 10.5114/aoms.2013.33434 2,03 25 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
20. Complications of permanent cardiac pacing in patients with persistent left superior vena cava. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, PIOTR ADAMCZYK, KRZYSZTOF BOCZAR, MACIEJ POLEWCZYK, MARIANNA JANION. Cardiol. J. 2014 vol. 21 nr 2 s. 128-137, bibliogr. poz. 24. DOI: 10.5603/CJ.a2014.0006 1,062 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
21. Long-term follow-up after pacemaker implantation via persistent left superior vena cava. [AUT.] PAWEŁ DĄBROWSKI*, BOGDAN OBSZAŃSKI, ANDRZEJ KLEINROK, ANDRZEJ KUTARSKI. Cardiol. J.2014 vol. 21 nr 4 s. 413-418, bibliogr. DOI: 10.5603/CJ.a2013.0145 1,062 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
22. Safety and effectiveness of transvenous lead extraction in elderly patients. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA POLEWCZYK, KRZYSZTOF BOCZAR, ANDRZEJ ZĄBEK, MACIEJ POLEWCZYK. Cardiol. J. 2014 vol. 21 nr 1 s. 47-52, bibliogr. DOI: 10.5603/CJ.a2013.0084 1,062 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
23. Spaghetti-like leads in the heart - a complication of permanent heart stimulation.(Spagetti w sercu jako powikłanie stałej stymulacji serca.). [AUT.] KRZYSZTOF BOCZAR, BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ ZĄBEK*, ANDRZEJ KUTARSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, JACEK LELAKOWSKI. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 nr 3 s. 284. DOI: 10.5603/KP.2014.0055 0,539 15 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
24. Infekcyjne zapalenie wsierdzia we współczesnej diagnostyce obrazowej. Sztuczne zastawki, urządzenia wszczepialne, lokalizacja prawokomorowa. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń.(Contemporary imaging of infective endocarditis. Infective endocarditis on prosthetic valves, implantable devices and right-sided location. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.). [AUT.] PIOTR SCISŁO, MICHAŁ MARCHEL, GILBERT HABIB, JANUSZ KOCHANOWSKI, RADOSŁAW PIĄTKOWSKI, PIOTR HOFFMAN, ANDRZEJ KUTARSKI, JANINA STĘPIŃSKA, GRZEGORZ OPOLSKI, EDYTA PŁOŃSKA-GOŚCINIAK. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 nr 4 s. 393-400, bibliogr. poz. 26. 0,539 15 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
25. Endocardial silicone lead wear: description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads. Preliminary report.(Przetarcie silikonowych elektrod endokawitarnych: opis zjawisk trybologicznych na podstawie badań mikroskopowych usuniętych elektrod. Doniesienie wstępne.). [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ ZĄBEK*, ANDRZEJ CIAŚ, JANUSZ STĘPIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, JACEK ROŃDA, JACEK LELAKOWSKI, JANUSZ MAŁECKI. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 nr 10 s. 960-968, bibliogr. streszcz. DOI: 10.5603/KP.a2014.0108 0,539 15 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
26. Zalecenia zespołu ekspertów Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii dotyczące postępowania z wybranymi elektrodami St. Jude Medical Riata i Riata ST.(National Consultant in Cardiology Experts' Group Guidelines on dealing with patients implanted with some ST. Jude Medical Riata and Riata ST leads.). [AUT.] PRZEMYSŁAW MITKOWSKI, MARCIN GRABOWSKI, OSKAR KOWALSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, WŁODZIMIERZ MOJKOWSKI, ANDRZEJ PRZYBYLSKI, MACIEJ STERLIŃSKI, MARIA TRUSZ-GLUZA, GRZEGORZ OPOLSKI. Kardiol. Pol. 2014 t. 72 nr 6 s. 576-582, bibliogr. poz. 22, sum. 0,539 15 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
27. Powikłania elektroterapii - skala problemu u kobiet.(Electrotherapy complications in women.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK*, ANDRZEJ KUTARSKI. Prz. Lek. 2014 t. 71 nr 3 s. 172-176, bibliogr. poz. 44, sum. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
28. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA POLEWCZYK. Med. Trib. 2014 nr 2 s. 56-57. 0 4 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
29. Zakażenia układów PM/ICD/CRT - problemy diagnostyczne. [AUT.] MACIEJ POLEWCZYK, ANETA POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Dypl. 2014 t. 13 nr 11/12 s. 25-35, bibliogr. poz. 34. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
30. Przezżylne usuwanie elektrod wewnątrzsercowych - czynniki ryzyka oraz skuteczność i bezpieczeństwo procedury. [AUT.] ANETA TUCHALSKA, MACIEJ POLEWCZYK, ANNA POLEWCZYK, MARIANNA JANION, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Dypl. 2014 t. 13 nr 3 s. 19-28, bibliogr. poz. 35. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
31. Inflammatory activation following interruption of long-term cardiac resynchronization therapy. [AUT.] ANDRZEJ RUBAJ, PIOTR RUCIŃSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MICHAŁ K. TROJNAR*, MACIEJ WÓJCIK, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Heart Vessels 2013 vol. 28 nr 5 s. 583-588, bibliogr. poz. 32. DOI: 10.1007/s00380-012-0285-y 2,109 25 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
32. Cardiac hemodynamics and proinflammatory cytokines during biatrial and right atrial appendage pacing in patients with interatrial block. [AUT.] ANDRZEJ RUBAJ, PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, BARBARA ZIMOŃ, MICHAŁ TROJNAR, TOMASZ ZAPOLSKI, JAKUB DROZD, ADAM TARKOWSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. J. Interv. Card. Electrophysiol. 2013 vol. 37 nr 2 s. 147-154, bibliogr. poz. 45. DOI: 10.1007/s10840-013-9792-8 1,552 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
33. Mutual abrasion of endocardial leads: analysis of explanted leads. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI*, BARBARA MAŁECKA, AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA, MARCIN GRABOWSKI. Pacing Clin. Electrophysiol.2013 vol. 36 nr 12 s. 1503-1511, bibliogr. DOI: 10.1111/pace.12216 1,25 25 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
34. Broken leads with proximal endings in the cardiowascular system: serious consequences and extraction difficulties. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ ZĄBEK, RADOSŁAW PIETURA. Cardiol. J. 2013 vol. 20 nr 2 s. 161-169, bibliogr. DOI: 10.5603/CJ.2013.0029 1,215 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
35. Difficult dual-stage transcutaneous multiple lead extraction with loss of external silicone tube of broken lead. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ CHUDZIK, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, RADOSŁAW PIETURA, ANDRZEJ OSZCZYGIEŁ, MAREK CZAJKOWSKI, JERZY K. WRANICZ. Cardiol. J. 2013 vol. 20 nr 1 s. 94-99, bibliogr. DOI: 10.5603/CJ.2013.0016 1,215 20 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
36. Lead dependent tricuspid dysfunction: analysis of the mechanism and management in patients referred for transvenous lead extraction. [AUT.] ANNA POLEWCZYK*, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, WOJCIECH BRZOZOWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, MARIANNA JANION. Cardiol. J. 2013 vol. 20 nr 4 s. 402-410, bibliogr. DOI: 10.5603/CJ.2013.0099 1,215 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
37. Transvenous extraction of an eight-year-old ventricular lead accidentally implanted into the left ventricle(Przezżylna ekstrakcja 8-letniej elektrody komorowej omyłkowo implantowanej do lewej komory.). [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, R[ADOSŁAW] PIETURA, A[NDRZEJ] TOMASZEWSKI, M[AREK] CZAJKOWSKI, K. BOCZAR*. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 nr 12 s. 1317-1321, bibliogr. poz. 25. 0,519 15 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
38. Pacemaker pocket dispalacement as a symptom of lead dependent infective endocarditis.(Przemieszczenie loży stymulatora jako objaw zapalenia wsierdzia zależnego od elektrody.). [AUT.] ANNA RYDLEWSKA, ANDRZEJ ZĄBEK, BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ KUTARSKI, JACEK LELAKOWSKI. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 nr 9 s. 960-962, bibliogr. DOI: 10.5603/KP.2013.0234 0,519 15 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
39. Infekcje związane z wszczepialnymi urządzeniami elektronicznymi.(Cardiovascular electronic device infections.). [AUT.] AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA*, ANDRZEJ KUTARSKI, MARCIN GRABOWSKI, GRZEGORZ OPOLSKI. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 nr 6 s. 623-630, bibliogr. poz. 35. DOI: 10.5603/KP.2013.0131 0,519 15 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
40. Late complications of electrotherapy - a clinical analysis of indicatios for transvenous removal of transvenous removal of endocardial leads: a single centre experience.(Późne powikłania elektroterapii - analiza kliniczna wskazań do przezżylnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych: doświadczenia jednego ośrodka.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK*, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MACIEJ POLEWCZYK, MARIANNA JANION. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 nr 4 s. 366-372, bibliogr. poz. 30, streszcz. DOI: 10.5603/KP.2013.0064 0,519 15 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
41. Zespół Twiddlera: nowe oblicze starego powikłania.(Twiddler's syndrome: a new face of the old problem.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, MARIANNA JANION. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 nr 11 s. 1174-1176, bibliogr. sum. 0,519 15 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
42. Walka z powikłaniami elektroterapii - dlaczego wciąż jest taka trudna? Analiza dwóch złożonych przypadków klinicznych.(Complications following pacemaker implantation - presentation of two clinical cases.). [AUT.] ANNA POLEWCZYK*, MARIANNA JANION, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2013 t. 71 nr 7 s. 748-751, bibliogr. sum. 0,519 15 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
43. Zwężenie i niedrożności dużych naczyń żylnych klatki piersiowej jako powikłanie stałej stymulacji serca. [AUT.] KRZYSZTOF MŁYNARCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Dypl. 2013 t. 12 nr 3 s. 27-34, bibliogr. poz. 21. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
44. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MARIANNA JANION. Kardiol. Dypl. 2013 t. 12 nr 11 s. 27-38, bibliogr. poz. 47. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
45. Odelektrodowa dysfunkcja zastawki trójdzielnej. [AUT.] ANNA POLEWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAREK CZAJKOWSKI, MARIANNA JANION. Kardiol. Dypl. 2013 t. 12 nr 6 s. 31-38, bibliogr. poz. 31. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
46. Differences in encapsulating lead tissue in patients who underwent transvenous lead removal.[AUT.] A. KOODZISKA, [RED.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, [AUT.] U. KOPERSKI, M. GRABOWSKI, B. MAŁECKA, G. OPOLSKI. Europace 2012 vol. 14 nr 7 s. 994-1001, bibliogr. poz. 50. 2,765 25 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
47. Abrasions of the outer silicone insulation of endocardial leads in their intracardiac part: A new mechanism of lead-dependent endocarditis. [AUT.] A. KOODZISKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. GRABOWSKI, I. JARZYNA, B. MAŁECKA, G. OPOLSKI. Europace 2012 vol. 14 nr 6 s. 903-910, bibliogr. poz. 43. 2,765 25 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
48. Early abrasion of outer silicone insulation after intracardiac lead friction in a patient with cardiac device-related infective endocarditis. [AUT.] ANDRZEJ ZĄBEK, BARBARA MAŁECKA, AGNIESZKA KOŁODZIŃSKA, ANDRZEJ MAZIARZ, JACEK LELAKOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pacing Clin. Electrophysiol. 2012 vol. 35 nr 6 s. e156-e158, bibliogr. 1,746 20 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
49. Pacemaker lead extraction and recapture of venous access: Technical problems arising from extensive venous obstruction. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, KRZYSZTOF MŁYNARCZYK, BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ GŁOWNIAK. Cardiol. J. 2012 vol. 19 nr 5 s. 513-517, bibliogr. 1,147 10 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
50. Extraction of abandoned, potentially dangerous lead with uncovered proximal ending: a case report and method description. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ CHUDZIK, ANDRZEJ OSZCZYGIEŁ, JERZY K. WRANICZ. Cardiol. J. 2012 vol. 19 nr 2 s. 192-196, bibliogr. 1,147 10 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
51. Difficult dual stage transcutaneous lead extraction complicated by fracture of both leads. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI. Cardiol. J. 2012 vol. 19 nr 4 s. 412-417, bibliogr. 1,147 10 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
52. Extraction of a 17-year-old pacing lead chronically dislocated into the liver vein. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, KRZYSZTOF MŁYNARCZYK, ANDRZEJ GLOWNIAK. J. Vasc. Access 2012 vol. 13 nr 1 s. 130-131. 0,97 15 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
53. Breakage of extracted leads: another management option.(Złamanie usuwanych elektrod: inna możliwość postępowania.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 nr 3 s. 307-312, bibliogr. 0,536 15 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
54. Lead-dependent infective endocarditis in a patient with five old pacemaker leads - less invasive management.(Odelektrodowe zapalenie wsierdzia u pacjentki z pięcioma starymi elektrodami - postępowanie mniej inwazyjne.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF MŁYNARCZYK, MAREK CZAJKOWSKI. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2012 t. 9 nr 2 s. 262-267, bibliogr. streszcz. 0,205 15 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
55. Wartość echokardiografii przezprzełykowej przy przezżylnym usuwaniu elektrod z dużymi wegetacjami w odelektrodowym zapaleniu wsierdzia - doświadczenia jednego ośrodka.(The value of transesophageal echocardiography in transvenous extraction of leads with large vegetations in patients with lead dependent infective endocarditis - single-center experience.). [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Pol. Prz. Kardiol. 2012 t. 14 nr 3 s. 191-195, bibliogr. poz. 32, sum. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
56. Przezżylne usuwanie elektrod - analiza kosztów. [Komentarz do:] Przezżylne usuwanie elektrod stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca - analiza kosztów. (Extraction of chronically implanted transvenous pacing and defibrillator leads - cost analysis.) [Aut.] M. Kempa, S. Budrejko, S. Beta et al. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 nr 1 s. 96-99, bibliogr. sum. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2012 t. 70 nr 1 s. 100-101, bibliogr. 0 0 Komentarz inne
57. Analysis of ventricular late potentials in signal-averaged ECG of people with epilepsy. [AUT.] KONRAD REJDAK, ANDRZEJ RUBAJ, ANDRZEJ GŁOWNIAK, KAMILA FURMANEK, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ZBIGNIEW STELMASIAK. Epilepsia 2011 vol. 52 nr 11 s. 2118-2124, bibliogr. poz. 33. DOI: 10.1111/j.1528-1167.2011.03270.x 3,961 32 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
58. Strange echocardiographic finding after transvenous lead extraction in a patient with lead-associated infective endocarditis. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Europace 2011 vol. 13 nr 9 s. 1355-1356, bibliogr. 1,98 20 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
59. Lead-dependent infective endocarditis complicated by septic emboli.(Infekcyjne zapalenie wsierdzia związane z obecnością elektrody, powikłane zatorami septycznymi.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY ŚPIKOWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, EWA MROCZEK, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, MAREK CZAJKOWSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, EDYTA STODÓŁKIEWICZ, ROMUALD CICHOŃ. Kardiol. Pol. 2011 t. 69 nr 7 s. 696-698, bibliogr. 0,515 13 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
60. Diagnosis and treatment of lead-dependent infective endocarditis.(Diagnostyka i leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia związanego z elektrodą.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TROJNAR, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ANDRZEJ GŁOWNIAK. Kardiol. Pol.2011 t. 69 nr 5 s. 502-504, bibliogr. 0,515 13 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
61. Łącznotkankowe pozostałości po usuniętych elektrodach drogą przezżylną.(Fibrotic tissue reflecting lead course after percutaneous leads extraction.). [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Kardiol. Pol. 2011 t. 69 nr 6 s. 619-620, bibliogr. 0,515 13 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
62. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia jako późne powikłanie po implantacji stymulatora serca.(Cardiac device-related infective endocarditis as a late complication following permanent pacemaker implantation.). [AUT.] BEATA WOŻAKOWSKA-KAPŁON, KAMILA WESOŁOWSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2011 t. 69 nr 3 s. 265-269, bibliogr. sum. 0,515 13 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
63. Transvenous extraction of a five year-old ventricular lead inadvertently implanted in the left ventricle.(Przezżylne usunięcie elektrody przypadkowo wszczepionej do lewej komory 5 lat wcześniej.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, MAREK CZAJKOWSKI. Kardiol. Pol. 2011 t. 69 nr 6 s. 625-628, bibliogr. 0,515 13 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
64. Multi-stage, complicated lead-dependent infective endocarditis treatment: good and bad decisions.(Skomplikowane wieloetapowe leczenie odelektrodowego zapalenia wsierdzia - dobre i złe decyzje.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, MAREK CZAJKOWSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2011 t. 8 nr 1 s. 30-36, bibliogr. streszcz. 0,135 13 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
65. Nowe techniki w kardiologii: echokardiografia w odelektrodowym zapaleniu wsierdzia. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI, MAREK CZAJKOWSKI. Kardiol. Dypl. 2011 t. 10 nr 2 s. 35-40, bibliogr. 0 2 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
66. Aktualizacja zaleceń dotyczących zasad postępowania z pacjentami z wszczepionymi elektrodami defibrylacyjnymi z rodziny Sprint-Fidelis firmy Medtronic. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Dypl.2011 t. 10 nr 5 s. 43-47, bibliogr. 0 2 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
67. Przetarcia elektrod siilkonowych - nowe (stare) zjawisko - co dalej? Czyli jak interpretować komunikat ogłoszony przez firmę St Jude Medical. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Dypl. 2011 t. 10 nr 2 s. 41-47, bibliogr. 0 2 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
68. Elektrodopochodna nidrożność żylna - liczne manifestacje i następstwa. [Komentarz do:] Association between selected risk factors and the incidence of venous obstruction after pacemaker implantation: demographic and clinical factors. (Związek między wybranymi czynnikami ryzyka a wystąpieniem niedrożności żylnej po wszczepieniu rozrusznika serca. Czynniki demograficzne i kliniczne.) [Aut.] J. Lelakowski, T.B. Domagała, M. Cieśla-Dul et al. Kardiol. Pol. 2011 t. 69 nr 10 s. 1033-1040, bibliogr. poz. 23, sum. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2011 t. 69 nr 10 s. 1041-1042, bibliogr. 0 0 Komentarz inne
69. Postępowanie w przypadku pacjentów z elektrodami z rodziny Sprint-Fidelis - wytyczne Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ CHUDZIK, PRZEMYSŁAW MITKOWSKI, ANDRZEJ PRZYBYLSKI. Kardiol. Pol. 2011 t. 69 nr 9 s. 995-996. 0 0 Artykuł w czasopismie inne
70. The effect of a single dialysis session on spatial QRS-T angle in haemodialysis patients. [AUT.] ANDRZEJ JAROSZYŃSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANNA BEDNAREK-SKUBLEWSKA, ANDRZEJ GŁOWNIAK, PIOTR KSIĄŻEK, TOMASZ SODOLSKI, JACEK FURMAGA, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ KSIĄŻEK. Nephrol. Dial. Transplant. 2010 vol. 25 nr 11 s. 3723-3729, bibliogr. poz. 36. 3,564 32 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
71. Single-site bachmann's bundle pacing is beneficial while coronary sinus pacing results in echocardiographic right heart pacemaker syndrome in brady-tachycardia patients. [AUT.] A. DĄBROWSKA-KUGACKA, E. LEWICKA-NOWAK, PIOTR RUCIŃSKI, D. KOZŁOWSKI, G. RACZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI. Circ. J. 2010 vol. 74 nr 7 s. 1308-1315. 3,225 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
72. Transvenous removal of endocardial leads with coexisting great vegetation (3,5 cm) - case report.[AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB, ANDRZEJ ZĄBEK. Europace 2010 vol. 12 nr 3 s. 445-446. 1,842 20 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
73. Comparison of the acute hemodynamic effect of right ventricular apex, outflow tract, and dual-site right ventricular pacing. [AUT.] ANDRZEJ RUBAJ, PIOTR RUCIŃSKI, TOMASZ SODOLSKI, ANDRZEJ BIŁAN, MARCIN GULAJ, ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, ANDRZEJ KUTARSKI. Ann. Noninvasive Electrocardiol. 2010 vol. 15 nr 4 s. 353-359, bibliogr. poz. 37. 1,487 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
74. Usuwanie wrośniętych elektrod do stymulacji/defibrylacji serca - zabiegi o najwyższej skali trudności i ryzyka. Problemy szkolenia i logistyka.(PM/ICD lead extraction — most difficult and potentially hazardous electrotherapy procedure — logistic and training problems.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, GRZEGORZ OPOLSKI. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 nr 6 s. 736-742, bibliogr. 0,523 13 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
75. Is the transvenous extraction of cardioverter - Defibrillator leads more hazardous than that of pacemaker leads?. [AUT.] B. MAŁECKA, A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. MAŁECKI. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 nr 8 s. 884-890, bibliogr. 0,523 13 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
76. Treatment of permanent pacing infective complications in the reference centre. Necessary cooperation of the cardiologist and cardiac surgeon.(Leczenie infekcyjnych powikłań stałej stymulacji serca. Konieczność ścisłej współpracy kardiologa i kardiochirurga.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAREK CZAJKOWSKI, JANUSZ JENDREJ. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2010 t. 7 nr 4 s. 376-381, bibliogr. poz. 22, streszcz. 0,076 13 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
77. Lead-dependent infective endocarditis: An old problem, a new name. [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ KUTARSKI. Cardiol. J. 2010 vol. 17 nr 2 s. 205-210, bibliogr. poz. 22. 0 9 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
78. Percutaneous removal of endocardial implantable cardioverter-defibrillator lead displaced to the right pulmonary artery. [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ ZĄBEK, ANDRZEJ MAZIARZ, MARIUSZ PYTKOWSKI. Cardiol. J. 2010 vol. 17 nr 3 s. 293-298, bibliogr. 0 9 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
79. Blaski i cienie terapii za pomocą ICD. [Komentarz do:] Over 10 years with an implantable cardioverter-defibrillator - a long term follow-up of 60 patients. (Ponad 10 lat ze wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem - obserwacja odległa 60 chorych.) [Aut.] M. Sterliński, A. Przybylski, K. Gepner, et al. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 nr 9 s. 1023-1028, bibliogr. poz. 34. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 nr 9 s. 1031-1031, bibliogr. 0 0 Komentarz inne
80. Infections of heart stimulating systems and implantable cardioverters-defibrillators. A problem for cardiologists and cardiac surgeons. (Infekcje układów stymulujących serce i kardiowerterów-defibrylatorów. Problem kardiologów i kardiochirurgów.) [Aut.] K. Bartczak, A. Walczak, S. Jander, M. Bitner, A. Kośmider, A. Banyś, M. Maciejewski, K. Piestrzeniewicz, M. Piechowiak, R. Jaszewski. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2010 nr 3, s. 265-269, bibliogr. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiochir. Torakochir. Pol. 2010 t. 7 nr 3 s. 269-270, bibliogr. 0 0 Komentarz inne
81. Zakażenie stymulatorów i wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów. [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, PIOTR RUCIŃSKI. W: Kardiologia. Cz. 2. Pod red. Piotra Pruszczyka, Tomasza Hryniewieckiego, Jarosława Drożdża Warszawa [2010], Medical Tribune Polska, s. 602-605, Wielka Interna. T. 3, 978-83-60135-82-2. 0 0 Rozdział książki Praca Przeglądowa
82. Atrial function during different multisite atrial pacing modalities in patients with bradycardia-tachycardia syndrome. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, P[IOTR] RUCIŃSKI, D. KOZŁOWSKI, G. RACZAK, A. KUTARSKI. Circ. J. 2009 vol. 73 nr 11 s. 2029-2035. 2,692 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
83. Percutaneous extraction of endocardial leads - a single centre experience in 120 patients.(Przezskórne usuwanie wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych - omówienie problemu, przedstawienie populacji 120 chorych i rodzaju zastosowanego leczenia.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA, PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ ZĄBEK. Kardiol. Pol. 2009 t. 67 nr 2 s. 149-156, bibliogr. streszcz. 0,568 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
84. Infekcja loży po pierwszej implantacji układu oraz po zabiegu powtórnym - różnice. Specyfika postępowania antyseptycznego przy implantacji i reoperacji układu stymulującego - elementy dyskusyjne. [AUT.] DARIUSZ MICHAŁKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2009 t. 4 nr 2 s. 73-77, bibliogr. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
85. Zapalenie wsierdzia w prawych jamach serca u pacjenta z rozrusznikiem/kardiowerterem-defibrylatorem serca - niedoceniony problem diagnostyczny i leczniczy. [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ ZĄBEK. Folia Cardiol. Excerpta 2009 t. 4 nr 2 s. 102-104, bibliogr. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
86. Rozważania o elektroterapii - co robimy i co chcielibyśmy zrobić. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2009 t. 4 nr 2 s. 53-57. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
87. Skrzepliny, wegetacje, przewlekła zatorowość płucna po implantacji układu stymulującego/kardiowertującego. [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ ZĄBEK. Folia Cardiol. Excerpta 2009 t. 4 nr 2 s. 96-101, bibliogr. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
88. Współpraca kardiologa z kardiochirurgiem przy leczeniu poważnych powikłań infekcyjnych stymulacji stałej. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ JENDREJ. Folia Cardiol. Excerpta 2009 t. 4 nr 2 s. 136-141. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
89. Doświadczenia ośrodka lubelskiego w przezskórnym usuwaniu wrośniętych elektrod wewnątrzsercowych - analiza ostatnich 3 lat. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA. Folia Cardiol. Excerpta 2009 t. 4 nr 2 s. 118-125, bibliogr. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
90. Pacjent po odelektrodowym zapaleniu wsierdzia z usuniętymi elektrodami - co dalej...?. [AUT.] D. MICHAŁKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2009 t. 4 nr 2 s. 132-135, bibliogr. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
91. Przezżylne usuwanie elektrod - wprowadzenie do procedury. [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2009 t. 4 nr 2 s. 108-113, bibliogr. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
92. Późne powikłania stymulacji - gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA. Kardiol. Dypl. 2009 t. 8 nr 1 s. 14-22, bibliogr. poz. 44. 0 2 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
93. Availability of automated external defibrillators in the city of Warsaw - status for May 2009. (Dostępność automatycznych zewnętrznych defibrylatorów na terenie miasta Warszawy - stan na maj 2009 r.) [Aut.] A. Cacko, A. Wyzgał, A. Galas, et al. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 nr 1 s. 41-46, bibliogr. poz. 21. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2010 t. 68 nr 1 s. 47. 0 0 Komentarz inne
94. Badanie MADRIT-CRT - jeszcze jedno (obiecujące) oblicze terapii resynchronizującej. [Komentarz do:] Badanie MADRIT-CRT - zapierające dech w piersiach czy raczej powód do zadyszki? [Aut.] M. Jessup. Kard. Dypl. 2009 t. 8 nr 12 s. 26-28, bibliogr. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Dypl. 2009 t. 8 nr 12 s. 31-33. 0 0 Komentarz inne
95. Effects of different atrial pacing modes evaluated by intracardiac signal-averaged ECG. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK, DOROTA SZCZEŚNIAK, PIOTR RUCIŃSKI. Cardiol. J. 2008 vol. 15 nr 2 s. 129-142, bibliogr. poz. 48. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
96. Usunięcie starej spętlonej elektrody powikłane owinięciem jej na aktywnej elektrodzie prawokomorowej.(An old looped lead removal, complicated by its knotting over the active right ventricular lead - a case report.). [AUT.] BARBARA MAŁECKA, ANDRZEJ KUTARSKI, RADOSŁAW PIETURA, ANDRZEJ ZĄBEK, JACEK BEDNAREK, JACEK LELAKOWSKI, MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA. Kardiol. Pol. 2008 t. 66 nr 8 s. 965-868, bibliogr. sum. 0 6 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
97. Electrophysiological effects of biatrial pacing evaluated by means of signal-averaged P wave time-domain parameters. The significance of persistent atrial late potentials in right atrium during biatrial pacing. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK, DOROTA SZCZĘŚNIAK, PIOTR RUCIŃSKI. Cardiol. J. 2008 vol. 15 nr 1 s. 26-38, bibliogr. poz. 34. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
98. Infekcja loży stymulatora z następowym zapaleniem wsierdzia u chorego po reimplantacji stymulatora serca leczona usunięciem układu stymulującego i antybiotykoterapią celowaną.(Pacemaker pocket infection with following endocarditis in the pacemaker patient treated with removal of the pacing system and administration of appropriate systemic antibiotics.). [AUT.] JACEK LELAKOWSKI, ANDRZEJ MAZIARZ, ANDRZEJ KUTARSKI, BARBARA MAŁECKA, JACEK BEDNAREK, PAWEŁ KOŁACZ, ANDRZEJ ZĄBEK. Pol. Prz. Kardiol. 2008 t. 10 nr 1 s. 85-87, bibliogr. sum. 0 4 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
99. EP practice in Poland. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, GRZEGORZ OPOLSKI. Heart Rhythm 2007 vol. 4 nr 12 s. 1590. 4,203 20 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
100. A novel method of multisite atrial pacing, incorporating Bachmann's bundle area and coronary sinus ostium, for electrical atrial resynchronization in patients with recurrent atrial fibrillation. [AUT.] E. LEWICKA-NOWAK, ANDRZEJ KUTARSKI, A. DĄBROWSKA-KUGACKA, PIOTR RUCIŃSKI, P. ZAGOŻDŻON, G. RACZAK. Europace 2007 vol. 9 nr 9 s. 805-811, bibliogr. poz. 24. 1,376 15 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
101. Coronary sinus pacing: its influence on external and intraatrial signal-averaged P wave time domain parameters. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK, DOROTA SZCZĘŚNIAK, PIOTR RUCIŃSKI. Cardiol. J. 2007 vol. 14 nr 5 s. 470-481, bibliogr. poz. 53. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
102. Impedance cardiography: a valuable method of evaluating haemodynamic parameters. [AUT.] TOMASZ SODOLSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Cardiol. J. 2007 vol. 14 nr 2 s. 115-126, bibliogr. poz. 108, Toż. W.: Folia Card. Excerpta 2007 t. 2 nr 6 s. 217-229. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
103. The electrophysiological effects of single-site RAA pacing evaluated by means of high-gain SA-ECG recorded from intra-atrial leads. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ GŁOWNIAK, DOROTA SZCZĘŚNIAK, PIOTR RUCIŃSKI. Cardiol. J. 2007 vol. 14 nr 4 s. 372-383, bibliogr. poz. 37. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
104. Dwupunktowa stymulacja prawej komory. Opcja awaryjna w stymulacji resynchronizującej? Korzystniejsza opcja dla pacjentów z granicznymi wskazaniami do stymulacji resynchronizującej? Metoda mniej szkodliwej stymulacji komorowej?. [AUT.] MARCIN GUŁAJ, TOMASZ SODOLSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2007 t. 2 nr 5 s. 276-284, bibliogr. poz. 48, Przedruk. z Cardiol. J. 2007 vol. 14 s. 224-231. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
105. Analysis of high gain signal-averaged P/A wave time domain parameters recorded from external leads (SA-ECG) and internal electrograms (SA-IEGM) recorded from three right- and left-intraatrial leads. [AUT.] ANDRZEJ GŁOWNIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DOROTA SZCZĘŚNIAK, PIOTR RUCIŃSKI. Cardiol. J. 2007 vol. 14 nr 3 s. 287-300, bibliogr. poz. 43. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
106. Dual-site right ventricular pacing. A rescue alternative in cardiac resynchronisation therapy implantation failure ? More efficient stimulation for patients with borderline cardiac resynchronisation therapy indication ? Less harmful ventricular pacing ?. [AUT.] MARCIN GUŁAJ, TOMASZ SODOLSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Cardiol. J. 2007 vol. 14 nr 3 s. 224-231, bibliogr. poz. 48. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
107. Postępy w leczeniu niewydolności serca. Czy zauroczeni wynikami badań nie dobieramy często szansy na dłuższe i lepsze życie pacjentom z ciężką niewydolnością serca?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2007 t. 65 nr 3 s. 338-340. 0 5 Artykuł w czasopismie inne
108. Terapia resynchronizująca - nadal nie wszystko o niej wiemy. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol.2007 t. 65 nr 11 s. 1294-1295. 0 5 Komentarz inne
109. Profilaktyka udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków.(Stroke prophylaxis in atrial fibrillation.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BEATA WOŻAKOWSKA-KAPŁON. Cardiovasc. Forum 2007 vol. 12 nr 1/2 s. 39-50, bibliogr. poz. 111, sum. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
110. Analiza parametrów aktywacji przedsionków w uśrednionym elektrokardiogramie wysokiego wzmocnienia rejestrowanym z powierzchni ciała (SA-ECG) oraz z elekrod wewnątrzprzedsionkowych (SA-IEGM). [AUT.] ANDRZEJ GŁOWNIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DOROTA SZCZĘŚNIAK, PIOTR RUCIŃSKI. Folia Cardiol. Excerpta 2007 t. 2 nr 11 s. 544-559, bibliogr. poz. 43, Przedr. z Cardiol. J. 2007 vol. 14 s. 287-300. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
111. Biventricular versus right ventricular pacing decreases immune activation and augments nitric oxide production in patients with chronic heart failure. [AUT.] ANDRZEJ RUBAJ, PIOTR RUCIŃSKI, KONRAD REJDAK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, DARIUSZ DUMA, PAWEŁ GRIEB, ANDRZEJ KUTARSKI. Eur. J. Heart Fail. 2006 vol. 8 nr 6 s. 615-620, bibliogr. poz. 26. 3,242 20 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
112. Pharmacotherapy changes following pacemaker implantation in patients with bradycardia-tachycardia syndrome. [AUT.] PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ RUBAJ, ANDRZEJ KUTARSKI. Expert. Opin. Pharmacother. 2006 vol. 7 nr 16 s. 2203-2213, bibliogr. 1,733 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
113. Biventricular pacing demonstrates similar effects in elderly and younger patients with advanced heart failure in the mid-term follow-up.(Stymulacja dwukomorowa przynosi podobne korzyści w obserwacji średnioterminowej u starszych i u młodszych chorych z zaawansowaną niewydolnością serca.). [AUT.] EWA LEWICKA-NOWAK, ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, ANNA FARAN, ANDRZEJ KUTARSKI, RAJMUND WILCZEK, GRAŻYNA ŚWIĄTECKA, GRZEGORZ RACZAK. Kardiol. Pol. 2006 t. 64 nr 9 s. 975-983, bibliogr. streszcz. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
114. Kardiowersja przezprzełykowa - podstawy teoretyczne i znaczenie kliniczne. [Komentarz do:] Evaluation of the defibrillation threshold in atrial fibrillation by transoesophageal cardioversion using a biphasic impulse. (Ocena progu defibrylacji migotania przedsionków impulsem dwufazowym przy użyciu kardiowersji przezprzełykowej.) [Aut.] F. Prochaczek, H. Winiarska, P. Kończakowski, R. Pyka, D. Dziuk, J. Gałecka. Kard. Pol. 2006, vol. 64 nr 4 s. 373-379, bibliogr. poz. 23, streszcz. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2006 t. 64 nr 4 s. 380-382, bibliogr. poz. 34. 0 5 Komentarz inne
115. Kardiografia impedancyjna w ocenie hemodynamiki pacjenta ze stymulatorem serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TOMASZ SODOLSKI, PIOTR RUCIŃSKI. Kardiol. Dypl. 2006 t. 5 nr 9 s. 40-50, bibliogr. poz. 122. 0 1 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
116. Interferencje elektromagnetyczne i inne praktyczne problemy u pacjenta ze stymulatorem serca.[AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, PIOTR RUCIŃSKI. Kardiol. Dypl. 2006 t. 5 nr 8 s. 118-126, bibliogr. poz.100. 0 1 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
117. Nagły zgon sercowy u osób bez strukturalnej choroby serca - aktualizacjia wiedzy o zespole wydłużonego QT i zespole Brugadów. [Aut.] I. Goldenberg, A.J. Moss, W. Zaręba. Curr. Cardiol. Rep. 2005 vol. 7 s. 349-356, bibliogr. poz. 54. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Dypl. 2006 t. 5 nr 4 s. 62-66, bibliogr. poz. 50. 0 1 Komentarz inne
118. Stymulacja dwupunktowa prawej komory jako alternatywna metoda leczenia pacjentów z asynchronią lewokomorową po nieudanej implantacji elektrody lewokomorowej układu resynchronizującego.(Bifocal rigt ventricular pacing as an alternative treatment for patients with ventricular asynchrony and unsuccessful left ventricular implantation of cardiac resynchronization system.). [AUT.] MICHAŁ CHUDZIK, KATARZYNA PIESTRZENIEWICZ, JERZY K. WRANICZ, ANDRZEJ OSZCZYGIEŁ, ARTUR KLIMCZAK, JAN H. GOCH, PIOTR RUCIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2005 t. 12 nr 10 s. 673-681, bibliogr. poz. 32, sum. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
119. Problemy i niepowpdzenia związane ze stosowaniem stymulacji dwukomorowej u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca.(Complications of permanent biventricular pacing in patients with advanced heart failure.). [AUT.] EWA LEWICKA-NOWAK, ANDRZEJ STERLIŃSKI, ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, ALEKSANDER MACIĄG, ANDRZEJ KUTARSKI, RAJMUND WILCZEK, MARCIN GAWRYSIAK, ANNA FARAN, ANDRZEJ LUBIŃSKI, AGNIESZKA JANKOWSKA, MACIEJ KEMPA, ANNA KOCHAŃSKA, MARIUSZ PYTKOWSKI, HANNA SZWED, GRAŻYNA ŚWIĄTECKA, GRZEGORZ RACZAK. Folia Cardiol. 2005 t. 12 nr 5 s. 343-353, bibliogr. sum. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
120. Następstwa stymulacji wierzchołka prawej komory - czas na sformułowanie praktycznych wniosków?(Right ventricular apical pacing sequelae - time for conclusions?). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2005 t. 12 nr 9 s. 613-626, bibliogr. poz. 102, sum. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
121. Eliminacja uszka lewego przedsionka w profilaktyce zatorów spowodowanych migotaniem przedsionków.(Left atrial appendage elimination for embolization prophylaxis in patients with atrial fibrillation.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2005 t. 12 nr 5 s. 327-337, bibliogr. poz. 70, sum. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
122. Czynniki kliniczne wpływające na próg defibrylacji migotania komór u chorych z kardiowerterem-defibrylatorem serca. [Aut.] A. Lubiński, E. Lewicka-Nowak, A. Zienciuk, T. Królak, M. Kempa, A. Pazdyga, G. Świątecka. Kard. Pol. 2005 vol. 62 nr 4 s. 323-328. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2005 t. 62 nr 4 s. 329-331, bibliogr. 0 5 Komentarz inne
123. Stymulacja dwukomorowa u pacjentów w wieku podeszłym z zaawansowaną niewydolnością serca w obserwacji średnioterminowej.(Biventricular pacing in elderly patients with advanced heart failure in the mid-term follow-up.). [AUT.] EWA LEWICKA-NOWAK, ANNA FARAN, ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, MARCIN GAWRYSIAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DARIUSZ KOZŁOWSKI, GRAŻYNA ŚWIĄTECKA, GRZEGORZ RACZAK. Geriatr. Pol. 2005 nr 2 s. 14-23, bibliogr. sum. 0 1 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
124. Problem nagłej śmierci sercowej w niewydolności serca.(The issue of sudden cardiac death in heart failure.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2004 t. 11 nr 6 s. 391-406, bibliogr. poz. 149. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
125. Remodeling elektryczny u leczonego stymulacją dwukomorową. (Electrical remodelling in a patient with biventricular pacemaker - a case report.) [Aut.] E. Lewicka-Drożak, A. Faran, A. Dąbrowska-Kugacka, A. Lubiński, R. Wilczek, G. Świątecka. Kard. Pol. 2004 t. 61 nr 12 s. 574-577, bibliogr. sum.[KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2004 t. 61 nr 6 s. 578. 0 5 Komentarz inne
126. Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na częstość leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z zespołem bardykardia-tachykardia.(The impact of socio-economical factors on the antithrombotic therapy frequency in brady-tachy syndrome.). [AUT.] PIOTR RUCIŃSKI, LESZEK WDOWIAK, MACIEJ WÓJCIK, ANDRZEJ KUTARSKI, MICHAŁ TOMASZEWSKI. Ann. UMCS Sect. D 2004 vol. 59 supl. 14 [cz.] 5 s. 54-58, bibliogr. sum, Promocja zdrowia rodziny. 0 5 Publikacja w suplemencie Praca Oryginalna
127. Nowe wskazania do stymulacji. [Aut.] Rik Willems, Anne M. Gillis. Kard. Dypl. 2004 t. 3 nr 5 s. 10-15.[KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Dypl. 2004 t. 3 nr 5 s. 15-21, bibliogr. poz. 70. 0 1 Komentarz inne
128. Hemodynamic effects of alternative atrial pacing sites in patients with paroxysmal atrial fibrillation.[AUT.] ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, EWA LEWICKA-NOWAK, ANDRZEJ KUTARSKI, PAWEŁ ZAGOŻDŻON, GRAŻYNA ŚWIĄTECKA. Pacing Clin. Electrophysiol. 2003 vol. 26 nr 1 p. 2 s. 278-283, bibliogr. 1,132 9 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
129. Change in surface and intraatrial signal-averaged P-wave during biatrial pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Clinical cardiac pacing and electrophysiology. Ed.: Hung-Fat Tse, Kathy L.F. Lee, Chu-Pak Lau Bologna 2003, Monduzzi Ed, s. 415-422. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
130. Atropine does not influence interatrial conduction velocity in patients with atrial arrhythmias. [AUT.] P[IOTR] RUCIŃSKI, A[NDRZEJ] KUTARSKI. W: Clinical cardiac pacing and electrophysiology. Ed.: Hung-Fat Tse, Kathy L.F. Lee, Chu-Pak Lau Bologna 2003, Monduzzi Ed, s. 333-336. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
131. Does P-wave duration reflects interatrial conduction disturbances?. [AUT.] A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Clinical cardiac pacing and electrophysiology. Ed.: Hung-Fat Tse, Kathy L.F. Lee, Chu-Pak Lau Bologna 2003, Monduzzi Ed, s. 407-413. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
132. Intracardiac signal-averaged ECG for evaluation of atrial late potentials. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, P[IOTR] RUCIŃSKI. W: Clinical cardiac pacing and electrophysiology. Ed.: Hung-Fat Tse, Kathy L.F. Lee, Chu-Pak Lau Bologna 2003, Monduzzi Ed, s. 401-406. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
133. Stymulacja dwukomorowa u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca - doświadczenia własne.(Biventricular pacing in patients with advanced heart failure - single center experience.).[AUT.] EWA LEWICKA-NOWAK, ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, ANNA FARAN, RAJMUND WILCZEK, PAWEŁ DEREJKO, ANDRZEJ KUTARSKI, GRAŻYNA ŚWIĄTECKA. Folia Cardiol. 2003 t. 10 nr 1 s. 91-103, bibliogr. poz. 36, sum. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
134. Interatrial septum pacing or dual site right atrial pacing - assessment signal-averaged P wave parameters. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. W: Cardiovascular Diseases 2002. 2nd International Congress on Cardiovascular Diseases. Košice, April 25-27, 2002 Bologna 2002, Monduzzi Ed, s. 77-80, bibliogr, 978-88-3232-426-6. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
135. Transesophageal cardioversion using mono- and biphasic schock in patients after CABG. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, E[LŻBIETA] KRAWCZYK, J[ANUSZ] STĄŻKA. W: Cardiovascular Diseases 2002. 2nd International Congress on Cardiovascular Diseases. Košice, April 25-27, 2002 [Bologna] 2001, Monduzzi Editore, s. 47-51, bibliogr. poz. 22, 9788832324259. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
136. Factors determining the appearance of paroxysmal atrial arrhythmia. [AUT.] M. KONIECZNY, A[NDRZEJ] KUTARSKI, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, F. MONIES. W: Cardiovascular Diseases 2002. 2nd International Congress on Cardiovascular Diseases. Košice, April 25-27, 2002 Bologna 2002, Monduzzi Ed, s. 97-100, bibliogr. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
137. Right atrial pacing and coronary sinus pacing - signal-averaged P wave assessment. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. W: Cardiovascular Diseases 2002. 2nd International Congress on Cardiovascular Diseases. Košice, April 25-27, 2002 Bologna 2001, Monduzzi Editore, s. 101-105, bibliogr, 978-88-3232-426-6. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
138. Can clinical effects of permanent atrial pacing be anticipated?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Cardiovascular Diseases 2002. 2nd International Congress on Cardiovascular Diseases. Košice, April 25-27, 2002 Bologna 2002, Monduzzi Ed, s. 71-76, bibliogr. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
139. Atrial pacing of transplanted heart. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. FOREMNY, J. KUŚNIERZ, M. JAWORSKA, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, Z. KALARUS, Z. RELIGA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M. ZEMBALA. W: Cardiovascular Diseases 2002. 2nd International Congress on Cardiovascular Diseases. Košice, April 25-27, 2002 [Bologna] 2001, Monduzzi Editore, s. 91-95, bibliogr. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
140. Atrial resynchronization in patients after heart transplantation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, J. WOJARSKI, Z. KALARUS, R. PRZYBYLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, Z. RELIGA, M. ZEMBALA. W: Cardiovascular Diseases 2002. 2nd International Congress on Cardiovascular Diseases. Košice, April 25-27, 2002 Bologna 2002, Monduzzi Ed, s. 85-89, bibliogr. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
141. How signal-averaged ECG changes during different mode of ventricular pacing in patients with congestive heart failure. [AUT.] D[OROTA] SZCZĘŚNIAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Cardiovascular Diseases 2002. 2nd International Congress on Cardiovascular Diseases. Košice, April 25-27, 2002 Bologna 2002, Monduzzi Ed, s. 81-84, bibliogr, 978-88-3232-426-6. 0 12 Rozdział książki Praca Oryginalna
142. Pacing of transplanted heart. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: New developments in cardiac pacing and electrophysiology. Ed. by I. Eli Ovsyshcher New York, Armonk 2002, Futura Publ. Comp, s. 159-166, bibliogr. 0 8 Rozdział książki praca monograficzna
143. Biatrial pacing for atrial arrhythmias using standard DDD pacemaker: An experience in 50 pts. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MACIEJ WÓJCIK. Policlinico 2002 vol. 109 nr 3 s. 91-106. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
144. A new concept for right atrial sensing using permanent biatrial pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, B[OGDAN] ŁAKOMSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Prog. Biomed. Res. 2002 vol. 7 nr 2 s. 105-115, bibliogr. poz. 39. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
145. Atrial pacing of transplanted heart. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, J. WOJARSKI, J. FOREMNY, J. KUŚNIERZ, M. JAWORSKA, D. PUSZCZEWICZ, BOGDAN ŁAKOMSKI, Z. KALARUS, Z[BIGNIEW] RELIGA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M. ZEMBALA. Ann. Transplant. 2002 vol. 7 nr 2 s. 18-27, bibliogr. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
146. Atrial resynchronization in patients after heart transplantation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. ZAKLICZYŃSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, J. KUŚNIERZ, B. LECH, J. WOJARSKI, Z. KALARUS, R. PRZYBYLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, Z[BIGNIEW] RELIGA, M. ZEMBALA. Ann. Transplant.2002 vol. 7 nr 2 s. 11-17, bibliogr, medline. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
147. Techniczne i hemodynamiczne aspekty czasowej nasierdziowej stymulacji komorowej u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych.(Technical and hemodynamic aspects of temporary epicardial ventricular pacing in patients after coronary artery by-pass grafting.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ STĄŻKA, MACIEJ WÓJCIK, ELŻBIETA KRAWCZYK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2002 t. 9 nr 2 s. 131-146, bibliogr. poz. 55, sum. 0 5 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
148. Effect of biventricular pacing on heart function evaluated by gated blood pool study in patients with end-stage heart failure. [AUT.] WITOLD CHOLEWIŃSKI, ANNA TARKOWSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW STEFANIAK, EWA PONIATOWICZ-FRASUNEK, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Nucl. Med. Rev.2002 vol. 5 nr 2 s. 155-157, bibliogr. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
149. Efficacy of long-term biatrial pacing in prevention of atrial tachyarrhythmias.(Efekty leczenia arytmii przedsionkowych stałą stymulacją dwuprzedsionkową.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 2002 t. 56 nr 1 s. 1-19, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. pol.]. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
150. The new concept of right atrium sensing for permanent biatrial pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, B[OGDAN] ŁAKOMSKI. W: Europace 2001. Copenhagen, June 24-27, 2001. Ed. P. E. Bloch Thomsen s. 443-449, bibliogr, Toż streszcz. - Europace 2001 vol. 2 Suppl. B 201. Bologna 2001, Monduzzi Editore, 9788832316247. 0 12 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
151. Atrial resynchronisation using single lead. The new concept of septal pacing triggered by onset of atrial excitation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Europace 2001. Copenhagen, June 24-27, 2001. Ed. P. E. Bloch Thomsen s. 433-442, bibliogr, Toż streszcz. Folia Card. 2001 t. 8 streszcz. s. 29 Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej. Spała, 31 maja - 2 czerwca 2001. Streszcz. Bologna 2001, Monduzzi Editore, 9788832316247. 0 12 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
152. Utility of biatrial IEGM for differential diagnosis of atrial arrhythmia and selection optimal therapy.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Europace 2001. Copenhagen, June 24-27, 2001. Ed. P. E. Bloch Thomsen s. 425-431, bibliogr. Bologna 2001, Monduzzi Editore, 9788832316247. 0 12 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
153. Technical, electrophysiological and hemodynamic aspects of epicardial atrial pacing in patients after cardiosurgery. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, J[ANUSZ] STĄŻKA, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, E[LŻBIETA] KRAWCZYK. W: Europace 2001. Copenhagen, June 24-27, 2001. Ed. P. E. Bloch Thomsen s. 235-243, bibliogr. Bologna 2001, Monduzzi Editore, 9788832316247. 0 12 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
154. Technical and hemodynamic aspects of temporary epicardial ventricular pacing in patients after CABG. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, J[ANUSZ] STĄŻKA, E[LŻBIETA] KRAWCZYK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Europace 2001. Copenhagen, June 24-27, 2001. Ed. P. E. Bloch Thomsen s. 85-93, bibliogr. Bologna 2001, Monduzzi Editore, 9788832316247. 0 12 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
155. Atrial resynchronization using a single lead: the new concept of septal pacing triggered by the onset of atrial excitation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Prog. Biomed. Res. 2001 vol. 6 nr 4 s. 280-295, bibliogr. poz. 48. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
156. A new lead connection configuration for the possibility of biatrial pacing triggered by left atrial events using a dual-chamber pacemakaer. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, M. SCHALDACH. Prog. Biomed. Res. 2001 vol. 6 nr 1 s. 35-47, bibliogr. poz. 66. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
157. The new concept of permanent atrial resynchronisation using a single atrial lead - a case report.[AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M. SCHALDACH. Prog. Biomed. Res. 2001 vol. 6 nr 2 s. 156-168, bibliogr. poz. 51. 0 6 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
158. Trudności z uzyskaniem przezżylnej stymulacji serca u chorego z rozległą zakrzepicą w układzie żyły głównej górnej. (Difficulties with transvenous permanent pacemaker insertion in a patient with superior vena cava thrombosis - a case report.) [Aut.:] Marek Grygier, Franciszek Zerbe, Jadwiga Kowal, Krystian Stanek, Stefan Grajek, Andrzej Cieśliński. Kard. Pol. 2001 t. 54 nr 6 s. 425-428, bibliogr. sum. [KOM.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2001 t. 54 nr 6 s. 429-430. 0 4 Komentarz inne
159. Kliniczne zastosowania rejestracji potencjałów wewnątrzsercowych (IEGM) z dwuprzedsionkowego układu stymulującego. Znaczenie zapisów dla rozumienia następstw stymulacji przedsionkowej.(Clinical usefulness of Intracardiac Electrocardiogram (IEGM) recordings obtained from biatrial pacing system. Utility of biatrial IEGM for better understanding of the effects of atrial pacing. ). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, PIOTR RUCIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 nr 4 s. 389-416, bibliogr. poz. 89, sum. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
160. Stymulacja przegrody międzyprzedsionkowej: metoda resynchronizacji przedsionków. [AUT.] MACIEJ WÓJCIK, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2001 t. 8 nr 1 s. 5-18, bibliogr. poz. 44. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
161. Techniczne, elektrofizjologiczne i hemodynamiczne aspekty epikardialnych stymulacji przedsionkowych u chorych po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych.(Technical, electrophysiological and hemodynamic aspects of epicardial atrial pacing in patients after heart surgery.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ STĄŻKA, MACIEJ WÓJCIK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, ELŻBIETA KRAWCZYK. Folia Cardiol. 2001 t. 8 nr 4 s. 417-432, bibliogr. poz. 39. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
162. Kliniczne zastosowania rejestracji potencjałów wewnątrzsercowych (IEGM) z dwuprzedsionkowego układu stymulującego. Przydatność zapisów z dwuprzedsionkowego układu stymulującego w różnicowaniu tachyarytmii przedsionkowej i wyboru optymalnej metody leczenia.(Clinical usefulness of intracardiac electrogram (IEGM) recording obtained from biatrial pacing system. Utility of biatrial IEGM for differential diagnosis of atrial arrhythmia and optimal therapy selection.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 nr 5 s. 545-562, bibliogr. poz. 34, sum. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
163. Zastosowanie systemu OLBI do stymulacji lewego przedsionka z zatoki wieńcowej.(Usefulness of OLBI system for left atrial pacing from coronary sinus.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, PIOTR RUCIŃSKI, MAX SCHALDACH, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol. 2001 t. 8 nr 2 s. 143-161, bibliogr. poz. 57, sum. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
164. Optymalna konfiguracja elektrod dla stałej stymulacji dwuprzedsionkowej.(Optimal lead configuration for permanent biatrial pacing.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MAX SCHALDACH. Folia Cardiol. 2001 t. 8 nr 1 s. 41-60, bibliogr. poz. 29, sum. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
165. Atrial resynchronisation using single atrial lead and simple unit. The new concept. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAX SCHALDACH, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MACIEJ WÓJCIK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2001 vol. 3 nr 2 s. 56-66, bibliogr. poz. 42. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
166. Badania nad stałą stymulacją dwuprzedsionkową z wykorzystaniem stymulatora dwujamowego (DDD): rozprawa habilitacyjna. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Lublin [2001], Akad. Med. w Lublinie, ss. 201, bibliogr. poz. 300. 0 18 Książka w języku polskim praca monograficzna
167. Electrophysiologic and clinical aspects of permanent biatrial and lone atrial pacing using a standard DDD pacemaker. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Prog. Biomed. Res. 2000 vol. 5 nr 1 s. 19-32, bibliogr. poz. 52. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
168. Cathode or anode in coronary sinus for split bipolar biatrial pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, P[IOTR] RUCIŃSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M. SCHALDACH. Prog. Biomed. Res. 2000 vol. 5 nr 6 s. 433-448, bibliogr. poz. 48. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
169. P wave signal averaged time domain parameters and averaged P wave dispersion during different atrial pacing modes in patients with atrial arrhythmias.(Signal-gemitteltes EKG - Analyse von Dauer und Dispersion der P-Welle bei unterschiedlichen atrialen Stimulationsmodi in Patienten mit atrialen Arrhythmien.). [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T. SODOLSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Herzschr. Elektrophys. 2000 Bd 11 H. 2 s. 117-123, bibliogr. poz. 37, Zsfg. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
170. What is the optimal configuration for permanent biatrial pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M. SCHALDACH. Prog. Biomed. Res. 2000 vol. 5 nr 2 s. 73-83, bibliogr. poz. 26. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
171. How useful are telemetrically obtained intracardiac electrocardiograms for evaluating atrial conduction disturbances in patients with an implanted biatrial pacing system?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Prog. Biomed. Res. 2000 vol. 5 nr 4 s. 297-306, bibliogr. poz. 51. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
172. Resynchronizing and antiarrhytmic effects of high-energy bipolar coronary sinus pacing. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK, P[IOTR] RUCIŃSKI. Prog. Biomed. Res. 2000 vol. 5 nr 5 s. 372-384, bibliogr. poz. 46, [Mylnie wydr. Oleszak]. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
173. Atrial conduction disturbances in patients with permanent biatrial pacing system. Results of a long term follow up.(Długotrwałe leczenie stałą stymulacją dwuprzedsionkową. Zaburzenia przewodzenia w obrębie przedsionków.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MACIEJ WÓJCIK. Kardiol. Pol. 2000 t. 52 nr 6 s. 442-457, bibliogr, [Tekst równol. w jęz. pol.]. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
174. Długotrwałe leczenie stałą stymulacją dwuprzedsionkową. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MACIEJ WÓJCIK. Kardiol. Pol. 2000 t. 52 nr 6 s. 451-453. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
175. Wskazania do stałej stymulacji serca u progu nowego tysiąclecia.(Indications for permanent cardiac pacing at the verge of XXI century.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 2000 t. 52 nr 2 s. 140-141. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
176. Kosmetyczne metody wszczepiania układu stymulującego serce. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Choroby serca u kobiet. Pod red. Grażyny Świąteckiej. Wyd. 1 Gdańsk 2000, Via Medica, s. 367-378, bibliogr. poz. 22, 83-7258-197-5. 0 3 Rozdział książki Praca Przeglądowa
177. Kosmetyczna implantacja układu stymulującego u kobiet z dostępu podsutkowego(Cosmetic submammary pacemaker implantation in woman). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2000 t. 7 nr 1 s. 37-45, bibliogr. poz. 22 sum. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
178. Stała stymulacja lewego przedsionka. Aspekty techniczne(Permanent pacing of left atrium). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2000 t. 7 nr 2 s. 87-98, bibliogr. poz. 69. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
179. Przydatność analizy szerokości załamka P oraz rejestracji przełykowego potencjału przedsionkowego w ocenie zaburzeń przewodzenia w przedsionkach.(Utility of analysis of P wave duration and recording of esophageal atrial potential for diagnosis of interatrial conduction disturbances.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, PIOTR RUCIŃSKI. Folia Cardiol. 2000 t. 7 nr 3 s. 203-220, bibliogr. poz. 58, sum. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
180. Stymulacja dwuprzedsionkowa. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 2000 t. 7 nr 4 s. 281-295, bibliogr. poz. 88. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
181. Indications for multisite cardiac pacing: cost/benefit perspectives. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 2000 vol. 2 nr 1 s. 15-22, bibliogr. poz. 70, Toż: MESPE J. 2000 vol. 2 s. 15-22. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
182. Easy and safe permanent left atrial pacing - challenge for the beginning of the new century. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAX SCHALDACH. W: Cardiac arrhythmias and device therapy: results and prospectives for the new century. Ed. by I. Eli Ovsyshcher Armonk 2000, Futura Publ. Comp, s. 401-408, bibliogr. 0 0 Rozdział książki inne
183. Practical and technical aspects of biatrial pacing. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Cardiac arrhythmias and device therapy: results and prospectives for the new century. Ed. by I. Eli Ovsyshcher [Armonk 2000], Futura Publ. Comp, s. 167-174, bibliogr. 0 0 Rozdział książki inne
184. Biatrial (BiA) pacing - a comparison of different modes of configurations and connections. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M. SCHALDACH, M[ACIEJ] WÓJCIK. Med. Biol. Eng. Comput. 1999 vol. 37 suppl. 2 part 1. s. 578-579, bibliogr, Proceedings of the European Medical & Biological Engineering Conference. Vienna, November 4-7, 1999. 1,004 9 Publikacja w suplemencie Praca Oryginalna
185. Can coronary sinus (CS) pacing conditions be (further) improved?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK. Med. Biol. Eng. Comput. 1999 vol. 37 suppl. 2 part 1. s. 562-563, bibliogr, Proceedings of the European Medical & Biological Engineering Conference. Vienna, November 4-7, 1999. 1,004 9 Publikacja w suplemencie Praca Oryginalna
186. Is split bipoles better than dual cathodal up configuration for permanent biatrial pacing?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Med. Biol. Eng. Comput. 1999 vol. 37 suppl. 2 part 1 s. 560-561, bibliogr, Proceedings of the European Medical & Biological Engineering Conference. Vienna, November 4-7, 1999. 1,004 9 Publikacja w suplemencie Praca Oryginalna
187. Long term biatrial pacing. What happens with interatrial conduction disturbances?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M[ACIEJ] WÓJCIK. W: XXI Congress of the European Society of Cardiology. Barcelona, August 28 - September 1, 1999 s. 791-797, bibliogr. sum. Bologna 1999, Monduzzi, 8832308282; 9788832308280. 0 12 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
188. The first experience with the new Biotronic coronary sinus designed lead. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAX SCHALDACH, MACIEJ WÓJCIK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF POLESZAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. G. Ital. Cardiol. 1999 vol. 29 Suppl. 5 s. 250-254, bibliogr, The "New frontiers" of arrhythmias 2000. 14th International Congress. Marilleva - Val di Sole - Trento, January 29 - February 5, 2000. Final progr. 0 6 Publikacja w suplemencie Praca Oryginalna
189. Bidirectional transoesophageal cardioversion in patients after CABG in acute postoperative period.[AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ELŻBIETA KRAWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ STĄŻKA. G. Ital. Cardiol. 1999 vol. 29 Suppl. 5 s. 197-199, bibliogr, The "new frontiers" of arrhythmias 2000. 14th International Congress. Marilleva - Val di Sole - Trento, January 29 - February 5, 2000..]. 0 6 Publikacja w suplemencie Praca Oryginalna
190. Clinical and technical aspects of permanent BiA pacing using standard DDD pacemaker. Long term experience in 47 patients. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 nr 4 s. 394-404, bibliogr. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
191. Biatrial pacing using standard DDD pacemarker. Long term experience in 50 pts. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MACIEJ WÓJCIK, KRZYSZTOF POLESZAK. G. Ital. Cardiol. 1999 vol. 29 Suppl. 5 s. 93-97, bibliogr, The "new frontiers" of arrhythmias 2000. 14th International Congress. Marilleva - Val di Sole - Trento, January 29 - February 5, 2000. 0 6 Publikacja w suplemencie Praca Oryginalna
192. Pulse width (PW) programming in patients with biatrial pacing systems. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 nr 2 s. 112-116, bibliogr. poz. 29. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
193. OLBI stimulation in biatrial pacing? A comparison of acute pacing and sensing conditions for split bipolar and dual cathodal unipolar configurations. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, M. SCHALDACH, M[ACIEJ] WÓJCIK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK. Prog. Biomed. Res. 1999 vol. 4 nr 3 s. 236-240, bibliogr. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
194. Interferencje elektromagnetyczne u osób ze stymulatorem serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 1999 t. 50 supl. 1 s. 39-44, bibliogr, Standardy postępowania w elektroterapii serca. pod red. Grażyny Świąteckiej. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
195. Wskazania do stałej stymulacji serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 1999 t. 50 supl. 1 s. 5-17, bibliogr, Standardy postępowania w elektroterapii serca. pod red. Grażyny Świąteckiej. 0 4 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
196. Standardy postępowania w elektroterapii serca. [RED.] GRAŻYNA ŚWIĄTECKA, [AUT.] KATARZYNA BIEGANOWSKA, WŁODZIMIERZ KARGUL, ZDZISŁAWA KORNACEWICZ-JACH, ANDRZEJ KUTARSKI, EWA LEWICKA-NOWAK, ANDRZEJ LUBIŃSKI, WŁODZIMIERZ MUSIAŁ, WIESŁAWA PIWOWARSKA, FRYDERYK PROCHACZEK, ZYGMUNT SADOWSKI, MARIA TRUSZ-GLUZA, FRANCISZEK WALCZAK, DARIUSZ WOJCIECHOWSKI. Kardiol. Pol. 1999 t. 51 supl. 1 ss. 69, bibliogr. 0 4 Artykuł w czasopismie praca monograficzna
197. Interakcje pomiędzy stymulatorem i wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 1 supl. 1 s. 55-57, bibliogr. poz. 58. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
198. Zastosowania stałej stymulacji serca u progu nowego tysiąclecia. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 6 nr 2 s. 148-155, bibliogr. poz. 68. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
199. Biventricular pacing: first experience. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF POLESZAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: VIII International Symposium on: Progres in clinical pacing. Rome, 1-4 December 1998. [Rome 1999] Cent. Editoriale Pubblicitario Ital s. 53-56, bibliogr. poz. 24. 0 3 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
200. Echokardiograficzna ocena hemodynamiki serca w czasie stymulacji drogi odpływu prawej komory - porównanie ze stymulacją koniuszkową.(Hemodynamics during right ventricle outflow tract stimulation - echocardiographic comparison with apical stimulation.). [AUT.] JACEK BASZAK, DARIUSZ KOZIARA, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 6 nr 2 s. 162-166, bibliogr. poz. 29, sum. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
201. Wskazania do stałej stymulacji serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 1 supl. 1 s. 8-13, bibliogr. poz. 55. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
202. Implantacja układu stymulującego. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 1 supl. 1 s. 19-23, bibliogr. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
203. Migotanie przedsionków po zabiegach kardiochirurgicznych - nowe możliwości terapeutyczne.[AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 6 nr 3 s. 255-262, bibliogr. poz. 30. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
204. The usefulness of transesophageal bidirectional DC cardioversion in patients after coronary artery bypass grafting in acute postoperative period: first experience. [AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ELŻBIETA KRAWCZYK, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ STĄŻKA. W: VIII International Symposium on: Progress in clinical pacing. Rome, 1-4 December 1998 s. 57-59, bibliogr. poz. 27, Toż streszcz. W: Progress in clinical pacing. VIII International Symposium. Rome, 1-4 December 1998. Abstr. s. 75. Rome 1999, Cent. Editoriale Pubblicitario Ital. 0 3 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Przeglądowa
205. Interferencje elektromagnetyczne u osób ze stymulatorem serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 1 supl. 1 s. 40-45, bibliogr, Standardy postępowania w elektroterapii serca. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
206. Permanent coronary sinus pacing from the ring of standard bipolar leads. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MAX SCHALDACH, KRZYSZTOF POLESZAK. W: VIII International Symposium on: Progres in clinical pacing. Rome, 1-4 December 1998. [Rome 1999] Cent. Editoriale Pubblicitario Ital s. 9-12, bibliogr. 0 3 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
207. Kardiowersja przezprzełykowa w migotaniu przedsionków - doświadczenia własne.(Transoesophageal DC cardioversion in patients with atrial fibrillation.). [AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DARIUSZ KOZIARA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Folia Cardiol.1999 t. 6 nr 2 s. 175-184, bibliogr. poz. 37, sum. 0 3 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
208. Standardy postępowania w elektroterapii serca. [RED.] GRAŻYNA ŚWIĄTECKA, [AUT.] KATARZYNA BIEGANOWSKA, WŁODZIMIERZ KARGUL, ZDZISŁAWA KORNACEWICZ-JACH, ANDRZEJ KUTARSKI, EWA LEWICKA-NOWAK, ANDRZEJ LUBIŃSKI, WŁODZIMIERZ MUSIAŁ, WIESŁAWA PIWOWARSKA, FRYDERYK PROCHACZEK, ZYGMUNT SADOWSKI, MARIA TRUSZ-GLUZA, FRANCISZEK WALCZAK, DARIUSZ WOJCIECHOWSKI. Folia Cardiol. 1999 t. 6 supl. 1 ss. 77, bibliogr. 0 3 Artykuł w czasopismie praca monograficzna
209. Overlapping biphasic stimulation helps to solve high pacing threshold problems in coronary sinus (CS). [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. HeartWeb 1999 vol. 4 nr 5 [b. pag.], bibliogr. poz. 26, http://www.heartweb.org/heartweb/0399/p0002.htm [99-02-13]. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
210. Is the problem of coronary sinus lead dislocation solved? The experience with CS designed BIOTRONIC lead for biatrial pacing. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, MAX SCHALDACH, MACIEJ WÓJCIK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF POLESZAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Mediterr. J. Pacing Electrophysiol. 1999 vol. 1 s. 283-290, bibliogr. poz. 32. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
211. Cathode or anode in coronary sinus (CS) in patients with Daubert's biatrial pacing system. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M. SCHALDACH, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] POLESZAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. HeartWeb 1999 vol. 4 nr 5 [b. pag.], bibliogr, http://www.heartweb.org/heartweb/0399/p0001.htm [99-02-13]. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
212. Does the change of the polarity of electrodes influence the results of transoesophageal bidirectional DC cardioversion?. [AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, DARIUSZ KOZIARA, JACEK BASZAK, KRZYSZTOF OLESZCZAK. Pacing Clin. Electrophysiol. 1998 vol. 21 nr 1 p. 2 s. 176-180, bibliogr. 1,301 9 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
213. Coronary sinus BP permanent pacing - a simple atrial pacing mode for atrial resynchronisation and prevention of atrial arrhythmias ?. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. W: XIII World Congress of Cardiology. Rio de Janeiro, April 26-30, 1998. Bologna 1998 Monduzzi Ed s. 367-371, bibliogr, Toż streszcz.: J. Am. Coll. Cardiol. 1998 vol. 31 nr 5 suppl. [b. pag.] 31, 788832304268. 0 12 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Przeglądowa
214. Bidirectional oesophageal DC cardioversion in supraventricular tachyarrhythmias. [AUT.] K[RZYSZTOF] POLESZAK, A[NDRZEJ] KUTARSKI, D[ARIUSZ] KOZIARA, B[OGDAN] ŁAKOMSKI. W: XIII World Congress of Cardiology. Rio de Janeiro, April 26-30, 1998. Bologna 1998 Monduzzi Ed s. 275-279, bibliogr. sum, Toż streszcz.: J. Am. Coll. Cardiol. 1998 vol. 31 nr 5 suppl. [b. pag.], 788832304268. 0 12 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
215. Left atrial and multisite atrial pacing using OLBITM stimulation. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, M. SCHALDACH, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Rhythm control from cardiac evaluation to treatment. Procceding of the VI Southern Symposium on Cardiac Pacing. Taormina, 9-12 September 1998. Ed. E. Adornato vol. 1. Roma 1998 Ed. Luigi Pozzi s. 343-353, bibliogr. 0 6 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Przeglądowa
216. Biatrial and coronary sinus pacing - long-term experience with 246 patients. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Prog. Biomed. Res. 1998 vol. 3 nr 3 s. 114-120, bibliogr. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
217. Permanent CS pacing from the ring of standard BP leads. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK. Prog. Biomed. Res. 1998 vol. 3 nr 4 s. 184-192, bibliogr. poz. 34. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
218. Prevention of tachyarrhythmias by cardiac pacing. [AUT.] M. SCHALDACH, A[NDRZEJ] KUTARSKI, A. REVISHVILI, J. WITTE. W: Proceedings of the International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, 1-4 December 1998 s. 85-91, bibliogr. 0 6 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
219. Does the OLBITM configuration solve the problem of exit block during permanent coronary sinus pacing?. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, KRZYSZTOF OLESZCZAK, JACEK BASZAK, DARIUSZ KOZIARA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Prog. Biomed. Res. 1998 vol. 3 nr 1 s. 22-28, bibliogr. 0 6 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
220. Permanent coronary sinus pacing from the ring of standard bipolar leads. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, MAX SCHALDACH, KRZYSZTOF POLESZAK. W: VIII International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, 1-4 December 1998 s. 9-12, bibliogr, Toż streszcz.: W: Progress in clinical pacing. VIII International Symposium. Roma, 1-4 dicembre 1998. Abstr. Torino 1998 Cent. Sc. Editore s. 6. 0 3 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
221. QT dispersion in patients successfully cardioverted from atrial fibrillation. [AUT.] KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MACIEJ WÓJCIK, DARIUSZ KOZIARA, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: VIII International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, 1-4 December 1998 s. 17-18, bibliogr. 0 3 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
222. Biventricular pacing: first experience. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF POLESZAK, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: VIII International Symposium on Progress in Clinical Pacing. Rome, 1-4 December 1998 s. 53-56, bibliogr. poz. 24, Toż streszcz.: W: Progress in clinical pacing. VIII International Symposium. Roma, 1-4 dicembre 1998. Abstr. Torino 1998 Cent. Sc. Editore s. 70. 0 3 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
223. Komorowe stymulacje resynchronizujące. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca1998 t. 5 nr 3 s. 200-203, XI Kongres CARDIOSTIM Nicea, 17-20 czerwca 1998. 0 0,5 Artykuł w czasopismie inne
224. Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Łańcut 1998. [AUT.] TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1998 t. 5 nr 2 s. 142-143. 0 0 Artykuł w czasopismie inne
225. Sztuczna elektrostymulacja serca. [AUT.] M. GEIGER, [TŁ.] W. HERFURT, [RED.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Kardiologia inwazyjna. [Aut.:] Detlef Mathey, Joachim Schofer. Wyd. 1 polskie pod red. Mariana Zembali i Lecha Płońskiego Wrocław 1998, Wydaw. Med. Urban&Partner, s. 178-188, bibliogr. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
226. Intensywna terapia. [RED.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Kardiologia inwazyjna. [Aut.:] Detlef Mathey, Joachim Schofer. Wyd. 1 polskie pod red. Mariana Zembali i Lecha Płońskiego Wrocław 1998, Wydaw. Med. Urban&Partner, s. 189-219. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
227. Badanie elektrofizjologiczne. [AUT.] M. GEIGER, K. P. KUNZE, [TŁ.] W. HERFURT, [RED.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Kardiologia inwazyjna. [Aut.:] Detlef Mathey, Joachim Schofer. Wyd. 1 polskie pod red. Mariana Zembali i Lecha Płońskiego Wrocław 1998, Wydaw. Med. Urban&Partner, s. 154-168, bibliogr. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
228. Kardiologia inwazyjna. [Aut.:] Detlef Mathey, Joachim Schofer, Klaus-Peter Kunze, Manfred Geiger.[RED.] ANDRZEJ KUTARSKI. Wrocław 1998, Wydaw. Med. Urban & Partner, ss. 238. 0 0 Książka w języku polskim inne
229. High energy bipolar coronary sinus (CS) pacing shows some resynchronising and antiarrhythmic effects. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. HeartWeb 1998 vol. 4 nr 2 [b. pag.], bibliogr. poz. 22, [przeglądany 13 lutego 1999]. Dostępny w: http://www.heartweb.org/heartweb/1298/p0006.htm. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
230. Possibility and problems of coronary sinus (CS) pacing with standard leads. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, A[NDRZEJ] GŁOWNIAK, T[ERESA] WIDOMSKA-CZEKAJSKA. HeartWeb 1998 vol. 4 nr 2 [b. pag.], bibliogr, [przeglądany 13 lutego 1999]. Dostępny w: http://www.heartweb.org/heartweb/1298/p0005.htm. Toż streszcz. W: 4th International Dead Sea Symposium on Advanced in Diagnosis and Treatment of Cardiac Arrythmias. Israel, March 3-6, 1998. Abstr. s. 24. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
231. Coronary sinus. The second standard lead position for permanent atrial pacing. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF OLESZCZAK, KRZYSZTOF POLESZAK, DARIUSZ KOZIARA. W: 8th European Symposium on Cardiac Pacing. Athens, 8-11 June 1997 s. 405-409, Toż streszcz.: Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 5 p. 2 s. 1530. 0 0 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
232. Cardiostim Transmediterranean '97. Rabat, 10-12.02.1997. Sprawozdania ze Zjazdów. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, DARIUSZ KOZIARA, JACEK BASZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1997 t. 4 nr 2 s. 122-124. 0 0 Artykuł w czasopismie inne
233. Is pacing of proximal coronary sinus as effective as biatrial stimulation in patients with pathological interatrial conduction delay?. [AUT.] DARIUSZ KOZIARA, JACEK BASZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK. W: 8th European Symposium on Cardiac Pacing. Athens, 8-11 June 1997 s. 401-404, Toż streszcz.: Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 5 p. 2 s. 1531. 0 0 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
234. Permanent coronary sinus pacing - UP and BP pacing/sensing is not the same. [AUT.] A[NDRZEJ] KUTARSKI, K[RZYSZTOF] POLESZAK, D[ARIUSZ] KOZIARA, K[RZYSZTOF] OLESZCZAK. W: 8th European Symposium on Cardiac Pacing. Athens, 8-11 June 1997 s. 411-415, bibliogr, Toż streszcz.: Pacing Clin. Electrophysiol. 1997 vol. 20 nr 5 p. 2 s. 1533. 0 0 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
235. Wpływ stymulacji jednojamowej z adaptowaną częstością (AAI-R i VVI-R) na wydolność fizyczną. Problemy związane z tą odmianą stymulacji.(Atrial and ventricular rate adaptive pacing and its influence on physical capacity. Sensor related problems in long-term follow-up.). [AUT.] BOGDAN ŁAKOMSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, MARIAN MARKIEWICZ. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 4 s. 343-355, bibliogr. poz. 67, sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
236. Niewydolność węzła zatokowego po przeszczepie serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 3 s. 219-228, bibliogr. poz. 52. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
237. Stała stymulacja serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK. W: Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie. [Red.] M. Markiewicz Lublin 1996, Wydaw. Multico, s. 90-115, bibliogr. poz. 87, 83-86660-10-4. 0 0 Rozdział książki Praca Przeglądowa
238. Techniczne aspekty stałej stymulacji drogi odpływu prawej komory; porównanie ze stymulacją koniuszkową.(Technical problems with permanent right ventricle outflow tract (RVOT) pacing. Comparison with right ventricle apex (RVA) pacing.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, KRZYSZTOF POLESZAK, JACEK BASZAK. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 147-157, bibliogr. poz. 49, sum, Toż. streszcz. - Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 2 s. 205. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologiczengo. Książ, 30.05.1996 - 01.06.1996. [Streszcz.]. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
239. Współistnienie kilku postaci choroby węzła zatokowego u chorej z napadami MAS skutecznie leczone stałą stymulacją przedsionkową.(Various types of sick sinus syndrome in a patient with syncope successfuly treated with permanent atrial pacing.). [AUT.] ANDRZEJ TOMASZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1996 t. 3 nr 1 s. 64-68, bibliogr. poz. 30, sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
240. Próby wysiłkowe. [AUT.] BOGDAN ŁAKOMSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. W: Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie Lublin 1996, Wydaw. Multico, s. 61-69, bibliogr. poz. 27. 0 0 Rozdział książki Praca Przeglądowa
241. Czasowa stymulacja serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie. [Red.] M. Markiewicz Lublin 1996, Wydaw. Multico, s. 85-89, bibliogr. poz. 87. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
242. Stymulacja serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie. [Red.] M. Markiewicz Lublin 1996, Wydaw. Multico, s. 85-89. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
243. Hemodynamiczne następstwa stymulacji prawej komory serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1995 t. 2 nr 3 s. 168-173, bibliogr. poz. 40. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
244. Stymulacja fizjologiczna - nowe spojrzenia i perspektywy. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Elektrofizjol. Stymulacja Serca 1995 t. 2 nr 4 s. 240-245, bibliogr. poz. 48. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
245. Zasady rozpoznawania chorób układu krążenia. [AUT.] TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. W: Ambulatoryjna opieka kardiologiczna s. 31-49. 0 0 Polski Referat Zjazdowy inne
246. Zasady ambulatoryjnego postępowania leczniczego w chorobach układu krążenia. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Ambulatoryjna opieka kardiologiczna. Pod red. Teresy Widomskiej-Czekajskiej Warszawa 1994, Wydaw. Lek. PZWL, s. 50-57. 0 0 Rozdział książki inne
247. Pacjent ze stymulatorem serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Ambulatoryjna opieka kardiologiczna. Pod red. Teresy Widomskiej-Czekajskiej Warszawa 1994, Wydaw. Lek. PZWL, s. 171-176. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
248. Zaburzenia rytmu serca. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Ambulatoryjna opieka kardiologiczna. Pod red. Teresy Widomskiej-Czekajskiej Warszawa 1994, Wydaw. Lek. PZWL, s. 147-170. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
249. Funkcja układu krążenia w zdrowiu i chorobie. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Ambulatoryjna opieka kardiologiczna s. 20-30. 0 0 Polski Referat Zjazdowy inne
250. Opieka nad chorym po nagłym zatrzymaniu krążenia i chorym nieprzytomnym. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. W: Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska. Podstawy teoretyczne i praktyka. Wyd. 2 rozszerz. i uzup. Red. Teresa Widomska-Czekajska Warszawa 1991, Państ. Zakł. Wydaw. Lek, s. 50-58. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
251. Przygotowanie i korzystanie ze sprzętu resuscytacyjnego. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska. Podstawy teoretyczne i praktyka. Wyd. 2 rozszerz. i uzup. Red. Teresa Widomska-Czekajska Warszawa 1991, Państ. Zakł. Wydaw. Lek, s. 45-50. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
252. Krwotoczne powikłania leczenia streptokinazą świeżego zawału serca.(Bleeding complications of thrombolytic therapy in acute myocardial infarction.). [AUT.] G. ŚWIĄTECKA, Ł. STOLARCZYK, B. MAMONT, A. JUZWA, E. NARTOWICZ, E. WASIUTYŃSKA, E. MISIUK, J. STANISŁAWSKA-NIELEPKIEWICZ, M. NIKODEMOWICZ, A[NDRZEJ] KUTARSKI, I[ZABELA] SOKOLUK, O. SCZANIECKA, E. STRABURZYŃSKA-MIGAJ, Z. SADOWSKI. Kardiol. Pol. 1991 t. 34 nr 2 s. 80-86, bibliogr. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
253. Nagłe zatrzymanie krążenia. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska. Podstawy teoretyczne i praktyka. Wyd. 2 rozszerz. i uzup. Red. Teresa Widomska-Czekajska Warszawa 1991, Państ. Zakł. Wydaw. Lek, s. 30-44. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
254. Wpływ ticlopidyny (Tiklid) na czynność płytek u chorych z zawałem serca.(The effect of ticlopidine (Tiklid) on platelet function in myocardial infarction.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, ANNA DMOSZYŃSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. Wiad. Lek. 1991 t. 44 nr 7/8 s. 229-233, bibliogr. poz. 27, sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
255. Elektrostymulacja w leczeniu zaburzeń rytmu serca. [AUT.] TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. W: Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska. Podstawy teoretyczne i praktyka. Wyd. 2 rozszerz. i uzup. Red. Teresa Widomska-Czekajska Warszawa 1991, Państ. Zakł. Wydaw. Lek, s. 108-126. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
256. Najczęstsze wskazania do intensywnej opieki i terapii internistycznej. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska. Podstawy teoretyczne i praktyka. Wyd. 2 rozszerz. i uzup. Red. Teresa Widomska-Czekajska Warszawa 1991, Państ. Zakł. Wydaw. Lek, s. 25-29. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
257. Zaburzenia rytmu serca podczas prowadzenia samochodu u chorych po zawale serca.(Arrhythmias during car driving in patients after acute myocardial infarction.). [AUT.] MAREK PRASAŁ, KRZYSZTOF POLESZAK, ANDRZEJ KUTARSKI, MARIAN MARKIEWICZ. Wiad. Lek. 1990 t. 43 nr 11 s. 473-476, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
258. Wpływ werapamilu na hemodynamikę u chorych z zawałem serca.(Verapamil effect on haemodynamics in patients with acquired valvular heart disease.). [AUT.] TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, WALDEMAR RUMIŃSKI. Wiad. Lek. 1986 t. 39 nr 20 s. 1408-1413, bibliogr. rez. sum, Toż streszcz. W: XXXIX Posiedzenie Naukowe [Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego]. Kraków, 24-25. XI.1984 s. 14. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
259. Zespół ruchomego stymulatora - rzadkie powikłanie leczenia elektrostymulacją stałą.("The mobile pacemaker syndrome" a rare complication of treatment with continuous pacemaking.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, JANUSZ KUDLICKI. Wiad. Lek. 1986 t. 39 nr 20 s. 1431-1436, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
260. Zaburzenia hemostazy osoczowej w przewlekłej niewydolności krążenia. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. Wiad. Lek. 1986 t. 39 nr 20 s. 1420-1425, bibliogr. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
261. Znaczenie diagnostyczne i rokownicze zmian zespołu przedsionkowego elektrokardiogramu u chorych z ostrą niewydolnością wieńcową.(Diagnostic and prognostic importance of changes in the atrial complex of the electrocardiogram in patients with acute coronary failure.). [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI. Wiad. Lek. 1986 t. 39 nr 20 s. 1383-1389, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
262. Złamania elektrod w materiale 811 chorych z wszczepionym układem stymulującym serca.(breaking electrodes in a group of 811 patients with implanted pacemakers.). [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, JANUSZ DUBEJKO, BOGUSŁAW RYMAR, MARIAN MARKIEWICZ. Kardiol. Pol. 1985 t. 28 nr 8/9 s. 547-554, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
263. Ostre stany chorobowe wymagające intensywnej opieki internistycznej. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska - podstawy teoretyczne i praktyka. Red. Teresa Widomska-Czekajska Warszawa 1984, Państ. Zakł. Wydaw. Lek, s. 22-28. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
264. Wartość określania wysycenia tlenowego mieszanej krwi żylnej w zawale serca.(Value of determination of oxygen saturation of mixed venous blood in myocardial infarction.). [AUT.] TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, HENRYKA MITURZYŃSKA-STRYJECKA, ANDRZEJ KUTARSKI, WALDEMAR RUMIŃSKI, RYSZARD TROJNAR. Wiad. Lek. 1984 t. 37 nr 6 s. 409-414, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
265. Fractures of electrodes in the material of 811 patients with permanent cardiac pacing. [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, JANUSZ DUBEJKO, BOGUSŁAW RYMAR, MARIAN MARKIEWICZ. W: Progress in clinical pacing. Ed. by Massimo Santini s. 244-251, bibliogr. Rome 1984, [B. wydaw.]. 0 0 Referat zjazdowy konferencji miedzynarodowej Praca Oryginalna
266. Wartość diagnostyczna wybranych prób odruchowych w rozpoznawaniu niewydolności węzła zatokowego.(Diagnostic value of selected reflex tests in diagnosis of sinal node insufficiency.).[AUT.] MARIA SZPONAR, JANUSZ DUBEJKO, BARBARA KOLBER-POSTĘPSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 1984 t. 27 nr 6 s. 475-483, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
267. Nagłe zatrzymanie krążenia. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI. W: Internistyczna intensywna terapia i opieka pielęgniarska - podstawy teoretyczne i praktyka. Red. Teresa Widomska-Czekajska Warszawa 1984, Państ. Zakł. Wydaw. Lek, s. 28-47. 0 0 Rozdział książki praca monograficzna
268. Praktyczne wskazówki do leczenia elektrostymulacją chorych z ostrym zawałem serca powikłanym zaburzeniami przewodzenia(Practical indications for electrostimulation treatment of patients suffering from acute heart infarction complicated by circulation disturbances). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Rocz. Nauk Med. 1984 t. 7 s. 57-63, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
269. Zastosowanie dobutaminy w leczeniu wstrząsu zawałowego.(Dobutamine treatment of cardiogenic shock in myocardial infarction.). [AUT.] RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, WOJCIECH A. KĘDRA, BOGUSŁAW RYMAR, MARIAN MARKIEWICZ. Wiad. Lek. 1983 t. 36 nr 7 s. 531-536, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
270. Obraz anatomopatologiczny świeżego zawału serca powikłanego wstrząsem kardiogennym.(Pathologia finding in acute myocardial infarction complicated with cardiogenic shock.). [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY SAWA, MARIAN MARKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI. Wiad. Lek. 1983 t. 36 nr 21 s. 1749-1754, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
271. Znaczenie diagnostyczne i rokownicze zmian zespołu przedsionkowego elektrokardiogramu u chorych w ostrej fazie zawału serca.(Diagnostic and prognostic importance of changes of the atrial ECG complex in patients with acute myocardial infarction.). [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Kardiol. Pol. 1983 t. 26 nr 2 s. 115-122, bibliogr. poz. 25, rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
272. Wpływ Cordaronu (amiodaron) na układ krążenia u chorych ze świeżym zawałem serca.(Effect of Cordaron (amiodarone) on the circulatory system in patients with acute myocardial infarction.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI. Kardiol. Pol. 1983 t. 26 nr 1 s. 33-38, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
273. Ocena wpływu Cordarone na układ krążenia we wczesnym okresie zawału serca. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI. W: Cordarone w leczeniu zaburzeń rytmu serca i choroby wieńcowej. (Zbiór referatów z konferencji naukowych zorganizowanych w 1982-1983 r.) s. 26-30, bibliogr. Novo mesto, Jugosławia [1983], Krka Pharmaceuticals. 0 0 Polski Referat Zjazdowy Praca Oryginalna
274. Zaburzenia w składzie tłuszczowców krwi u chorych na zawał mięśnia serca z ksantomatozą skóry i zmianami lipidowymi podniebienia miękkiego.(Blood lipid pattern disturbances in patients with myocardial infarction who have cutaneous xanthomatosis and lipid deposits on soft palate.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, ROMAN MICHAŁOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek.1982 t. 37 nr 29/30 s. 851-854, bibliogr. sum. rez. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
275. Zachowanie się zespołu przedsionkowego elektrokardiogramu w świetle zmian parametrów hemodynamicznych wywołanych farmakologicznie u chorych w ostrej fazie zawału serca.(Atrial complex of the electrocardiogram in the light of pharmacologically-induced changes of haemodynamic parameters in patients with acute myocardial infarction.). [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 1982 t. 25 nr 9 s. 709-713, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
276. Wartość jednorazowej oceny podokresów skurczu lewej komory w ostrej fazie zawału serca w świetle badań inwazyjnych.(Value of one assessment of left ventricular contraction periods in acute myocardial infarction in the light of invasive investigations.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, RYSZARD TROJNAR. Wiad. Lek. 1982 t. 35 nr 18 s. 1105-1111, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
277. Wyniki kardiowersji elektrycznej u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków a wielkość lewego przedsionka oceniana metodą ultrasonokardiografii.(Results of electrical cardioversion in patients with chronic atrial fibrillation and the size of left atrium assessed by ultrasonography.).[AUT.] RYSZARD TROJNAR, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ WYSOKIŃSKI, ANTONI W. KĘDRA. Wiad. Lek. 1982 t. 35 nr 21 s. 1305-1309, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
278. Wpływ nitrogliceryny na wybrane parametry hemodynamiczne u chorych ze zwężeniniem mitralnym.(An effect of nitroglycerin on the selected haemodynamic parameters in patients with mitral stenosis.). [AUT.] WALDEMAR RUMIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR, MARIAN MARKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1982 t. 37 nr 38 s. 1129-1133, bibliogr. sum. rez. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
279. Występowanie i znaczenie tonów dodatkowych w świeżym zawale serca w świetle badań hemodynamicznych i polikardiograficznych.(Occurence and significance of additional cardiac sounds in early myocardial infarction in the view of polyelectrocardiographic and haemodynamic tests.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, RYSZARD TROJNAR, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Pol. Tyg. Lek. 1982 t. 37 nr 49 s. 1461-1464, bibliogr. poz. 27, sum. rez. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
280. Zachowanie się ośrodkowego ciśnienia żylnego u chorych z zawałem serca w zależności od elektrokardiograficznej lokalizacji martwicy.(Central venous pressure changes in patients with myocardial infarction in relation to electrocardiographic location of necrosis.). [AUT.] WALDEMAR RUMIŃSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. Wiad. Lek. 1982 t. 35 nr 5 s. 275-281, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
281. Doświadczenia własne w leczeniu napadowych częstoskurczów "szybką" stymulacją elektryczną.(Own experiences with treating paroxysmal tachycardia by high-frequency electrical stimulation.).[AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, JANUSZ KUDLICKI, RYSZARD TROJNAR, MARIAN MARKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1982 t. 37 nr 3 s. 83-86, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
282. Choroba węzła zatokowego - nadal aktualny problem diagnostyczny i terapeutyczny. [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Arch. Med. Wewn. 1981 t. 65 nr 5 s. 357-366, bibliogr. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
283. Wartość analizy zmian załamka P elektrokardiogramu dla oceny zaburzeń hemodynamicznych w zawale serca w świetle badań inwazyjnych.(The value of an analysis of the P wave in the ECG for evaluating haemodynamic disturbances in myocardial infarction in the light of invasive investigations.). [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA CZEKAJSKA, WALDEMAR RUMIŃSKI. Pol. Tyg. Lek. 1981 t. 36 nr 26 s. 957-962, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
284. Badania kompleksowe nad lipidofilią podniebienną u osób z chorobą wieńcową. (Doniesienie wstępne).(Complex investigations on palatal lipidophilia in patients with stenocardia.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, ROMAN MICHAŁOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Folia Soc. Sci. Lub.1981 vol. 23 nr 1 s. 59-69, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
285. Zaburzenia hemostazy osoczowej u chorych z przewlekłym zespołem płucno-sercowym i jawną prawokomorową niewydolnością krążenia.(Plasma haemostasis disturbances in patients with chronic cor pulmonale syndrome and manifest right-ventricular failure.). [AUT.] ANNA DMOSZYŃSKA-GIANNOPOULOU, ANDRZEJ KUTARSKI, ANDRZEJ PLUTA, JAN KOWALEWSKI. Wiad. Lek. 1981 t. 34 nr 6 s. 441-447, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
286. Zespół bocznika - powikłanie leczenia elektrostymulacją stałą.(Shunt-syndrome - a complication of continuous pacing.). [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, BOGUSŁAW RYMAR. Kardiol. Pol. 1981 t. 24 nr 6 s. 445-451, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
287. Zawał serca u kobiet do 40 roku życia.(Myocardial infarction in women aged up to 40 years.). [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, HENRYK FLORKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1981 t. 36 nr 6 s. 209-211, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
288. Przydatność oceny zmian załamka P w elektrokardiogramach chorych na zawał serca dla rozpoznawania utajonej niewydolności lewokomorowej.(Usefulness of P wave change evaluation in the electrocardiograms of myocardial infarction patients for the diagnosis of latent left ventricular failure.). [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, BOGUSŁAW RYMAR. Wiad. Lek. 1981 t. 35 nr 2 s. 85-91, bibliogr. poz. 22, rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
289. Zastosowanie elektrostymulacji w leczeniu napadowych niemiarowości ektopowych. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA. Kardiol. Pol. 1981 t. 24 nr 8 s. 579-586, bibliogr. poz. 34. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
290. Stężenie adrenaliny i noradrenaliny we krwi chorych przed cewnikowaniem serca i po jego wykonaniu.(Blood adrenaline and noradrenaline concentrations in patients before and after cardiac catheterization.). [AUT.] WALDEMAR RUMIŃSKI, MARIAN MARKIEWICZ, ANDRZEJ KSIĄŻEK, JERZY PRZEGALIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1981 t. 36 nr 13 s. 461-463, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
291. Rokownicze znaczenie przedłużonego odstępu Q-T ekg u chorych leczonych elektrostymulacją stałą. [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ DUBEJKO, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, MARIA PIENIĄŻEK, JANUSZ KUDLICKI, MARIAN MARKIEWICZ. Kardiol. Pol. 1981 t. 24 nr 9 s. 619-624, bibliogr. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
292. Ektopowe zaburzenia rytmu serca u chorych leczonych elektrostymulacją stałą.(Ectopic arrhythmia in patients treated by steady-rate pacing.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, JANUSZ DUBEJKO, MARIA PIENIĄŻEK, JANUSZ KUDLICKI, MARIAN MARKIEWICZ. Kardiol. Pol. 1981 t. 24 nr 11/12 s. 737-742, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
293. Wpływ leczenia elektrostymulacją stałą na występowanie ektopowych niemiarowości u chorych z zespołem bradykardia-tachykardia.(Effect of treatment by continuous pacing on the occurence of ectopic beats in the patients with brady-tachycardia syndrome.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, JANUSZ DUBEJKO, MARIA PIENIĄŻEK. Pol. Tyg. Lek. 1981 t. 36 nr 41 s. 1565-1568, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
294. Zmiany lipidowe podniebienia miękkiego a obraz kliniczny zawału serca.(Lipid deposits in soft palate and the clinical pattern in myocardial infarction.). [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, MARIAN MARKIEWICZ, ROMAN MICHAŁOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Wiad. Lek. 1980 t. 33 nr 16 s. 1283-1288, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
295. Obraz kliniczny i anatomopatologiczny zawału serca u chorych z przewlekłym zespołem płucno-sercowym.(Clinical and pathological findings in myocardial infarction in patients with chronic cor pulmonale syndrome.). [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY SAWA, MARIAN MARKIEWICZ. Wiad. Lek. 1980 t. 33 nr 14 s. 1109-1113, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
296. Zachowanie się arteriogramu szyjnego w zespole wypadającego płatka zastawki dwudzielnej.(Carotid sphygmogram pattern in the syndrome of mitral valve leaftet prolapse.). [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Wiad. Lek. 1980 t. 33 nr 5 s. 329-334, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
297. Osoczowy układ krzepnięcia u chorych z wadą mitralną.(Plasma clotting system in patients with mitral valve disease.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA DMOSZYŃSKA-GIANNOPOULOU, JAN KOWALEWSKI, ANDRZEJ PLUTA. Pol. Tyg. Lek. 1980 t. 35 nr 52 s. 2047-2050, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
298. Zaburzenia gospodarki tłuszczowej a zmiany lipidowe podniebienia miękkiego u chorych na zawał serca.(Lipid metabolism disturbances and lipid changes in soft palate in petients with myocardial infarction.). [AUT.] JANUSZ DUBEJKO, MARIAN MARKIEWICZ, ROMAN MICHAŁOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1980 t. 35 nr 32 s. 1217-1219, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
299. Zachowanie się krzywej ciśnień lewego przedsionka rejestrowanej pośrednio z przełyku (atriogram przełykowy) w zespole wypadającego płatka zastawki dwudzielnej.(Changes of left atrial pressure curve recorded indirectly from the oesophagus (oesophageal atriogram) in the syndrome of mitral valve prolapse.). [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Wiad. Lek. 1980 t. 33 nr 6 s. 427-433, bibliogr. poz. 22, rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
300. Przydatność apeksokardiografii dla rozpoznawania zespołu wypadającego płatka zastawki dwudzielnej.(The usefulness of apexcardiography in the diagnosis of mitral valve prolapse syndrome.). [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, WALDEMAR RUMIŃSKI. Pol. Tyg. Lek. 1980 t. 35 nr 21 s. 776-781, bibliogr. poz. 26, rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
301. Badania czynników ryzyka choroby wieńcowej u chorych na zawał serca z towarzyszącymi zmianami lipidowymi podniebienia miękkiego.(Investigations on coronary arterial disease risk factors in pateients with myocardial infarction associated with lipid changes of soft plate.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, ROMAN MICHAŁOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Wiad. Lek. 1980 t. 33 nr 19 s. 1517-1523, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
302. Występowanie lipidofilii i prelipidofilii podniebiennej u osób z chorobą wieńcową.(Palatine lipidophilia and prelipidophilia in patients with coronary artery disease.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, ROMAN MICHAŁOWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1980 t. 35 nr 27 s. 1021-1024, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
303. Doświadczenia z usuwaniem zapętlonych cewników i elektrod wprowadzanych do prawego serca przez nakłucie żyły podobojczykowej.(Experience with removal of coiled catheters and electrodes introduced into the right heart through subclavian vein puncture.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI. Wiad. Lek. 1980 t. 33 nr 17 s. 1409-1413, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
304. Czynniki ryzyka choroby wieńcowej a stopień zaawansowania zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych i aorty u osób zmarłych na zawał serca.(Coronary artery disease risk factors and the degree of atherosclerosis progression in the coronary arteries and aorta in patients dying of myocardial infarction.). [AUT.] HENRYK FLORKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, JERZY SAWA, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1980 t. 35 nr 26 s. 977-980, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
305. Obraz kliniczny zespołu wypadania płatka zastawki dwudzielnej.(Clinical syndrome of mitral valve leaflet prolapse.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, WALDEMAR RUMIŃSKI, JERZY STAŚKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1979 t. 34 nr 29 s. 1149-1152, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
306. Różnice w występowaniu miażdżycy tętnic u osób z przewlekłym zespołem płucno-sercowym i u osób z zawałem serca w świetle badań sekcyjnych.(Differences in the frequency of atherosclerosis in patients with chronic cor pulmonale syndrome and in those with myocardial infarction in the light of autopsy ivestigations.). [AUT.] HENRYK FLORKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, JERZY SAWA, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1979 t. 34 nr 46 s. 1781-1783, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
307. Zachowanie się wybranych parametrów hemostazy osoczowej u chorych z przewlekłą niewydolnością krążenia : praca doktorska. [AUT.] KUTARSKI ANDRZEJ, PROF. DR HAB. N. MED.. ss. 144. Lublin 1979, Akad. Med. 0 0 Praca doktorska Praca Oryginalna
308. Przyczynek do badań nad etiologią choroby węzła zatokowego.(A contribution to the investigations on the aetiology of sick sinus syndrome.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ BEDNARZEWSKI, JANUSZ DUBEJKO, HENRYK FLORKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1979 t. 34 nr 21 s. 825-828, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
309. Badania nad czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób leczonych elektrostymulacją stałą.(Investigations on risk factors for ischaemic heart disease in patients treated with continuous pacemaking.). [AUT.] JANUSZ BEDNARZEWSKI, HENRYK FLORKIEWICZ, JANUSZ DUBEJKO, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1979 t. 34 nr 5 s. 169-171, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
310. Ocena czynności lewej komory serca przy pomocy polikardiografii u chorych z nadciśnieniem tętniczym.(An estimation of the left heart ventricle by polycardiography in patients with arterial hypertension.). [AUT.] RYSZARD TROJNAR, MARIAN MARKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI. Rocz. Nauk Med. 1979 t. 3 s. 76-82, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
311. Zachowanie się lipidów we krwi chorych z przewlekłym zespołem płucno-sercowym.(The level of lipids in the blood of people affected with chronic cor-pulmonal syndrome.). [AUT.] WALDEMAR RUMIŃSKI, HENRYK FLORKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI. Rocz. Nauk Med. 1979 t. 3 s. 66-71, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
312. Przydatność zestawów "Venflon" firmy Viggo dla nakłuwania i cewnikowania żyły podobojczykowej w warunkach oddziału intensywnej opieki kardiologicznej.(The applicability of "Venflon" sets (produced by Viggo) for punction of the subclavicular vein in intensive cardiological care unit.).[AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, BOGUSŁAW RYMAR, WALDEMAR RUMIŃSKI, RYSZARD TROJNAR, JANUSZ DUBEJKO. Rocz. Nauk Med. 1979 t. 3 s. 83-88, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
313. Wartość jednorazowego pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i ośrodkowego ciśnienia żylnego w rozpoznawaniu niewydolności lewej komory wikłającej zawał serca.(Value of one measurement of pulmonary arterial pressure and central venous pressure in the diagnosis of left ventricular failure complicating myocardial infarction.). [AUT.] TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, ANDRZEJ KUTARSKI, WALDEMAR RUMIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR, RYSZARD TROJNAR, JERZY STAŚKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek.1979 t. 34 nr 22 s. 857-860, bibliogr. poz. 23, rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
314. Dynamika skurczu lewej komory serca u osób otyłych z niedoborem ciężaru ciała.(Left ventricular contraction dynamics in obese subjects and those with weight deficiency.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, JANUSZ KUDLICKI, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1978 t. 33 nr 40 s. 1561-1564, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
315. Monitorowanie ciśnień w tętnicy płucnej u chorych leczonych w ośrodku intensywnej opieki kardiologicznej.(Pulmonary arterial pressure monitoring in patients in a cardiological intensive care unit.). [AUT.] BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, TERESA WIDOMSKA-CZEKAJSKA, RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, WALDEMAR RUMIŃSKI, MARIAN MARKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1978 t. 33 nr 11 s. 421-425, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
316. Zachowanie się azotu alfa-aminowego i pepsynogenu we krwi oraz uropepsyny w moczu u chorych z przewlekłą niewydolnością krążenia.(Alpha-amino nitrogen and pepsinogen in blood and uropepsin in urine in patients with chronic circulatory failure.). [AUT.] WALDEMAR RUMIŃSKI, HENRYK FLORKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Wiad. Lek. 1978 t. 31 nr 15 s. 1023-1027, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
317. Zachowanie się lipidów krwi u osób otyłych oraz z niedoborem ciężaru ciała.(The behaviour of blood's lipids in overweight and underweight people.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, WALDEMAR RUMIŃSKI. Acta Med. 1978 t. 2 s. 54-59, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
318. Zachowanie się krzywej ekg u chorych po zawale serca podczas rehabilitacji sanatoryjnej w Nałęczowie. [AUT.] RYSZARD TROJNAR, BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Balneol. Pol. 1978 t. 23 z. 1/4 s. 83-85, bibliogr. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
319. Ocena wyników obserwacji chorych z nietypowymi bólami serca.(Results of observation of patients with atypical heart pains.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, JANUSZ BEDNARZEWSKI, ROMAN WASEŃCZUK, JERZY STAŚKIEWICZ, WALDEMAR KRUPA, RYSZARD TROJNAR. Wiad. Lek. 1978 t. 31 nr 23 s. 1653-1657, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
320. Przydatność atriografii przełykowej w diagnostyce wad zastawki dwudzielnej.(The usefulness of oesophageal atriography in the diagnosis of mitral valve diseases.). [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY STAŚKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1977 t. 32 nr 9 s. 345-347, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
321. Zachowanie się elektrokardiogramu oraz wydolności fizycznej u chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli.(Electrocardiogram and physical fitness in patients with chronic bronchitis.). [AUT.] MARIAN MARKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, RYSZARD TROJNAR. Wiad. Lek. 1977 t. 30 nr 22 s. 1729-1733, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
322. Porównanie wartości próby Mastera i próby obciążenia wysiłkiem submaksymalnym na ergometrze rowerowym w rozpoznawaniu choroby wieńcowej.(Comparison of Master's test submaximal exercise load test in the diagnosis of coronary arterial disease.). [AUT.] RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI. Pol. Tyg. Lek. 1977 t. 32 nr 20 s. 749-752, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
323. Wpływ wydolności fizycznej na wynik próby Mastera u osób z chorobą wieńcową i prawidłowym ekg spoczynkowym.(Effect of physical exercise on the result of Master test in patients with coronary arterial disease and normal resting ECG.). [AUT.] RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI. Pol. Tyg. Lek. 1977 t. 32 nr 23 s. 875-877, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
324. Badanie funkcji lewego przedsionka drogą przełykową. [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1977 t. 32 nr 25 s. 981-982, bibliogr. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Przeglądowa
325. Zespół algodystroficzny bark-ręka u chorych po zawale serca.(Shoulder-hand algodystrophic syndrome in patients after myocardial infarction.). [AUT.] ANTONI WOJCIECH KĘDRA, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1977 t. 32 nr 2 s. 67-68, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
326. Ocena czynności lewego przedsionka oraz funkcji zastawki dwudzielnej metodą atriografii przełykowej.(Assessment of left atrial and mitral valve functions by means of oesophageal atriography.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, JERZY STAŚKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1977 t. 32 nr 1 s. 3-5, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
327. Przypadek zapętlenia elektrody endokawitarnej wprowadzonej przez nakłucie żyły podobojczykowej i sposób jej rozpętlenia.(A case of endocavitary electric knotting after its introduction through the subclavian vein and the way of its unknotting.). [AUT.] MARIAN KLAMUT, JERZY STAŚKIEWICZ, WOJCIECH SZMIGIELSKI, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR. Pol. Tyg. Lek. 1977 t. 32 nr 15 s. 631-632, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
328. Wyniki umiarawiania przewlekłego migotania przedsionków chinidyną i praktololem.(Results of reversal of chronic atrial fibrilation with quinidine and practolol.). [AUT.] BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Wiad. Lek. 1977 t. 30 nr 3 s. 161-164, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
329. Wydolność fizyczna osób z chorobą niedokrwienną serca.(Physical efficiency of patients with ischaemic heart disease.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ KUDLICKI, RYSZARD TROJNAR, JERZY STAŚKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR. Pol. Tyg. Lek. 1977 t. 32 nr 18 s. 671-673, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
330. Oznaczanie ciśnienia w lewym przedsionku metodą oscylografii przełykowej.(Determination of left atrial pressure by the method of oesophageal oscillography.). [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY STAŚKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1977 t. 32 nr 8 s. 313-315, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
331. Zastosowanie próby wysiłkowej na ergometrze rowerowym w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.(Cycle-ergometer exercise test in the diagnosis of myocardial ischaemia.). [AUT.] JANUSZ KUDLICKI, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR, WALDEMAR RUMIŃSKI. Pol. Tyg. Lek. 1977 t. 32 nr 17 s. 627-630, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
332. Wpływ wysiłku izometrycznego (handgrip) na fonokardiogram chorych z chorobą niedokrwienną serca.(Effect of isometric effort (handgrip) on the phonocardiogram of patients with ischaemic heart disease.). [AUT.] RYSZARD TROJNAR, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI. Wiad. Lek. 1977 t. 30 nr 10 s. 757-761, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
333. Występowanie III i IV tonu u chorych na zawał serca.(Occurence of 3rd and 4th sound in patients with myocardial infarction.). [AUT.] RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 45 s. 1937-1940, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
334. Lipidy a poziom produktów degradacji fibrynogenu i fibryny w surowicy krwi u chorych w ostrym okresie zawału serca.(Lipids and fibrin and fibrinogen degradation products level in the serum in acute myocardial infarction.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA DMOSZYŃSKA, BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 14 s. 565-568, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
335. Obrzęk płuc jako powikłanie kardiowersji elektrycznej.(Lung oedema as a complication of electrical cardioversion.). [AUT.] WALDEMAR RUMIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY STAŚKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 33 s. 1447-1449, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Opis Przypadku
336. Analiza śmiertelności chorych z zawałem serca i cukrzycą podczas pobytu w szpitalu.(analysis of hospital mortality in patients with myocardial infarction and diabetes.). [AUT.] JANUSZ BEDNARZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 7 s. 279-281, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
337. Wpływ eraldyny oraz skojarzonego leczenia praktololem i chinidyną na wyniki i powikłania kardiowersji elektrycznej. (The effect of eraldin and combined treatment with practolol and quinidine on the results and complications of electrical cardioversion.). [AUT.] JERZY STAŚKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR. Wiad. Lek. 1976 t. 29 nr 14 s. 1229-1234, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
338. Wyniki umiarawiania samotnego migotania przedsionków.(Results of antiarrhytmic treatment in isolated atrial fibrillation. ). [AUT.] BOGUSŁAW RYMAR, WALDEMAR KRUPA, JERZY STAŚKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 37 s. 1605-1606, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
339. Poziom produktów degradacji fibryny i fibrynogenu (PDF) w zależności od rozległości martwicy oraz niektórych testów pomocniczych w rozpoznawaniu zawału serca.(Fibrin and fibrinogen degradation products (FDP) in relation to the extent of necrosis and certain auxiliary tests in the diagnosis of myocardial infarction.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA DMOSZYŃSKA, JERZY STAŚKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 16 s. 655-658, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
340. Wyniki kardiowersji elektrycznej w zwalczaniu zaburzeń rytmu u chorych na zawał serca.(Results of electrical cardiowersion in control of arrhythmia in patients with myocardial infarction.). [AUT.] RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI, WALDEMAR KRUPA. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 40 s. 1725-1727, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
341. Kardiowersja elektryczna prądem o małej mocy impulsu.(Electrical cardioversion with low-power impulses.). [AUT.] RYSZARD TROJNAR, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY STAŚKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 39 s. 1679-1682, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
342. Wyniki leczenia zaburzeń rytmu serca kardiowersją elektryczną.(Results of arrhythmia treatment with electric cardioversion.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, RYSZARD TROJNAR, WALDEMAR RUMIŃSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 48 s. 2049-2051, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
343. Rozpoznawanie zawału przedsionka u chorych na zawał komory serca.(Diagnosis of atrial infarction in patients with ventricular wall infarction.). [AUT.] MIECZYSŁAW KĘDRA, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR, JERZY STAŚKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI. Pol. Tyg. Lek.1976 t. 31 nr 26 s. 1123-1126, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
344. Własne doświadczenia ze stosowaniem propanididu w kardiowersji elektrycznej.(Personal experiences with propanididuse in electrical cardioversion.). [AUT.] JERZY STAŚKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, WALDEMAR RUMIŃSKI, RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek.1976 t. 31 nr 35 s. 1533-1535, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
345. Wyniki umiarawiania migotania przedsionków u chorych po komisurotomii mitralnej.(Results of atrial fibrillation treatment after mitral comissurotomy.). [AUT.] BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR, WALDEMAR RUMIŃSKI, WALDEMAR KRUPA. Pol. Tyg. Lek.1976 t. 31 nr 36 s. 1561-1565, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
346. Odrębności kliniczne zawału serca u chorych na cukrzycę w materiale własnym.(Clinical peculiarities of myocardial infarction in diabetics in personal material.). [AUT.] JANUSZ BEDNARZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 5 s. 189-191, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
347. Wartość kliniczna leku Neo-Gilurytmal w zwalczaniu zaburzeń rytmu serca.(Clinical value of Neo-Gilurytmal intreatment of arrhythmias.). [AUT.] STANISŁAWA KĘDROWA, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 6 s. 241-243, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
348. Wpływ komisurotomii mitralnej na obraz elektrokardiograficzny. [AUT.] JERZY STAŚKIEWICZ, RYSZARD TROJNAR, STANISŁAWA KĘDROWA, WALDEMAR KRUPA, ANDRZEJ KUTARSKI, WALDEMAR RUMIŃSKI. W: Konferencja dyskusyjna n.t. nabytych wad serca. Łódź, 17 maja 1976 s. 298-303. 0 0 Polski Referat Zjazdowy Praca Oryginalna
349. Wartość jednobiegunowego elektrogramu z prawego przedsionka w rozpoznawaniu zaburzeń rytmu u chorych w ostrym okresie zawału serca.(The value of unipolar right atrial electrocardiogram in the diagnosis of arrhythmia in patients with acute myocardial infarction.). [AUT.] JERZY STAŚKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, WALDEMAR RUMIŃSKI, RYSZARD TROJNAR, WALDEMAR KRUPA. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 19 s. 805-807, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
350. Wpływ chinidyny na wyniki i powikłania kardiowersji elektrycznej.(The effectof quinidine on the results and complications of electrical cardioversion.). [AUT.] BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR. Wiad. Lek. 1976 t. 29 nr 15 s. 1325-1330, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
351. Zawał serca u chorych na cukrzycę.(Myocardial infarction in diabetics.). [AUT.] JANUSZ BEDNARZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 4 s. 149-151, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
352. Odległe wyniki umiarawiania migotania przedsionków u chorych po komisurotomii mitralnej. [AUT.] BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR, WALDEMAR RUMIŃSKI, WALDEMAR KRUPA. W: Konferencja dyskusyjna n.t. nabytych wad serca. Łódź, 17 maja 1976 s. 282-287. 0 0 Polski Referat Zjazdowy Praca Oryginalna
353. Powikłania kardiowersji elektrycznej u chorych w ostrym okresie zawału serca.(Complications of electric cardioversion in patients with acute myocardial infarction.). [AUT.] BOGUSŁAW RYMAR, RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY STAŚKIEWICZ. Wiad. Lek. 1976 t. 29 nr 23 s. 2087-2093, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
354. Wartość rokownicza rytmu cwałowego u chorych na zawał serca.(Prognostic importance of gallop rhytm in patients with myocardial infarction. ). [AUT.] RYSZARD TROJNAR, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY STAŚKIEWICZ, JANUSZ KUDLICKI. Wiad. Lek. 1976 t. 29 nr 23 s. 2079-2085, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
355. Powikłania kardiowersji elektrycznej.(Complication of electric cardioversion.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, RYSZARD TROJNAR, WALDEMAR RUMIŃSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 44 s. 1889-1892, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
356. Cukrzyca jako czynnik ryzyka zgonu w zawale serca.(Diabetes as a death risk factor in myocardial infarction.). [AUT.] JANUSZ BEDNARZEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 30 s. 1305-1306, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
357. Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i otyłość jako czynniki ryzyka zgonu w zawale serca.(Diabetes, arterial hypertension and obesity as factors of death risk in myocardial infarction.). [AUT.] ANDRZEJ KUTARSKI, JANUSZ BEDNARZEWSKI. Pol. Tyg. Lek. 1976 t. 31 nr 17 s. 707-709, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
358. Zawał serca u chorych do 40 roku życia.(Myocardial infarction in patients aged up to 40 years.). [AUT.] WALDEMAR RUMIŃSKI, JERZY STAŚKIEWICZ, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR. Pol. Tyg. Lek. 1975 t. 30 nr 23 s. 991-993, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
359. Wpływ leczenia przeciwkrzepliwego na poziom produktów degradacji fibrynogenu i fibryny w surowicy krwi chorych z zawałem serca zagrażającym i dokonanym.(The effect of anticoagulant treatment on the serum level of fibrinogen and fibrin degradation products in patients with imminent and completed myocardial infarction.). [AUT.] ANNA DMOSZYŃSKA, JAN KOWALEWSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1975 t. 30 nr 40 s. 1647-1650, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
360. Odrębności zawału serca u chorych po 70 roku życia.(Peculiarities of myocardial infarction in patients aged over 70 years. ). [AUT.] HENRYK FLORKIEWICZ, ANDRZEJ KUTARSKI, BOGUSŁAW RYMAR, ANNA JACH, WALDEMAR RUMIŃSKI. Wiad. Lek. 1975 t. 28 z. 9 s. 709-715, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
361. Zmiany w składzie tłuszczowców krwi u chorych po przebytm zawale serca poddanych rehabilitacji ambulatoryjnej.(Changes in blood lipidpattern in pateients undergoing ambulatory rehabilitation after myocardial infarction.). [AUT.] BOGUSŁAW RYMAR, WALDEMAR RUMIŃSKI, ANDRZEJ KOROLKO, ANDRZEJ KUTARSKI, JERZY STAŚKIEWICZ. Pol. Tyg. Lek. 1975 t. 30 nr 44 s. 1835-1837, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
362. The effect of adrenaline on acetylcholine synthesis, choline acetylase and cholinesterase activity.[AUT.] DIONIZY GÓRNY, JAROSŁAW BILLEWICZ-STANKIEWICZ, MARIA ZAJĄCZKOWSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. Acta Physiol. Pol. 1975 vol. 26 nr 1 s. 45-54, bibliogr. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
363. Poziom produktów degradacji fibrynogenu i fibryny (PDF) w surowicy krwi u chorych w ostrym okresie zawału i u chorych z zawałem zagrażającym.(Fibrinogen and fibrin degradation products in serum in patients with aute myocardial infarction and with imminent infarction.). [AUT.] MIECZYSŁAW KĘDRA, ANDRZEJ KUTARSKI, ANNA DMOSZYŃSKA. Pol. Tyg. Lek. 1975 t. 30 nr 37 s. 1517-1521, bibliogr. poz. 34, rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
364. Wpływ rehabilitacji sanatoryjnej na wydolność fizyczną chorych po przebytym zawale serca.(The effect of rehabilitation in sanatorium on effort tolerance of patients after myocardial infarction.).[AUT.] JERZY STAŚKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI, BOGUSŁAW RYMAR, RYSZARD TROJNAR, ANDRZEJ KUTARSKI, WALDEMAR KRUPA. Pol. Tyg. Lek. 1975 t. 30 nr 1 s. 27-28, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
365. The effect of reserpine on acetylcholine synthesis, choline acetylase and cholinesterase activity.[AUT.] DIONIZY GÓRNY, JAROSŁAW BILLEWICZ-STANKIEWICZ, MARIA ZAJĄCZKOWSKA, ANDRZEJ KUTARSKI. Acta Physiol. Pol. 1975 vol. 26 nr 1 s. 55-61, bibliogr. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
366. Zachowanie się tłuszczowców we krwi chorych po przebytym zawale serca leczonych w sanatorium w Nałęczowie.(Blood lipids in patients treated at a sanatorium in Nałęczów health resort after myocardial infarction.). [AUT.] MIECZYSŁAW KĘDRA, BOGUSŁAW RYMAR, ANDRZEJ KUTARSKI, RYSZARD TROJNAR, JERZY STAŚKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI, WALDEMAR KRUPA. Pol. Tyg. Lek.1975 t. 29 nr 49 s. 2125-2128, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
367. Wpływ palenia tytoniu na zachowanie się tłuszczowców we krwi chorych po przebytym zawale serca leczonych w sanatorium w Nałęczowie.(The effect of smoking on blood lipid levelsin patients treated in sanatorium in Nałęczów-spa after myocardial infarction.). [AUT.] MIECZYSŁAW KĘDRA, RYSZARD TROJNAR, BOGUSŁAW RYMAR, JERZY STAŚKIEWICZ, WALDEMAR RUMIŃSKI, ANDRZEJ KUTARSKI. Pol. Tyg. Lek. 1975 t. 29 nr 52 s. 2261-2263, bibliogr. rez. sum. 0 0 Artykuł w czasopismie Praca Oryginalna
Suma: 120,348 2013,5